Styczeń, 2015

Prof. Teresa Majewska nominowana w konkursie Eko Lider

Prof. Teresa Majewska z Katedry Drobiarstwa Wydziału Bioinżynierii Zwierząt otrzymała nominację w kategorii TWÓRCA w konkursie Eko-Lider Warmii i Mazur 2014.

 

 

 

 

 

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu, którego organizatorem był Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie odbyło się 27 października.

– Województwo warmińsko-mazurskie przoduje w produkcji drobiarskiej w Polsce, a żadna produkcja zwierzęca nie jest tak zintensyfikowana jak produkcja drobiarska. Od ponad 20 lat, w czasach ogólnoświatowej presji stosowania antybiotyków, aminokwasów, enzymów, przeciwutleniaczy, kokcydiostyków,  detoksykantów itp., głównym kierunkiem moich badań i szeroko prowadzonej działalności dydaktycznej i publicystycznej jest stosowanie pro-ekologii
w intensywnej produkcji drobiarskiej, aby uczynić ją bardziej zgodną z naturą – wyjaśnia prof. Teresa Majewska.

Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Noworoczne spotkanie olsztyńskiego Oddziału SITR

Podsumowanie i zamierzenia

W styczniu odbyło się noworoczne posiedzenie Zarządu Oddziału SITR w Olsztynie, na którym dokonano podsumowania działalności minionym roku i przedstawiono zamierzenia na rok 2015. Poinformowano także o działalności członków Oddziału w Warmińsko-Mazurskiej Radzie Federacji Stowarzyszeń Naukowo-technicznych NOT w Olsztynie oraz Radzie Krajowej SITR.

 

 

 

 

 

 

1.Od lewej:Katarzyna Ślimak-Duda – członek Zarządu Oddziału SITR ,Piotr Janusz – Z-ca Prezesa ZO SITR,Wojciech Wacewicz – Z-ca Prezesa ZO SITR, Dyrektor Ośrodka Rzeczoznawstwa,Arkadiusz Bieniek – Prezes ZO SITR, Jerzy Napiórkowski – Z-ca Prezesa ZO SITR

Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Gratulujemy!!!

Business Centre Club odznaczył Medalami Solidarności Społecznej Dariusza Sapińskiego, prezesa Mlekovity oraz Jacka Migrałę, dyrektora generalnego i prezes zarządu Hochland Polska.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 stycznia 2015 r. w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej odbyła się Wielka Gala Liderów Polskiego Biznesu, wieńcząca XXIV edycję konkursu Lider Polskiego Biznesu. Medal Solidarności Społecznej to nagroda przyznawana od 2006 roku przez Business Centre Club wspólnie z Fundacją Archidiecezji Warszawskiej Pomocy Bezrobotnym i Biednym NADZIEJA.

Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Statuetki Złoty Kłos 2014 wręczone

 

 

 

 

 

 

Statuetki Złoty Kłos 2014 wręczone

 

W siedzibie Zarządu Głównego Stowarzyszenia Naukowo- Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa w Warszawie wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Zofia Szalczyk i prezes ZG SITR Tadeusz Płoszaj wręczyli 7 osobom i Śląskiej Izbie Rolniczej statuetki Złoty Kłos 2014.

Nagroda „Złotego Kłosa” przyznawana jest instytucjom, przedsiębiorcom i osobom indywidualnym zasłużonym dla rolnictwa i sektorów pokrewnych także za efektywną współpracę z Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Rolnictwa. Wydarzenie to ma charakter ogólnopolski i odbywa się pod patronatem i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nagroda „Złotego Kłosa” przyznawana jest od 2001 r. na wniosek oddziałów i Zarządu Głównego SITR przez Kapitułę Nagrody, której przewodniczy minister rolnictwa i rozwoju wsi firmom, instytucjom i osobom fizycznym zasłużonym zarówno dla rozwoju rolnictwa, jak i za pracę na rzecz Stowarzyszenia.

Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Profesor Jerzy Borowski nie żyje

 

„Śmierć nie jest kresem naszego istnienia.

Żyjemy w naszych dzieciach i następnych pokoleniach.”
Albert Einstein

 

 

7 stycznia 2015 r. odszedł

Pan Prof. dr hab. Jerzy Borowski

 

Pan Profesor urodził się 5 stycznia 1946 r. w Kościanie. Przez 40 lat życia zawodowego związany był z olsztyńską Uczelnią (WSR/ART/UWM). Był cenionym i niezwykle lubianym nauczycielem i wychowawcą wielu pokoleń młodzieży akademickiej oraz kadry dydaktycznej. Profesor był promotorem i recenzentem licznych prac doktorskich, habilitacyjnych i wniosków o nadanie tytułu profesora. Był wybitnym specjalistą w zakresie badań nad wpływem procesów technologicznych na jakość i trwałość produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, ze szczególnym uwzględnieniem substancji bioaktywnych i prozdrowotnych; badań nad możliwościami zastosowania naturalnych substancji dodatkowych w żywności; wykorzystaniem analizy sensorycznej w ocenie jakości żywności oraz aspektami historycznymi i kulturowymi produktów regionalnych i tradycyjnych. Był autorem wielu publikacji, wykładów, referatów i komunikatów naukowych oraz członkiem Kolegium Redakcyjnego czasopisma Acta Scientarum Polonorum, Technologia Alimentaria. Był współautorem skryptu dla studentów, a także recenzentem licznych projektów badawczych, książek, skryptów, podręczników oraz publikacji naukowych.

Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Profesor Jerzy Dziuba nie żyje

 

 

 

 

 

„Można odejść na zawsze,

by stale być blisko”

ks. J. Twardowski

10 grudnia 2014 r. odszedł

Pan Prof. dr hab. Jerzy Dziuba

 

Pan Profesor urodził się 11 lutego 1944 r. w Pruchniku. Przez 47 lat życia zawodowego związany był z olsztyńską Uczelnią (WSR/ART/UWM). Był cenionym nauczycielem i wychowawcą wielu pokoleń młodzieży akademickiej oraz kadry dydaktycznej. Profesor był promotorem i recenzentem licznych prac doktorskich, habilitacyjnych i wniosków o nadanie tytułu profesora, wybitnym specjalistą w zakresie biochemii żywności, bioinformatyki, proteomiki i peptydomiki, autorem wielu publikacji naukowych oraz redaktorem i współautorem podręczników z zakresu biochemii żywności i technologii mleczarskiej w tym peptydów i białek żywności. Jego największym osiągnięciem było stworzenie Bazy Bioaktywnych Peptydów i Białek Żywności BIOPEP, wykorzystywanej przez zespoły badawcze z całego świata.

Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Mistrzowie rybactwa

 

 

 

 

inż. Krzysztof Skorupa po odbiorze statuetki za zajęcie I miejsca w rankingu gospodarstw rybackich.

Mistrzowie  rybactwa

Od 20 lat   naukowcy z  Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie wspólnie z Agencją Nieruchomości Rolnych  prowadzą na podstawie ankiet  ranking 300 najlepszych przedsiębiorstw rolnych,  utworzonych w Polsce na bazie  byłych PGR. W 2013 r., podobnie jak w ubiegłych latach,  najlepsze wyniki osiągnęły gospodarstwa specjalizujące się w produkcji roślinnej, gorszą  prowadzące produkcję zwierzęca, a najgorszą rybackie. Niestety,  dwie trzecie  dochodów gospodarstw rolnych pochodzi z dotacji  unijnych krajowych. W najwyższym stopniu dotowane są gospodarstwa specjalizujące się w produkcji roślinnej, a w najniższym rybackie.

Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Zaproszenie

Profesor Selim Chazbijewicz

Wywodzi się z szlacheckiej rodziny Tatarów polsko-litewskich. W 1980 ukończył studia polonistyczne na Uniwersytecie Gdańskim. W 1991 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych na Wydziale Nauk Społecznych UAM w Poznaniu. Tematem jego rozprawy były „Ideologie muzułmanów polskich XX wieku”, a promotorem Jacek Mieczysław Sobczak. Stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce uzyskał w 2002 na podstawie rozprawy „Adwet czyli powrót. Walka polityczna Tatarów krymskich o zachowanie tożsamości narodowej i niepodległość państwa po II wojnie Światowej”.

Pracuje jako profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu.

Jest autorem ośmiu tomików poetyckich, w tym „Hymnu do Sofii”, który ukazał się w 2005. Jego wiersze znajdują się w antologii Tatarów polskich „Oto moje dziedzictwo (2010). Opublikował również wiele prac, związanych z kulturą i dziejami Tatarów polskich, litewskich oraz krymskich – m.in. „Tatarzy Krymscy. Walka o naród i wolną ojczyznę” (2001).

Należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. W latach 1986–1991 był redaktorem naczelnym kwartalnika „Życie Muzułmańskie” – pisma polskich muzułmanów. W 1994 został redaktorem naczelnym „Rocznika Tatarów Polskich”. W 2009 objął funkcję przewodniczącego Rady Redakcyjnej kwartalnika „Przegląd Tatarski”, a w 2010 – przewodniczącego Kolegium Redakcyjnego czasopisma polskiej społeczności muzułmańskiej „Muzułmanie Rzeczypospolitej”.

Był współzałożycielem oraz w latach 1999–2007 prezesem Rady Centralnej ZTRP, do 2003 imamem gminy muzułmańskiej w Gdańsku. W latach 1998–2008 współprzewodniczył Radzie Wspólnej Katolików i Muzułmanów.

Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Dr inż. Teresa Kawecka nie żyje

ŻEGNAJ TERESO!!!

 

 

Ze Śp. Teresą pracowałem wspólnie przez 4 lata( 1967-1971) w byłej Katedrze Przyrodniczych Podstaw Urządzeń Rolnych.
W tym to czasie pod kierunkiem Profesora Teofila Mazura organizowaliśmy od podstaw katedrę.

W tej działalności budowania katedry wyróżniała się Śp.Teresa, gdyż miała duże doświadczenie z zakresu analityki gleby. To właśnie Ona przekazywała nam arkana poszczególnych metodyk oznaczania związków humusowych i azotowych gleby. Droga Tereso za tę praktyczną edukację, namaszczoną dużą cierpliwością, jesteśmy do dnia dzisiejszego bardzo wdzięczni.

Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy