Czerwiec, 2015

Drugi kwartał w Stowarzyszeniu Absolwentów

Członkowie prezydium zarządu, jak zwykle, zajmowali się załatwianiem bieżących spraw organizacyjnych, a także uczestniczyli w uroczystościach państwowych i uczelnianych.

W aktywności klubów regionalnych, wyróżnić należy klub „Kresowiacy”, któremu przewodzi dr Eryka Białłowicz. Klub odbył trzy ciekawie tematycznie spotkania. Po jednym spotkaniu zorganizowali członkowie klubów „Pomorze” i „Ziemi Cieszyńskiej”. Trzykrotnie zebrali się klubowicze „Olsztyńscy Cieszynianie”, wspólnie z Macierzą Ziemi Cieszyńskiej, ostatnio w plenerze, na tradycyjnym powitaniu wiosny. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Śni im się po nocach kortowska republika

To, co dla Cieszyna było końcem dla Olsztyna stało się początkiem. 12 czerwca olsztyniacy wspólnie z cieszyniakami świętowali 65. rocznicę przeniesienia Państwowej Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego do Olsztyna.

Pamięć o tym, że w latach 1922-50 w Cieszynie istniała Państwowa Wyższa Szkoła Gospodarstwa Wiejskiego jest ciągle żywa, chociaż od jej wyprowadzki z tego miasta minęło już 65 lat. Pielęgnują ją szczególnie olsztyńscy cieszyńscy i cieszyńscy olsztyniacy. Ci pierwsi to pracownicy UWM pochodzący ze Śląska Cieszyńskiego, jak prof. Andrzej Faruga – prezes Stowarzyszenia Absolwentów UWM, czy prof. Janusz Guziur i prof. Antoni Jarczyk. Ci drudzy – to mieszkający tam absolwenci WSR, ART i UWM skupieni w tamtejszym Klubie absolwenta UWM. 65. rocznicę przeniesienia PWSGW do Olsztyna i jedni i drudzy świętowali wspólnie w Cieszynie. Działo się to w Zespole Szkół im Władysława Szybińskiego – szkole, która powstała na bazie obiektów opuszczonych w 1950 r. przez WSGW. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

130-lecie Macierzy Ziemi Cieszyńskiej

 

NARODOWOŚĆ i OŚWIATA

 

Macierz Ziemi Cieszyńskiej (początkowo: Macierz Szkolna dla Księstwa Cieszyńskiego, (po 1918 – Macierz Szkolna Ziemi Cieszyńskiej) to jedna z najstarszych i najbardziej zasłużonych organizacji śląskich. Powstała 9 listopada 1885 roku z inicjatywy Pawła Stalmacha polskiego dziennikarza, publicysty, działacza społecznego i narodowego działającego na Śląsku Cieszyńskim, który do współpracy zaprosił 10 zaufanych patriotów. W tym roku Macierz obchodziła jubileusz 130-lecia w COK ” Domu Narodowym ” w Cieszynie. W trakcie uroczystości Mariusz Makowski, honorowy prezes ZG MZC w wystąpieniu zatytułowanym „Z Macierzą przez 130 lat historii” przypomniał ważniejsze dokonania. Natomiast urzędująca prezes Marta Kawulok złożyła sprawozdanie za ostatnie 4 lata.

Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

65 lat minęło

 

Opowieść o Olsztyniakach z Cieszyna

Cenię Olsztyniaków pochodzących ze Śląska Cieszyńskiego, gdyż z rzadko spotykaną serdecznością mówią o swym regionie, wspominają dawnych profesorów i studentów z Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie, którzy tworzyli również olsztyńską Wyższą Szkołę Rolniczą. A ponieważ z WSR powstały i ART, i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, łatwo można dowieść, że UWM miał swoje początki w Cieszynie.

Cieszyńską WSGW przeniesiono do Olsztyna w 1950 r. Przyjechali studenci i naukowcy, m.in.: Karol Bijok, Ewald Bożek, Józef Budsławski, Zofia i Józef Dubiscy, Tomasz Dziama, Marian Gotowiec, Rudolf Juranek, Halina Karnicka, Tadeusz Knaut, Ignacy Kończykowski, Franciszek Kuczera, Kazimierz i Helena Majkowscy, Tadeusz Młynek, Józef Rouppert, Adam Szostkiewicz, Dominik Wanic, Wiktor Wawrzyczek, Janina Wengris i wielu innych. Cieszyńscy pedagodzy stanowili aż 87% potencjału naukowego WSR. Byli elitą kulturalną naszego województwa…

Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Redaktor Maciej Cegłowski nie żyje

  • Odszedł Maciej Cegłowski, kolega w dziennikarskim fachu Z branżą wydawniczą związany od dawna. Wcześniej pracował w Państwowych Wydawnictwach Rolniczych i Leśnych, które wówczas wydawały ponad 40 czasopism. Jednym z nich było czasopismo „ Młody Rolnik”, przemianowany w roku 1996 na „Farmera” Maciej Cegłowski przez wiele lat był redaktorem naczelnym tego czasopisma.
  • Był doradcą pierwszego wicepremiera i ministra rolnictwa w rządzie Tadeusza Mazowieckiego.
  • W 1991 r. wygrał konkurs na dyrektora Państwowego Przedsiębiorstwa Wydawniczego.” Rzeczypospolita”. Szefem tego przedsiębiorstwa był 14 lat.
    •        Serdeczny przyjaciel, dobry, przyzwoity, uczciwy Człowiek. Szkoda, że tacy odchodzą zbyt wcześnie.

    • Cześć Jego pamięci !!!
      • Grono przyjaciół

 

 

 

Brak komentarzy

Jubileusz 80-lecia dr inż. Władysława Mariana Kozłowskiego

Twórca mazurskiej szkoły szkółkarstwa

Władysław Marian Kozłowski urodził się 15.06.1935 r. w Cydzynie Nowym k/Łomży jako syn rolnika. Już w wieku 15 lat po śmierci ojca wraz z matką prowadził gospodarstwo rolne. W 1956 r. zatrudnił się jako stolarz meblowy w EZPT w Ełku. Praca ta nie dawała mu zadowolenia i postanowił zaocznie podjąć naukę w Technikum Ogrodniczym w Sochaczewie, które ukończył w 1968 r. z wynikiem bardzo dobrym. Zawsze interesowała go przyroda, rolnictwo a zwłaszcza ogrodnictwo. Przez dwa lata do 1967 r. pracował w Ełku jako kierownik Zakładu Zieleni Miejskiej. Od 1965 do 1970 kierował 10 hektarowym gospodarstwem ogrodniczym. W 1970 r. rozpoczął prace w Spółdzielni Ogrodniczej w Ełku jako główny specjalista od spraw produkcji. Po podziale administracyjnym został awansowany na stanowisko samodzielnego specjalisty do spraw produkcji ogrodniczej woj. suwalskiego.

Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Stowarzyszenie w pierwszym kwartale 2015 r

 

Początek roku w Stowarzyszeniu zainaugurowali, członkowie Klubu Regionalnego „Ziemia Łomżyńska” na spotkaniu z kierownictwem Zarządu Stowarzyszenia, w gościnnym Motelu Zacisze w Piątnicy. Dziękujemy właścicielom! Ciekawy wykład, jak zawsze, wygłosił – Członek Honorowy stowarzyszenia– prof. dr hab. Stanisław Achremczyk. Też serdecznie dziękujemy! Zebranie członków klubu, miało szczególny charakter, bowiem byliśmy mile zaskoczeni dużą frekwencją absolwentów, nie będących członkami Stowarzyszenia. To szczególna zasługa, naszym zdaniem, kol. Ireneusza Majewskiego, który na tym zebraniu wybrany został na nowego prezesa klubu. W skład nowego zarządu wybrani zostali także, jako z-cy prezesa: kol. kol. Bolesław Krzywda i Bogdan Godlewski, a na sekretarza powołano p. Martę Ogonowską-Godlewską. Gratulujemy i życzymy zadowolenia z działalności na rzecz absolwentów: To miły obowiązek, bo na tym zebraniu akces do stowarzyszenia zgłosiło (złożyli deklaracje) 30-tu nowych absolwentów. Liczymy na to, że w tym wzmocnionym liczebnie i jakościowo klubie, efekty pracy będą szczególnie widoczne.

Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Zaproszenie

 

Klub Regionalny „Kresowiacy”

Stowarzyszenia Absolwentów UWM

zaprasza

w środę: 10.06.15r o godz. 15:00

na spotkanie

z

XXVII- laureatem nagrody

im. Biskupa Ignacego Krasickiego

Prof. Mieczysławem Jackiewiczem

historykiem, dyplomatą,

publicystą, tłumaczem

Temat spotkania

„Piłsudski prywatnie”

Miejsce spotkania

Klub Pracowników UWM

„Baccalarium”

ul. Prawocheńskiego 4

Kortowo

Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy