Luty, 2015

Wręczenie dyplomów na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Ponad 25 tysięcy. inżynierów i magistrów

W 65 letniej już historii wydziału wykształcono ponad 25 tys. inżynierów i magistrów inżynierów. W roku akademickim 2013/2014 dyplomy ukończenia studiów (I i II stopnia) uzyskało łącznie 360 absolwentów 4 kierunków studiów, w tym 290 osób w ramach studiów stacjonarnych i 70 osób po ukończeniu studiów niestacjonarnych. Wydział posiada pełne uprawnienia akademickie w dwóch dyscyplinach naukowych: agronomia a także ochrona i kształtowanie środowiska. Dzięki tym uprawnieniom kadra naukowa wydziału rozwija się dynamicznie. W roku akademickim 2013-2014 cztery osoby uzyskały tytuł naukowy profesora. Stopień doktora habilitowanego w zakresie agronomii uzyskało 7 naszych pracowników a w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska 5 osób. Ponadto 2 osoby uzyskały ten stopień w innych dyscyplinach, poza uczelnią. Stopień doktora nauk rolniczych uzyskało w ubiegłym roku akademickim łacznie11 osób. W 14 katedrach wydziału oraz Zakładzie Dydaktyczno-Doświadczalnym pracuje 228 osób, w tym 88 profesorów i doktorów habilitowanych.

Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Wystąpienie absolwenta

 

Panie Rektorze!

- Panie Dziekanie!

- Wysoka Rado!

- Panie Prezydencie!

- Szanowni Goście!

- Drodzy Absolwenci!

 

Dziękuję bardzo za to, że mogę powiedzieć kilka słów w imieniu absolwentów Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, będących bohaterami dzisiejszej uroczystości.

Koleżanki i koledzy, chciałbym Wam pogratulować ukończenia studiów oraz otrzymania wymarzonych stopni inżyniera i magistra. Ukończenie szkoły średniej było zakończeniem pewnego etapu w naszym życiu. Wybierając Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa rozpoczęliśmy zupełnie nową drogę. Nasza podróż trwająca dla jednych 3.5, dla drugich 5 lat, dobiegła końca, teraz stoimy przed wyborem kolejnej drogi. Niektórzy zdecydują się kontynuować naukę na studiach magisterskich, a inni kończą na tym etapie. Tym z Was szczególnie życzę powodzenia w przezwyciężeniu trudności w dorosłym życiu, owocnych poszukiwań pracy i zdobywania nowych doświadczeń. Dla reszty niech studia magisterskie pomogą rozwinąć skrzydła, a Wasze dążenia do pogłębiania wiedzy będą wyjątkowo owocne.

Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

ZAPROSZENIE

Życiorys naukowy

 

Maria Korybut-Marciniak jest adiunktem w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W 2001 ukończyła studia magisterskie (kierunek historia, UWM). W 2004 roku została zatrudniona na stanowisku asystenta w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych.  Stopień doktora uzyskała w 2008 roku na podstawie dysertacji pt. Dobroczynność w Wilnie w I połowie XIX wieku (promotor prof. Norbert Kasparek). W centrum swoich zainteresowań badawczych stawia szeroko pojętą historią społeczną.  Jej zainteresowania naukowe skupiają się na ziemiaństwie, inteligencji oraz społecznie odrzuconych w XIX stuleciu. Podejmowała również badania z zakresu genealogii litewskich rodów ziemiańskich. W ostatnim czasie skupiła uwagę na zagadnieniu poczucia tożsamości Polaków – urzędników (protointeligencji i inteligencji) w guberniach północnych Cesarstwa Rosyjskiego (XIX wiek).  Jest organizatorem cyklu konferencji Życie prywatne Polaków w XIX wieku. Spod jej pióra wyszły trzy monografie: Kresowy ród Korybut-Daszkiewiczów (Olsztyn 2007), Vilniaus Labdarybės Draugija XIX a. primojoje pusėje (Olsztyn 2011), Dobroczynne Wilno.

Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy