Wrzesień, 2015

III FESTIWAL SERÓW i TWAROGÓW

 

Już po raz trzeci na terenach olsztyńskiego Hotelu Omega w ciągu dwóch wrześniowych dni tłumy zwiedzających mogły degustować sery oraz twarogi. Organizatorami imprezy byli Uniwersytet Warmińsko- Mazurski (Katedra Mleczarstwa i Zarządzania Jakością) oraz Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny w Warszawie. Festiwal współfinansowany był z Funduszu Promocji Mleka. Przy okazji warto przypomnieć, że pomysłodawcą i głównym organizatorem festiwali jest prof. Bogusław Staniewski, dziekan Wydziału Nauki o Żywności UWM, kierownik Katedry Mleczarstwa i Zarządzania Jakością.

Celem imprezy było ukazanie konsumentom najwyższej jakości oraz wartości odżywczej serów i twarogów produkowanych przez krajowy przemysł mleczarski oraz kształtowanie od najmłodszego pokolenia poprawnych nawyków żywieniowych, wpisujących w dietę nabiał.

Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Moje refleksje

„Każdy moment życia

Jest ciągle przeszłością i przyszłością

I każde dziś jest ciągle wczoraj i jutro”

C.K. Norwid

 

Są takie miejsca, czasy i ludzie, o których się nie zapomina. Takim miejscem jest dla mnie Kortowo. Ukończyłem studia na Wydziale Zootechnicznym w latach 1953-57 wraz z wieloma wspaniałymi kolegami i koleżankami – późniejszymi profesorami uczelni: Jerzym Bobrzeckim, Krzysztofem Kulką, Bronisławem Rakiem, doc. dr. hab. Aleksandrem Wołosem i wielką miłośniczką zwierząt Hanną Gucwińską oraz z naszym wspaniałym starostą Walerianem Ziarko.

Po ukończeniu studiów I stopnia zostałem zatrudniony na stanowisku nauczyciela przedmiotów zawodowych w technikum rolniczym, a po dwóch latach powierzono mi organizację Technikum Rolniczego w Turkowicach koło Hrubieszowa. W tym czasie rozpocząłem studia zaoczne II stopnia na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym SGGW, które ukończyłem w 1966 roku. Podjąłem dalsze kształcenie, ale w Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, gdzie uzyskałem stopień doktora nauk rolniczych 8 listopada 1974 roku. Przybywając na konsultacje doktoranckie do Kortowa, miałem możliwość obserwowania, jak pięknie rozwija się dawna Wyższa Szkoła Rolnicza, która w tym czasie była już Akademią Rolniczo-Techniczna.

Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Jubileusz Związku Nauczycielstwa Polskiego

W Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie odbyła się uroczysta konferencja jubileuszowa z okazji 110-lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego i 65-lecia działalności ZNP w olsztyńskim środowisku akademickim. Gospodarzami byli prezes i wiceprezesi Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego i Zarządy Uczelniane Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, Uniwersytecie w Białymstoku i Politechnice w Białymstoku. Uczestniczyli w niej :- J.M. Rektor prof. dr hab. Ryszard Górecki, prorektorzy prof. dr hab. Grzegorz Białuński, prof. dr hab. Mirosław Gornowicz, prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski, prof. dr hab. Janusz Piechocki i prof. dr hab. Jerzy Przyborowski, kanclerz dr Aleksander Socha, dziekani, przedstawiciele wielu uczelnianych jednostek. Gośćmi byli także rektorzy ART prof. dr hab. Stefan Smoczyński i prof. dr hab. Jerzy Strzeżek oraz wcześniejsi prezesi ZUZMP prof. dr hab. Jan Siemionek , dr hab. Grzegorz Sowiński, dr. Elżbieta Januszewicz oraz liczne grono dawnych i obecnych działaczy ZNP.

Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

 

 

 

 

 

 

 

PREZYDENT OLSZTYNA

URZĄD MIASTA OLSZTYNA                                                                                                          Olsztyn, dnia 8  września 2015r.

Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

XXII Jesienne Targi Rolnicze ” Wszystko dla Rolnictwa”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marszałek dr. Gustaw Marek Brzezin i rektor UWM prof. dr hab. Ryszard Górecki przecinają symboliczna wstęgę

 

 

Uniwersyteckie akcenty

Po krótkiej emigracji do Ostródy do Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie wróciły Jesienne Targi Rolnicze. W leśnej scenerii 15 wystawców zaprezentowało między innymi: – maszyny i urządzenia rolnicze; pasze i dodatki paszowe; wyposażenie; budynków inwentarskich; zwierzęta hodowlane i ozdobne; nawozy i środki ochrony roślin; budownictwo; odnawialne źródła energii; krzewy i rośliny ozdobne; wyposażenie ogrodów, żywność tradycyjna i regionalna; przetwórstwo rolno-spożywcze; instytucje działające na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich.

Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Refleksje absolwenta – seniora

Bronisław Wawrzyniak

Artykuł dedykuję

prof. dr hab. Marianowi Kozłowskiemu

byłemu posłowi i senatorowi III RP

 

dr inż. Bronisław Wawrzyniak                                   prof.dr hab.Marian Kozłowski

 

Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Muzyka wokalna w olsztyńskim ratuszu – wykonawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od lewej ks.Zbigniew Stępniak, Natalia Klykova, Yuriy Rizun, Krzysztof Koziatek

 

Koncerty odbędą się w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta w Olsztynie godz .18.00

10 września „Romanse rosyjskie”

8 październik „Świat opery”

Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Popłyną po medal, jeśli im pomożemy

Sto pięćdziesiąt tysięcy złotych – tyle potrzebują dwaj żeglarze z AZS UWM Olsztyn, aby wystartować w przyszłym roku w igrzyskach olimpijskich w Rio de Janeiro.

Tomasz Januszewski i Jacek Nowak pływają w olimpijskiej klasie „49”. W listopadzie ubiegłego roku wygrali prestiżowe regaty o Puchar Świata w Abu Dhabi – stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Są one szczególne ze względu na ograniczoną liczbę uczestników. Zaproszenia na nie otrzymali bowiem tylko najlepsi zawodnicy z 6 pozostałych imprez cyklu pucharu świata w: chińskim Qingdao, australijskim Melbourne, amerykańskim Miami, hiszpańskiej Majorce oraz francuskim Hyeres. Na koncie mają także 2. miejsce – na Garda Trentino Olympic Week 2015 i 3. miejsce w bardzo ważnych regatach „Kieler Woche w Niemczech” 2014. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy