Sierpień, 2015

Zapraszamy na koncert „Romanse Rosyjskie”- 10.09.15r. w Urzędzie Miasta

Brak komentarzy

Zapraszamy na koncert „Świat Opery”- 08.10.15r. w Urzędzie Miasta

Brak komentarzy

List od absolwenta

Serdecznie dziękuję za otrzymaną książkę

” OLSZTYN UNIWERSYTECKI. NAUKA, PRAKTYKA, ABSOLWENCI”.

Z emocją i zainteresowaniem czytam jej kolejne rozdziały. Nie mogę wyjść z podziwu za gigantyczną pracę, włożoną w jej opracowanie przez Panów współredaktorów; prof. zw. dr.hab. Andrzeja Farugę i dr inż. Bolesława Pilarka, absolwentów kortowskiej Uczelni. Gdy zjawili sie kiedyś w jej murach, zapewnie nie spodziewali się, że po latach będą o niej pisać i wydawać książki. Ta historyczna pozycja licząca 781 stron jest dla Nich retrospekcyjną i intelektualną przygodą. Szczegółowy spis treści naprowadza czytelnika, nie tylko absolwenta Uczelni, na najbardziej interesujące go rozdziały. Potem wciąga go ciekawa. Treść i idzie dalej i dalej. Tak jest w moim przypadku.

Panowie Redaktorzy, książka o naszej Uczelni jest wspomnieniem i balsamem na nasze serca,  przywraca nam lata spędzone w Kortowie, które niekiedy czas przykrywa pajęczyną zapomnienia.

Absolwent WSR (1961 – 1966) Tadeusz Gawlik

Brak komentarzy

Kolejna książka z cyklu „OLSZTYN UNIWERSYTECKI”

Prawdziwa historia Kortowa

Będący na emeryturach członkowie Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie- Kortowie nie ograniczają się do pielęgnowania roślin w ogródkach. Pod redakcja prof. Andrzeja Farugi i dr. Bolesława Pilarka ukazała się kolejna książka z cyklu OLSZTYN UNIWERSYTECKI. Tym razem z podtytułem; Nauka, praktyka, absolwenci. Czego w niej nie ma?

Jest monografią, kroniką i pamiętnikiem, a autorów trzeba zaliczyć do znawców przedmiotu i jednocześnie patriotów ziem północnych, które słyną z pięknej przyrody i wielkoobszarowej gospodarki rolnej. Z tej znakomitej książki dowiadujemy się, że Uniwersytet( a wcześniej WSR i ART) rósł wraz z Polską Ludową, a następnie stał się znanym w kraju i poza jego granicami wiarygodnym ośrodkiem nauki, zatrudniającym znakomita kadrę i wyposażonym w nowoczesne środki techniczne. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Wizyta konsula

Wizyta konsula

 

Biuro absolwenckiej Fundacji im. M. Oczapowskiego odwiedził Rafał Wolski konsul PR w Kijowie od 1 września 2015, a następnie zastępca ambasadora w tym mieście. Tematów do dyskusji było wiele, gdyż uczestniczący w spotkaniu prof. dr hab. Janusz Guziur odbył liczne staże naukowe w dużych gospodarstwach rybackich Ukrainy w latach 1977-90. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

” Nasza Wieś ” TYGODNIK ROLNICZY

„Nasza Wieś” TYGODNIK ROLNICZY

W niezbyt odległej przeszłości w Olsztynie wydawano 3 liczące się w kraju czasopisma, czyli „Panoramę Północy”, ” Naszą Wieś” oraz „Warmię i Mazury”. Dziś nie istnieją. W tygodniku rolniczym „Nasza Wieś”, jako jedyny dziennikarz, pracowałem od początku do końca jego istnienia. Czuję się w obowiązku napisania o tym czasopiśmie, gdyż – jak mówi chińskie przysłowie – cenniejszy jest jeden, który widział niż 10, którzy słyszeli.  Poczuwam się do tego obowiązku i z tego powodu, że jestem absolwentem olsztyńskiej Wyższej Szkoły Rolniczej, a czasopismo to tworzyli głównie pracownicy i absolwenci tej uczelni. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

OLSZTYN UNIWERSYTECKI Nauka, Praktyka, Absolwenci – Pod redakcją Andrzeja Farugi i Bolesława Pilarka

Ukazała się kolejna książka z tego cyklu. Tym razem z okazji:

- 70-lecia Państwa Polskiego na Warmii i Mazurach

- 65-lecia nauki i szkolnictwa wyższego na Warmii i Mazurach

- 25-lecia absolwenckiej Fundacji im. M. Oczapowskiego Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

12 wrzesień 2015 r. Dzień Absolwenta

Uczestnictwo w Dniu Absolwenta i  wspólnym balu zadeklarowali absolwenci następujących roczników studiów: Wydział Mleczarski – 1965, Wydział Rolniczy – 1968, Wydział Zootechniczny – 1970, Wydział Ochrony Wód – 1978.

Brak komentarzy