Lipiec, 2015

Zjazd absolwentów Wydziału Rolniczego rocznik 1970-1975

 

 

 

 

 

J.M. Rektor prof. dr hab. Ryszard Górecki otrzymuje z rąk prof. dr hab. Andrzeja Farugi, prezesa Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UWM statuetkę  ” Primus Inter Pares”. Z prawej wiceprezes mgr inż. Władysław Płoski.

 

 

Rubinowy jubileusz

W Collegium Biologiae w sali posiedzeń Rady Wydziału Biologii i Biotechnologii odbył się zjazd Absolwentów Wydziału Rolniczego byłej Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie rocznika 1970-1975.Na zjazd przyjechało 80 osób, w tym 5 absolwentów z małżonkami. Przybyli z różnych stron świata. Starosta roku Stanisław Sekściński przyleciał z Kanady, a Grażyna Chlebowska, Lucyna Świerzbińska i  Jerzy Sawicki z USA. W rzędzie z lewej strony rozpoznaję mgr. inż. Teodora Rezanko, byłego zastępcę dyrektora Kombinatu Rolnego w Człuchowie i dyrektora Kombinatu Rolnego „Mazury” w Szczytnie, mgr. inż. Kazimierza Polkowskiego, byłego dyrektora Zakładu Rolnego w Grodziskach, obecnie kierownika Sekcji Gospodarowania Zasobem Agencji Nieruchomości Rolnych, Oddział terenowy w Olsztynie, prof. dr. hab. Stefana Grzegorczyka, kierownika Katedry Łąkarstwa i Urządzania Terenów Zielonych, przez kilka kadencji prodziekana macierzystego wydziału, mgr. inż. Ryszarda Kunickiego, byłego zastępcą dyrektora Kombinatu Rolnego w Człuchowie i byłego prezesa CIECH-u S.A. Jubileuszowymi obradami kierował przewodniczący komitetu organizacyjnego zjazdu prof. dr hab. Czesław Hołdyński, który jako jedyny absolwent był w macierzystej uczelni prodziekanem i dziekanem dwóch wydziałów, tj.: Wydziału Rolniczego, Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie.( 1993-97) i Wydziału Biologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. ( 1999-2008). Od 2008 r jest prodziekanem ds. nauki Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Po powitaniu gości poprosił o uczczenie chwilą ciszy zmarłych nauczycieli akademickich oraz koleżanek i kolegów z rocznika studiów.

Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Zjazdy absolwentów 2015

Drodzy absolwenci, z uwagi na to, że nie posiadamy do Was wszystkich aktualnych danych adresowych, zamieszczamy zaproszenia na zjazdy absolwentów odbywające się w br. na naszej stronie internetowej. Wszystkie informacje znajdziecie poniżej: Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Z działalności Klubu Regionalnego „Kresowiacy” Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Śladami mistrza fotografii

Klub Regionalny „Kresowiacy” Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zorganizował w Galerii Biblioteki Uniwersyteckiej spotkanie z członkami Koła Miłośników Fotografii Akademii Trzeciego Wieku, działającej przy Miejskim Ośrodku Kultury w Olsztynie.  Ci wielbiciele Jana Brunona Bułhaka udali się śladami mistrza do kilku miast województwa warmińsko-mazurskiego oraz w plenery Wilna, aby ponownie w utrwalić obiekty sfotografowane przez nestora polskiej fotografii oraz poszukać własnych inspiracji w pięknie krajobrazu i architektury tych miejsc.  Efektem tego wyjazdu były wystawy zdjęć. Pierwsza wystawa poplenerowa odbyła się w listopadzie 2011r w Galerii „Stary Ratusz” w Olsztynie, a kolejne :-. Wydziale Teologii UWM w Olsztynie, w Muzeum Warmińskim w Szczytnie, w Giżyckim Centrum Kultury oraz na Zamku w Lidzbarku Warmińskim. W grudniu 2012r na prośbę Polskiej Galerii Artystycznej „Z nad Wilii” fotogramy zawieziono do Wilna. Ta prezentacja miała szczególne znaczenie z uwagi na wieloletnią pracę Jana Brunona Bułhaka w tym mieście oraz jego umiłowanie Wilna. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy