Kwiecień, 2015

VII Wiosenne Targi Ogrodnicze

Pamiętajcie o ogrodach

Na terenie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego odbyły się VII Targi Ogrodnicze „ Pamiętajcie o ogrodach”, w których uczestniczyło 150 wystawców, w tym aż 34 z żywnością tradycyjną i to z różnych regionów kraju- powiedział mgr inż.Marek Bojarski, dyrektor WMODR.

W tym roku zaprezentowano: – rośliny i artykuły szkółkarskie, sadownicze, ogrodnicze; maszyny i urządzenia do produkcji ogrodniczej; zabudowy, wyposażenia i aranżacje ogrodów; instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii; nawozy i środki ochrony roślin; rękodzielnictwo; przetwórstwo rolno-spożywcze; żywność tradycyjną i regionalną.

Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

ZAPROSZENIE

 

Klub Regionalny „Kresowiacy”

Stowarzyszenia Absolwentów UWM

zaprasza

na spotkanie

w środę: 13.05.15r o godz. 15:00

Część pierwsza – Archiwalny film o Olsztynie z komentarzem znanego dziennikarza  Tomasza Śrutkowskiego

Część druga – wybitna rzeźbiarka Balbina Świdycz-Widacka  opowie o Niej córka

dr Jowita Solarska

Miejsce spotkania

Klub Pracowników UWM

„Baccalarium”

ul. Prawocheńskiego 4

Kortowo

 

Brak komentarzy

Pasje Jana Przychodzenia

 

 

W ramach jedenastego Festiwalu kultury Łowieckiej „ Knieja 2014” w dniach od 11 lipca do 30 września w zabytkowym kościółku w Sierakowicach odbyła się wystawa fotograficzna „ Przyroda w obiektywie Jana Przychodzenia.

Jan Przychodzeń urodził się 11.12 1937 r w województwie lubelskim. Ukończył Liceum Ogólnokształcące w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. W latach 1961- 1963 odbył zasadniczą służbę wojskową. W 1968 r ukończył studia w Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie i otrzymał stopień magistra inżyniera rolnictwa. W 1966 roku zawarł związek małżeński z Urszula Nowakowską Po studiach podjął pracę w Wojewódzkiej Stacji Oceny Odmian w Radostowie na stanowisku asystenta.Następnie pracował na różnych kierowniczych stanowiskach w państwowych gospodarstwach rolnych. W latach 1976-1984 prezesował zarządowi R S P. W latach 1984-1989 był naczelnikiem Gminy Tczew.W 1989 r ze względu na zły stan zdrowia przeszedł na rentę inwalidzka. W latach 2002 -2006 i 2006-2010 dwukrotnie był radnym powiatu Tczew.

Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

UPAMIĘTNIANIE KATASTROFY KATYŃSKIEJ

 

W Olsztynie główne uroczystości odbyły się przy Pomniku Ofiar Katyńskich i Katastrofy Smoleńskiej na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Poprzecznej. Licznie uczestniczyli w nich przedstawiciele władz wojewódzkich i miejskich Olsztyna na czele z wojewodą Marianem Podziewskim, marszałkiem Markiem Brzezinem i prezydentem Piotrem Grzymowiczem oraz. przedstawiciele uczelni, służb mundurowych i wielu innych. Duchowieństwo reprezentował arcybiskup seniod dr Edmund Piszcz Kompania reprezentacyjna olsztyńskiego garnizonu oddała salwę honorową.Stowarzyszenie Absolwentów reprezentował; dr inż. Janusz Lorenz, który przed pomnikiem złożył wieniec, na grobach ks. infułata dr Juliana Żołnierkiewicza i prof. dr hab. Mariana Kozłowskiego wiązanki kwiatów i zapalił znicze.

Z inicjatywy prof. dr.hab. Ryszarda Góreckiego, J.M. Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie obchody rocznicy Katyńskiej w Kortowie połączone upamiętnieniem Katastrofy Smoleńskiej odbyły się 13 kwietnia 2015 roku. Pod obeliskiem z tablicą upamiętniającą pomordowanych w Katyniu absolwentów wyższych uczelni związanych rodzinnie z Olsztynem złożono kwiaty i zapalono znicze.

Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Dzień Przyjaźni Polsko – Węgierskiej.

 

Węgier Polak dwa bratanki

W czwartek (16.04) w Starostwie Powiatowym w Olsztynie odbyły się uroczyste obchody Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Gościem honorowym uroczystości był dr Pál Attila Illés, I sekretarz ds. politycznych i wicekonsul w Ambasadzie Węgier w Warszawie.

Przypominamy, że Węgierska Rewolucja wybuchła 23 października 1956 roku. Rozpoczęła się w Budapeszcie pod pomnikiem generała Bema wiecem solidarności z uczestnikami polskiego powstania w Poznaniu. 4 listopada węgierski zryw niepodległościowy został krwawo stłumiony przez wojska ZSRR. Budapeszt zaatakowało 60 tysięcy Rosjan zgrupowanych w 16 dywizjach. Czołgi i samoloty burzyły i bombardowały całe dzielnice bronione przez powstańców. Podczas rozpaczliwej obrony Budapesztu zginęło ponad dwa i pół tysiąca Węgrów, 20 tysięcy zostało rannych a 200 tysięcy opuściło swoją ojczyznę. Stracono 230 osób.

Tradycja polsko-węgierskich spotkań w Starostwie Powiatowym zrodziła się w 2006 roku, kiedy to dla uczczenia 50.rocznicy tych wydarzeń na ścianie gmachu Starostwa w Olsztynie odsłonięto tryptyk poświęcony węgierskim powstańcom i mieszkańcom Olsztyna z następująca informacja:-„ W hołdzie studentom Wyższej Szkoły Rolniczej i mieszkańcom Olsztyna, którzy w tym miejscu 30X 1956 roku solidaryzując się z walczącym o suwerenność narodem węgierskim upomnieli si e o wolność naszą i waszą”.

Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Z posiedzenia Rady Fundacji

W marcowym posiedzeniu Rady Fundacji im. M. Oczapowskiego uczestniczyli prorektor prof. dr hab. Mirosław Gornowicz i prof. zw. dr hab. dr h.c. Andrzej Faruga, prezes Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Przewodniczący Rady Fundacji im. M. Oczapowskiego prof. dr hab. Zdzisław Ciećko po powitaniu gości, powiedział między innymi:

- Fundacją kieruje społeczny zarząd. Dzisiejsze spotkanie jest wyjątkowe, ponieważ Fundacja obchodzi jubileusz 25-lecia i jest to dobry czas na analizę jej działalności i ewentualne korekty. Dr inż. Bolesław Pilarek zasiada w zarządzie Fundacji już prawie 24 lata, więc jest najbardziej kompetentną osobą do podsumowania działalności, zgodnie z chińskim przysłowiem: „Cenniejszy jest jeden, który widział, niż dziesięciu, którzy słyszeli..

Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

ZAPROSZENIE

 

Klub Regionalny „Kresowiacy”

Stowarzyszenia Absolwentów UWM

zaprasza

w środę: 15.04.15r o godz. 15:00

na

spotkanie

z

Prof. dr hab. Andrzejem Łachaczem

„Iran – Kraj i Ludzie”

Miejsce spotkania

Klub Pracowników UWM

„Baccalarium”

ul. Prawocheńskiego 4

Kortowo

 

Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Byłem studentem pierwszego rektora WSR w Olsztynie

 

Ze szczerym uznaniem i wdzięcznością dla inicjatorów i realizatorów pomysłu przeczytałem na stronie internetowej Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego informację o upamiętnieniu pierwszego rektora WSR w Olsztynie i faktycznego twórcy tej uczelni, Mariana Gotowca, tablicą pamiątkową przed aulą wykładową w Nowej Zootechnice. To w tej sali w marcu 1965 roku z rąk byłego rektora, a wówczas przewodniczącego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej otrzymaliśmy z moją żoną, Eugenią Zapisek z domu Mrugała i grupą absolwentów WSR, nasze pierwsze w życiu odznaczenie: Honorową Odznakę Zasłużonym dla Warmii i Mazur. Mieliśmy wtedy za sobą po studiach 8 lat pracy nauczycielskiej w Technikum Rolniczo- Łąkarskim w Lidzbarku Warmińskim.

Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Wspomnienia

Anna i Michał Bukowscy

Doskonalenie szkoły i siebie

„Cząstka pracy wykonana

i znów cząstka, i znów cząstka,

i znów noc, i znów od rana

do cząstki dodana cząstka.”

Konstanty Ildefons Gałczyński  „Pieśni”

Bukowscy ze Smolajn to jeden z bardzo wielu przykładów wychowanków szkół rolniczych na Warmii i Mazurach, którzy całe swoje zawodowe życie poświęcili na dalszy rozwój i doskonalenie pracy tych szkół. Wiedzą i umiejętnościami nie ustępowali swoim nauczycielom, a często ich przewyższali.

Anna Gabriela z domu Krużewska urodziła się 18 marca 1947 r. w rodzinie inteligenckiej w Morągu, Michał Otton Bukowski – 4 maja 1946 r. w rodzinie chłopskiej w Rogóżu, w powiecie Lidzbark Warmiński. Oboje w 1966 r. ukończyli technika rolnicze. Anna w Dobrocinie, Michał w Lidzbarku Warmińskim. Po maturze postanowili zostać nauczycielami w szkołach rolniczych. Stąd ich spotkanie w Studium Nauczycielskim o kierunku rolniczym w Ełku, które ukończyli w 1968 r.

1 września tego roku podjęli pracę nauczycielską w Zasadniczej Szkole Rolniczej w Smolajnach. Przypadek sprawił, że dzień rozpoczęcia pracy zawodowej był równocześnie dniem zawarcia ich związku małżeńskiego. Gdy spogląda się na ich późniejszą drogę życiową i późniejszy rozwój szkoły, mimo woli nasuwa się myśl, że w dniu swojego ślubu zawarli, nie wiedząc o tym, niepisaną umowę ze szkołą, że będą jej służyli przez całe swoje zawodowe życie.

Szkoła, w której rozpoczynali pracę nie miała za sobą bogatej tradycji, istniała zaledwie od 7 lat. W dodatku następowały tu ciągłe zmiany profilu kształcenia. Niełatwą pracę w pierwszych latach, połączoną z ciągłym koniecznym samokształceniem, zapamiętali na całe życie. Kto dziś z perspektywy czasu potrafi to zrozumieć i docenić ten wysiłek? Ich najważniejszym atutem była młodość i głęboko wpojone w ich rodzinnych domach poczucie obowiązku. Pewnie utrwalone w szkołach, które ukończyli. Zachętę do pracy stanowiła wdzięczna, wiejska młodzież, nie zawsze przygotowana do nauki w szkołach ponadpodstawowych, ale prawie zawsze pracowita, szczera i uczciwa.

Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Życzenia Wielkanocne

Życzenie Wielkanocne

Z okazji Świąt Wielkanocnych i trwającej wiosny, która zwiastuje radość życia, składamy najserdeczniejsze życzenia szczęścia, wiary, nadziei i pomyślności oraz w każdym dniu wiele uśmiechu i radości!

Niech magia Świąt Wielkanocnych wypełnia radością wszystkie kolejne dni!

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów UWM

Zarząd Fundacji im. M. Oczapowskiego

Zespół redakcyjny „ 5 plus X”

Brak komentarzy