Grudzień, 2014

Byłem studentem pierwszego rektora WSR

Ze szczerym uznaniem i wdzięcznością  dla inicjatorów i realizatorów pomysłu  przeczytałem na tej stronie informacje o upamiętnieniu pierwszego rektora WSR w Olsztynie i faktycznego twórcy tej uczelni, Mariana Gotowca, tablicą pamiątkową  przed  aulą wykładową Nowej Zootechniki.  To w tej sali w marcu 1965 roku z rąk byłego rektora, a wówczas przewodniczącego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej otrzymaliśmy z moją żoną, Eugenią Zapisek z domu Mrugała i grupą absolwentów WSR, nasze pierwsze w życiu odznaczenie: Honorową Odznakę Zasłużonym dla Warmii i Mazur. Mieliśmy wtedy za sobą po studiach 8 lat pracy nauczycielskiej w Technikum Rolniczo-Łąkarskim w Lidzbarku Warmińskim. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Z żalem zawiadamiamy, że w dniu 18 grudnia 2014 roku zmarł w wieku 78 lat

Prof. dr hab. Marian Kozłowski, prof. zw.

Dziekan Wydziału Zootechnicznego w latach 1987-1993, Dyrektor Instytutu Hodowli i Technologii Produkcji Zwierzęcej w latach 1984-1987, Senator RP V kadencji, Poseł na Sejm RP I kadencji

Wybitny uczony, nauczyciel akademicki i wychowawca wielu pokoleń młodzieży oraz młodej kadry naukowej
w kraju i za granicą.

Wieloletni pracownik Katedry Hodowli Trzody Chlewnej.

Wyróżniony wieloma odznaczeniami państwowymi i resortowymi.

W zmarłym żegnamy zasłużonego profesora,

przyjaciela współpracowników i studentów.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci!

Żonie,  Dzieciom, Wnuczkom i  Rodzinie Profesora Mariana Kozłowskiego wyrazy głębokiego współczucia przekazują: Stowarzyszenie  Absolwentów Uniwersytetu  Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,  absolwencka Fundacja im. M. Oczapowskiego, zespół redakcyjny „5 plus X”  oraz Warmińsko-Mazurskie Koło Macierzy Ziemi Cieszyńskiej.

 

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 22. 12. 2014 r. o godzinie 1200 w Auli im. Zygmunta Moczarskiego w Olsztynie-Kortowie przy ul. Oczapowskiego 5, (budynek Zootechniki). Ostatnie pożegnanie nastąpi na cmentarzu komunalnym przy ul. Poprzecznej w Alei Zasłużonych o godz. 1330.

 

 

Brak komentarzy

Prof.dr hab. Marian Kozłowski nie żyje.

Żegnaj Profesorze

Żegnaj Dziekanie

Żegnaj Pośle

Żegnaj Senatorze

Żegnaj Przyjacielu!!!

Marian Kozłowski urodził się 29. Listopada 1936r. w chłopskiej rodzinie Józefa i Jadwigi z domu Gwoździej, na kolonii wsi Folwarki Wielkie, gmina Zabłudów, powiat białostocki. Po ukończeniu szkoły podstawowej został w lipcu 1952r. robotnikiem rolnym w PGR Nory, pow. Olecko. W wieku 17 lat, w 1953r. rozpoczął naukę w Państwowym Technikum Hodowlanym w Olecku, które ukończył w 1957r.

Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Nie żyje Edward Misiarczyk

NIE ŻYJE EDWARD MISIARCZK

Współorganizator nowoczesnego drobiarstwa

na Warmii i Mazurach

Mgr inż. Edward Misiarczyk był aktywnym członkiem Studenckiego Naukowego Koła Hodowców Drobiu (1957-1959). Jak wspominał, wybór specjalizacji drobiarskiej zawdzięcza pani prof. Zofii Dubiskiej, kierującej Zakładem Hodowli Drobiu i Jajczarstwa WSR w Olsztynie.Pani profesor cieszyła się opinią wymagającego nauczyciela akademickiego oraz osoby życzliwej i sympatycznej. Umiała stworzyć dobrą atmosferę współdziałania w grupie pracowników i studentów.

Mgr E. Misiarczyk brał udział w wyjazdach poznawczych drobiarstwa m.in. w województwie łódzkim, opolskim, wrocławskim, zielonogórskim, śląskim, no i oczywiście warmińsko-mazurskim. Brał czynny udział w konferencjach naukowych koła naukowego oraz w pracach na doświadczalnej farmie drobiu. Pracę magisterską opublikował w Zeszytach Naukowych WSR Olsztyn, Zootechnika.

Problematyce hodowli i szeroko rozumianej produkcji drobiu pozostał wierny przez całe życie zawodowe. Zajmował odpowiedzialne stanowiska, między innymi: wojewódzkiego inspektora drobiarstwa w Wydziale Rolnictwa i Leśnictwie PWRN w Olsztynie, naczelnika Wydziału Hodowli Drobiu w Zjednoczeniu Hodowli Drobiu w Poznaniu oraz dyrektora surowcowego Olsztyńskich Zakładów Drobiarskich.

Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Pierwszy Rektor WSR w Olsztynie

PIERWSZY REKTOR WSR w OLSZTYNIE

Z inicjatywy Stowarzyszenia Absolwentów UWM i absolwenckiej Fundacji im. M. Oczapowskiego na ścianie znajdującej się w gmachu Nowej Zootechniki Auli im. Profesora M. Gotowca odsłonięto poświęconą Mu tablicę. Jest to doskonała okazja do przypomnienia Jego sylwetki.

PIERWSZY REKTOR WSR w OLSZTYNIE

 

Z inicjatywy Stowarzyszenia Absolwentów UWM i absolwenckiej Fundacji im. M. Oczapowskiego na ścianie znajdującej się w gmachu Nowej Zootechniki Auli im. Profesora M. Gotowca odsłonięto poświęcona Mu tablicę. Jest to doskonała okazja do przypomnienia Jego sylwetki.

Według chińskiego przysłowia ważniejszy jest jeden, który widział, niż 10, którzy słyszeli. Niestety, należę do drugiej grupy, gdyż z profesorem Marianem Gotowcem miałem okazję tylko raz porozmawiać i wymienić uścisk dłoni w roku 1971. W bezpośrednim kontakcie wyczuwałem jego pozytywną energię. Odniosłem wrażenie, że ma w sobie duży wewnętrzny spokój. Był bardzo poważny. Miał jednak duży dystans do siebie.  Widocznie doszedł do wniosku, że zbyt często używam tytułu Panie profesorze, bo powiedział: Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Historia nagrobnej płyty Mariana Gotowca

Historia nagrobnej płyty Mariana Gotowca

Pomniki na grobach zwykle pojawiają się po pewnym okresie, aby w tym czasie ziemia osiadła i ukształtowała mogiłę. Tak też postąpiono po pochówku Mariana Gotowca, pierwszego Rektora WSR. Tymczasem kilka miesięcy później tuż obok odbywał się pogrzeb znanego działacza Andrzeja Fornala. Ówczesny I sekretarz KW PZPR Józef Buziński nieopatrznie nastąpił na grób Mariana Gotowca. Wdowa delikatnie zwróciła mu uwagę, że stoi na mogile. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Odszedł od nas Aleksander Wołos

Aleksander Wołos, wybitny artysta i zacny Kolega odszedł od nas 6 listopada 2014 roku. Miał 80 lat. Śmierć zaskoczyła Alka akurat w dniu, gdy na Zamku Olsztyńskim miał odebrać z rąk prezydenta Olsztyna nagrodę im. Hieronima Skurpskiego. Była to druga znacząca nagroda, przyznawana tym razem przez Kapitułę najbardziej uznanych artystów. Rok wcześniej otrzymał równie cenne wyróżnienie a mianowicie Medal „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Chcieliśmy mu jeszcze raz gorąco pogratulować – niestety możemy to zrobić tylko z tego miejsca. Zapamiętamy Jego talent, pasję oraz niebywałą pracowitość. Był dla nas początkujących-ale i tych z długim stażem artystycznym- wzorem do naśladowania. Zapamiętać Jego postać jako niezwykle przyjaznego Kolegę z dużym poczuciem humoru ale zarazem bystrego obserwatora zjawisk dziejących się wokół. Był członkiem- założycielem grupy inicjatywnej, która w roku 2011 powołała do swego grona  nieprofesjonalnych artystów– pracowników UWM w Olsztynie. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Wręczenie dyplomów na Wydziale Nauki o Żywności

BĄDŹCIE DUMNI ZE SWOJEJ UCZELNI

- Dzisiejsza uroczystość ma już tradycyjnie szczególny charakter zarówno w kalendarzu roku akademickiego, jak i  całego okresu studiów. To, jak myślę, podsumowanie jednego z najpiękniejszych i najważniejszych okresów w życiu kolejnego  rocznika absolwentów Wydziału Nauki o Żywności. To także kolejny ważny akcent w księdze historii Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, którego korzenie sięgają 1945 i powołanego w ramach Państwowej Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie Wydziału Mleczarsko-Serowarskiego. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Z żałobnej karty

Pamięci Edwarda Misiarczyka – rodaka z Podnierówki

W dniu 20 listopada br. zmarł w Olsztynie Edward Misiarczyk, jeden z oddanych sympatyków naszego pisma, a także dobrze zapowiadający się jego współpracownik. Urodził się 1 stycznia 1936 roku w Sielcu Nowym, a dokładniej w przysiółku tej wsi – Podnierówce.

Swoją drogę życiową przedstawił w autobiograficznej opowieści „Z Podnierówki do Olsztyna”, opublikowanej w numerze 17. Krasnosielckich Zeszytów Historycznych opublikowanych w marcu br. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

ZAPROSZENIE

Profesor Zofia Różańska

 

Z pochodzenia kresowianka z Podola od zawsze związana z Olsztynem. Maturzystka I matury Liceum Ogólnokształcącego Nr 2 w Olsztynie w 1948r. Czteroletnie studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika ukończone w 1952roku. Od 1953-1998 pracownik naukowy WSR, ART. D 1953 pracownik Wydziału Rybackiego, a po przeniesieniu wydziału do Szczecina, związana z Katedrą Oceanografii i Biologii Morza. 1962 rok doktorat na Wydziale Rybactwa ART. 1972 habilitacja na wydziale Rybactwa Morskiego w Szczecinie.

1986 tytuł profesora . Przez dwie kadencję prodziekan Wydziału Ochrony Środowiska i Rybactwa Śródlądowego. Dziekan tego wydziału w okresie stanu wojennego . Aktywna działalność   we wielu Komisjach Senackich.

Trzy nagrody Ministerialne, około 30 Rektorskich. W 1998 przejście na emeryturę. A obecnie prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.

Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy