Listopad, 2015

Zjazd Absolwentów Nauki o Żywności – Złoty Jubileusz

„Życie ludzkie opiera się przede

wszystkim na życzliwości i zgodzie”

Lucjusz Anneusz Seneka

 

Zjazd Absolwentów dawnego Wydziału Mleczarskiego poprzedziło powołanie komitetu organizacyjnego w składzie kol. kol.: – Tadeusz Płodzień były starosta roku, Seweryn Płoski – zastępca przewodniczącego, Krystyna Smoczyńska – skarbnik i członkowie Stefan Ziajka, Katarzyna Poprawska i Zdzisław Truszkowski. Ustalono, że zjazd odbędzie się podczas uroczystości związanych z 70-leciem Wydziału i Dniem Absolwenta. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Inauguracja roku akademickiego 2015/2016 na Wydziale Nauki o Żywności UWM w Olsztynie

Tegoroczna inauguracja roku akademickiego na Wydziale Nauki o Żywności UWM w Olsztynie miała szczególny charakter, gdyż odbywała się w okresie 70-lecia pierwszej immatrygulacji na Wydziale Mleczarsko Serowarskim Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie oraz 65 rocznicy przeniesienia Wydziału do powołanej Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie. Główne uroczystości Jubileuszowe na wydziale odbyły się 11 września 2015 r. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Studiuj Rybactwo w Olsztynie – kierunek z potencjałem i szerokimi perspektywami

Wydział Nauk o Środowisk Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie, zatrudniający między innymi 36 samodzielnych pracowników naukowych, posiada ze względu na dorobek naukowy i jakość prowadzonych badań kategorię naukową A.

W trzech katedrach bezpośrednio związanych z kształceniem na studiach inżynierskich i magisterskich na kierunku rybactwo, pracuje łącznie 12 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 7 adiunktów w stopniu doktora.

Dysponujemy doskonale wyposażonymi do celów badawczych i dydaktycznych, laboratoriami i halami technologicznymi, co umożliwia prowadzenie zajęć ze studentami na najwyższym poziomie, jak również proponowanie interesujących tematów prac dyplomowych (często związanych bezpośrednio z praktyką rybacką).

Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Wieści z Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UWM

Doktor Anna Malwina Kamelska – najmłodsza członkini Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – doktorem dwóch nauk.

 

W 2004 roku rozpoczęła ona studia na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, kierunek: biotechnologia, specjalność: fizjologia zwierząt.

W okresie studiów znajdowała się ona w grupie studentów osiągających najlepsze wyniki w nauce. W 2009 roku obroniła ona pracę magisterską na UWM w Olsztynie.

Dwie prace doktorskie, dwa projekty naukowe, czterech recenzentów, liczne publikacje
naukowe w recenzowanych czasopismach, w tym również tych z Impact Factor, udział w konferencjach naukowych oraz projektach społecznych, a także stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok akademicki 2009/2010 – to jedynie niektóre elementy dorobku naukowego Pani dr Anny Malwiny Kamelskiej, „podwójnego doktora” z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Brak komentarzy