Październik, 2015

Spotkanie w Iławie

 

Mają już ponad 30 letnią tradycję. W ostatniej dekadzie odbywały się co roku w różnych miejscowościach województwa. W roku ubiegłym spotkaliśmy się w ośrodku harcerskim „Perkoz” k/ Olsztynka. W tym roku skorzystaliśmy z zaproszenia iławskich działaczy Stowarzyszenia „Pokolenia”:- Halinki Listkowskiej, Józka Korzeniowskiego oraz Staszka Wasylowa i w dniach 30 -31 maja spotkaliśmy się w Ośrodku Wypoczynkowym PTTK w Iławie. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

ZAPROSZENIE

Klub Regionalny „Kresowiacy”

Stowarzyszenia Absolwentów UWM

zaprasza

w środę: 04.11.2015r. o godz. 15.30

na spotkanie

z

Krzysztofem Gargasem

pt:

„WOŁYŃ” część II

Miejsce spotkania

Klub Pracowników UWM

„Baccalarium”

ul. Prawocheńskiego 4

Kortowo

Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

II Terenowy zjazd absolwentów Wydziału Rolniczego- rocznik 1962-1967

W sercach ciągle maj

W dniach 4-6.09.2015r. odbył się w Stegnie Zjazd Absolwentów Wydziału Rolniczego –67 Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie. Pomysł zrodził się na kwietniowym spotkaniu „U Michała” w Kortowie. Nasz kolega Józek Prończuk, naczelnik gminy Stegna w latach 1978 – 1981, rozesłał w lipcu wici zjazdowe i rozpoczęła się telefoniczna mobilizacja. Do Ośrodka Wczasowego „Tawerna”w Stegnie przyjechało 28 absolwentów. Niektórzy przybyli z osobami towarzyszącymi. Razem zebrało się 34 uczestników z różnych stron Polski: – z Pomorza, Warmii i Mazur, Mazowsza i Śląska. Był to drugi zjazd terenowy, odbywający się poza granicami Kortowa. Pierwszy odbył się w 2008r.na Wyspie Sobieszewskiej. Oba zjazdy dostarczyły bardzo specyficznych wrażeń związanych ze zwiedzaniem interesujących obiektów charakterystycznych dla danego terenu. Na pierwszym miejscu pozostają jednak wciąż emocje koleżeńskich spotkań.

Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

65 Lat sportu akademickiego w Olsztynie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czar sportowych wspomnień

Archiwum i Muzeum UWM, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UWM oraz AZS UWM zorganizowały w Izbie Tradycji Biblioteki Uniwersyteckiej wystawę poświęconą 65 – leciu sportu akademickiego w Olsztynie. Zaprezentowano na niej niemal cały dorobek wielu dyscyplin sportowych uprawianych przez studentów kortowskiej uczelni. Jeszcze przez oficjalnym otwarciem wystawy liczne eksponaty wzbudziły wspomnienia i wzruszenia przybyłych gości. Przypomniano, że pierwszy klub sportowy powstał w WSR w 1950 r. z inicjatywy ówczesnego dziekana Wydziału Zootechnicznego prof. Adama Szostkiewicza i kierownika Studium Wychowania Fizycznego Leopolda Szczerbickiego. W zniszczonym Kortowie nie było żadnych obiektów sportowych.  Najpierw między blokami 29 i 30 zbudowano skocznię w dal, a następnie boisko do piłki siatkowej za dzisiejszą Katedrą Ogrodnictwa, w miejscu, w którym jest parking i ulica Heweliusza. Za Kortówką uruchomiono drewnianą skocznię narciarską. Skakano w stronę jeziora. W drugiej połowie lat 50. sport był bardzo powszechnym zajęciem, np. w 1956 r. w imprezach masowych startowało ponad 80% studentów. W 1966 r. wybudowano nową przystań nad Jeziorem Kortowskim. Dzięki temu do programu zajęć włączono kajakarstwo.

Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Działalność bez ograniczeń wiekowych

18 września 2015 roku na Zjeździe z okazji 65-lecia powstania Oddziału Naczelnej Organizacji Technicznej w Olsztynie – nasza koleżanka Barbara Puszkin Roganowska za swą prawie 50-letnią działalność w strukturach NOT została uhonorowana najwyższym odznaczeniem organizacyjnym Diamentową Odznaką Honorową NOT

Koleżanka Basia rozpoczęła swą działalność społeczną w roku 1966 od założenia Koła Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Rolnictwa przy Stacji Hodowli Zwierząt w Olsztynie. Funkcję przewodniczącej pełniła od początku do przejścia na emeryturę.

W roku 1996 (jako były rzeczoznawca) została członkiem koła SITR przy Wojewódzkim Ośrodku Rzeczoznawców, a następnie członkiem Rady Seniorów NOT, wkrótce jej przewodniczącą. Funkcję, tą pełni do dnia dzisiejszego.

Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Cieszynianie wznowili spotkania

Po trzymiesięcznej przerwie Warmińsko-Mazurskie Koło Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, skupiające głównie absolwentów UWM i poprzedzających go uczelni wznowiło comiesięczne spotkania. Prezes zarządu po powitaniu zebranych, zreferował przebieg spotkań przedstawicieli koła i Klubu Absolwentów UWM ” Olsztyńscy Cieszynianie” w Cieszynie ( szczegółowe informacje w 3 numerze ” 5 plus X” z 2015 r. i 1 z 2016). Poinformował także ,iż z okazji Dnia Absolwenta Senat UWM przyznał odznaki „Zasłużony dla UWM” kol. Kazimierzowi Skupieniowi i Jerzemu Matuszewskiemu. Pierwszemu z nich odznakę wręczył prorektor prof. dr hab. Grzegorz Białuński podczas absolwenckiego święta, a drugiemu na zebraniu koła przekazał prof. dr hab. Andrzej Faruga. Zebrani współczując choremu nestorowi koła Janowi Kumorowi, zredagowali życzenia i wszyscy je podpisali na okolicznościowej kartce.

Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

ZAPROSZENIE

Klub Regionalny „Kresowiacy”

Stowarzyszenia Absolwentów UWM

zaprasza

w środę: 21.10.15r o godz. 15:30

na spotkanie

z

Krzysztofem Gargasem

pt:

„WOŁYŃ”

Miejsce spotkania

Klub Pracowników UWM

„Baccalarium”

ul. Prawocheńskiego 4

Kortowo

Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Rozmowa z absolwentem

 

 

 

 

 

 

 

 

CZY TO (kolejne) PODZWONNE DLA KARPI ?

Rozmowa z prof. dr. hab. inż. Januszem Guziurem, absolwentem i byłym dziekanem Wydziału Rybactwa i Ochrony Wód UWM w Olsztynie, współzałożycielem i pierwszym Członkiem Honorowym Krajowego Stowarzyszenia Promocji Ryb „Pan Karp”.

-Panie profesorze, w trakcie ostatnich prac legislacyjnych w naszym Sejmie rozpoczęto procedowanie nad zmianami ustawy o ochronie zwierząt, czyli także o rybach. Czy zapowiedziane zmiany satysfakcjonują rybaków?

- Nie.

Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Organizatorzy zjazdów w DNIU Absolwenta

 

 

Witam serdecznie,

jak zwykle kolejny zjazd perfekcyjnie zorganizowany. Jestem przekonany, że bez WAS nie byłoby tych spotkań. Jeszcze raz podziękowania za możliwość powrotu do pięknych, wspaniałych czasów studenckich. Pięknie pozdrawiam i dużo, dużo zdrowia. Zbyszek- Wydział Rolniczy- rocznik 1963-68.

 

Brak komentarzy

Zajęcia edukacyjne dla młodzieży szkół rolniczych i gastronomicznych

15 i 17 września w Laboratorium Zwierzęcym Katedry Hodowli Owiec i Kóz oraz w dniach 23 i 24 września br. w Centrum Akwakultury i Inżynierii Ekologicznej Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Olsztynie zorganizował zajęcia edukacyjne dla młodzieży szkół rolniczych i gastronomicznych. Wydarzenia były kolejnym z cyklu działań informacyjno-promocyjnych OT w zakresie promocji żywności tradycyjnej i regionalnej oraz propagowania tradycyjnych metod wytwarzania produktów rolnych i żywnościowych realizowanym od kilku lat wśród uczniów szkół o profilu żywnościowym. W zajęciach uczestniczyła młodzież z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie, Zespołu Szkół Rolniczych z Ostródy oraz z Zespołów Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Dobrocinie i Karolewie.  Gospodarzem zajęć był Andrzej Milkiewicz – Dyrektor ARR OT w Olsztynie, który przekazał młodzieży informacje o działaniach Agencji Rynku Rolnego w zakresie promocji żywności tradycyjnej i regionalnej. Z młodzieżą spotkali się również dziekani Wydziału Bioinżynierii Zwierząt.

Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy