Listopad, 2014

ZAPROSZENIE

 

 

PROFESOR ZOFIA RÓŻAŃSKA

Z pochodzenia kresowianka z Podola, od zawsze związana
z Olsztynem. Maturzystka pierwszej matury Liceum Ogólnokształcącego nr 2 w Olsztynie w1948 r. Czteroletnie studia
na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika ukończone w 1952 roku.
Od 1953-1998 pracownik naukowy WSR, ART.
Od 1953 r. pracownik Wydziału Rybackiego, a po przeniesieniu wydziału do Szczecina, związana z Katedrą Oceanografii
i Biologii Morza. W 1962 r. doktorat na Wydziale Rybactwa ART. 1972 r. – habilitacja na Wydziale Rybactwa Morskiego
w Szczecinie.
1986 r. – tytuł profesora . Przez dwie kadencję prodziekan
Wydziału Ochrony Środowiska i Rybactwa Śródlądowego.
Dziekan tego wydziału w okresie stanu wojennego .
Aktywna działalność w wielu komisjach senackich.
Trzy nagrody ministerialne, około 30 rektorskich.
W 1998 r. przeszła na emeryturę. Obecnie prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich.

 

Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Szkolna młodzież w uniwersytecie

Z  inicjatywy Oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego w Olsztynie odbywają się   w sali Laboratorium  Produkcji Zwierzęcej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wykłady wraz z pokazami produktów i zwierząt na temat; „ Produkcja wysokiej jakości mleka i mięsa owczego i koziego jako surowców do produkcji żywności uznanej jakości” dla uczniów średnich szkół rolniczych.

 

 

 

 

 

 

Prof. dr hab. Zenon Tański i mgr inż. Jerzy Dzida prezentują  utrzymywane rasy owiec i kóz

Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Konferencja w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Olsztynie

Zmiany w skupie mleka po zniesieniu kwotowania

W kierowanym przez mgr. inż. Marka Bojarskiego Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Olsztynie odbyła się konferencja poświęcona perspektywom produkcji mleka na Warmii i Mazurach po zniesieniu kwotowania mleka. Uczestniczyło w niej ponad 50 osób, głównie doradców i rolników specjalizujących się w produkcji mleka. Wykładowcami byli absolwenci Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, absolwenci kortowskiej uczelni. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Dr inż. Emil Kalamarz nie żyje !!!

NIECH CI ZIEMIA WARMIŃSKA

BĘDZIE DOBRĄ MATKĄ

 

 

Spieszmy się kochać ludzi,

bo tak szybko odchodzą

Te słowa księdza Twardowskiego pasują  jak ulał do naszej umowy z śp. dr Emilem Kalamarzem, z którym przez kilka lat ustalaliśmy termin spotkania, podczas którego miał mi udzielić obszernego wywiadu. Początkowo czekaliśmy na rysunek Alka Wołosa, a później zawsze w ostatniej chwili, któremuś z nas coś „wypadało”. Ostatnio, wracając z majowego zebrania Warmińsko-Mazurskiego  Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, umówiliśmy się już „na twardo”, że spotkamy się w ciągu kilku dni. Niestety, umarł 2 listopada. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Zmarł Aleksander Wołos

W czwartek 6 listopada olsztyńska kultura i nauka poniosły niepowetowaną stratę. W Szpitalu Miejskim w Olsztynie  kilka minut po godzinie 12.00 zmarł Aleksander Wołos. Nie doczekał zaplanowanego na ten sam dzień wręczenia przyznanej jednomyślnie przez kapitułę, w końcu września, Nagrody Prezydenta Olsztyna w dziedzinie sztuk plastycznych im. Hieronima Skurpskiego. Zabrakło… pięciu godzin. Zmarł w wieku 80 lat. Przegrał walkę z nowotworem.

Ostatnie pożegnanie Aleksandra Wołosa i msza przedpogrzebowa odbyły się 10 listopada w Kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia przy ul. Pana Tadeusza w Olsztynie. Skąd kondukt pogrzebowy udał się na cmentarz przy ul. Poprzecznej. Aleksander Wołos spoczął w Alei Zasłużonych. Na uroczystość tłumie przybyli jego przyjaciele, koledzy, uczniowie, współpracownicy, znajomi i ludzie kultury i mediów. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

OLSZTYŃSKIE DNI NAUKI

Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki, których współorganizatorem jest  absolwencka Fundacja im. M. Oczapowskiego  potwierdzają, że nauka w wersji dla przedszkolaków i uczniów to fascynująca zabawa, z pogranicza fantazji i magii.

Na początek 3 liczby: 390 pokazów (w tym 80% przygotowanych i prowadzonych przez pracowników UWM), 28 podmiotów współtworzących program i aż 18 tys. zarezerwowanych miejsc tylko pierwszego dnia internetowej rejestracji uczestników 12. Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki. To mówi samo za siebie. A co mówi? Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Szklanka mleka w warmińsko-mazurskich szkołach

Do otrzymywania mleka lub jego przetworów w ramach programu „Szklanka mleka” są uprawnione dzieci i młodzież uczęszczające regularnie w ciągu roku szkolnego do placówek oświatowych, tj. do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych – z wyłączeniem szkół wyższych. Mają one możliwość codziennego spożycia 0,25 l mleka bądź przetworu mlecznego bezpłatnie lub po obniżonej cenie. Może się to odbywać w każdym dniu zajęć dydaktycznych w placówce oświatowej, z wyłączeniem ferii i przerw świątecznych. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy