Maj, 2015

WYSTAWA W STAREJ KOTŁOWNI

 

– W Starej Kotłowni – Centrum Ekspozycyjnym UWM w Olsztynie odbył się wernisaż wspólnej wystawy dr Joanny Bentkowskiej- Hlebowicz (Pejzaż industrialny) i dr. Izydora Borysa (Dotyk ognia), pracowników Wydziału Sztuki Uniwersytetu Warmińsko –Mazurskiego w Olsztynie. Uroczystość otworzyli prof.sztuk muz. Benedykt Błoński, prof. UWM, dziekan Wydziału Sztuki i dr hab.Zygmunt Droński, prof. UWM, dyrektor Instytutu Sztuk Pięknych.

 

Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

PRODUKT WARMII I MAZUR

W Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie odbyła się IV gala, podczas której wręczono certyfikaty”Produkt Warmii i Mazur”. W tym roku certyfikaty otrzymało 15 produktów, 26 usług oraz 13 wydarzeń. Do tej pory wręczono 54 certyfikaty produktom, 116 certyfikatów usługom i 44 certyfikaty wydarzeniom. Celem projektu „Produkt Warmia Mazury” jest poprawienie rozpoznawalności i atrakcyjności gospodarczej naszego regionu. Marka przyznawana jest w trzech kategoriach: produkt, usługa, wydarzenie. Mogą się o nią ubiegać osoby prywatne, firmy, placówki publiczne prowadzące działalność gospodarczą lub zawodową na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Zespół Pieśni i Tańca „Kortowo” Osobowością Warmii i Mazur

Kapituła Warmińsko-Mazurskiego Klubu Biznesu od 1994 r. przyznaje co roku tytuł i statuetkę „Osobowość Roku Warmii i Mazur” osobom spoza biznesu, które wniosły niekwestionowany wkład w rozwój Polski. W dziedzinie kultury statuetkę Osobowości Roku Warmii i Mazur 2015 otrzymał Zespół Pieśni i Tańca Kortowo z UWM, którym kieruje dr Ewa Kokoszko (kierownik zespołu i choreograf). Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

224. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3-MAJA

 

W Olsztynie obchody 224 rocznicy Narodowego Święta Uchwalenia Konstytucji 3-maja, które zorganizowali wspólnie wojewoda warmińsko-mazurski Marian Podziewski, marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin, prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz i metropolita warmiński arcybiskup Wojciech Ziemba.

Uroczystości rozpoczęły się przedpołudniową mszą świętą w intencji Ojczyzny w bazylice konkatedralnej św. Jakuba. Po mszy uczestnicy prowadzeni przez wojskową orkiestrę i kompanie reprezentacyjne służb mundurowych oraz drużyny harcerskie, przemaszerowali na Plac Konsulatu Polskiego, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Orkiestra wojskowa odegrała Mazurka Dąbrowskiego i wciągnięto biało-czerwoną flagę na maszt pod Kolumną Orła Białego. Poseł Beata Bublewicz odczytała list prezydenta RP Bronisława Komorowskiego skierowany z okazji święta do rodaków. Następnie okolicznościowe przemówienia wygłosili wojewoda warmińsko-mazurski Marian Podziewski, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Marek Brzezin i prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz.

Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Wspomnienie o przyjacielu Józefie Ulaniuku.

 

 

 

 

 

Józef Ulaniuk urodził się  17.01.1943 r. W latach 1963-1968 studiował na Wydziale Rolniczym w Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie. Pracę magisterską przygotował i obronił w Katedrze Łąkarstwa, uzyskując tytuł mgr. inż rolnictwa. W okresie studiów oprócz nauki zajmował się pracą społeczną. Był przewodniczącym Rady Mieszkańców DS nr 4. Tańczył w Zespole Pieśni i Tańca Olsztyn. Był osobą przyjazną, koleżeńską, towarzyską i bardzo lubianą w otoczeniu. Ze względu na swoje pozytywne cechy charakteru łatwo nawiązywał kontakty. Po ukończeniu studiów zamieszkał we Włodawie, gdzie kolejno pracował w:- Lubelskim Przedsiębiorstwie „ Centrala Nasienna”; Powiatowym Związku Kółek Rolniczych; Przedsiębiorstwie Obróbki Metali; SP ZOZ. Pracował także w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Opolu i Wojewódzkiej Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej w Susznie. W 2000 roku założył prywatny Zakład Produkcyjno- Handlowo-Usługowy Józef Ulaniuk.

Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy