Październik, 2014

Oferta pracy

W związku z poszerzaniem działalności firma EUROEKO Consulting z Olsztyna zatrudnieni absolwenta studiów drugiego stopnia po kierunku Ochrona środowiska, specjalność: systemy waloryzacji środowiska (aktualna nazwa specjalności). Zatrudnienie nastąpi poprzez Miejski Urząd Pracy w Olsztynie. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Brak komentarzy

Zaproszenie

Zarząd Klubu

Ziemia Warmińska”

Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego

Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Klub Regionalny ,,Kresowiacy”,

Stowarzyszenie Absolwentów UWM

zapraszają w środę 22.10.14 o godzinie 15:00 na prelekcję dr Urszuli Kalembki z UMK w Toruniu pt. ,,Wybrane wątki z historii USB w Wilnie”.

Klub Pracowników UWM Baccalarium, Prawocheńskiego 4

Brak komentarzy

Klejnot 70-lecia polskiej Warmii – Recenzja

W 2013 r., a następnie w 2014 r. staraniem Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i absolwenckiej Fundacji im. M. Oczapowskiego pod redakcją Andrzeja Farugi i Bolesława Pilarka ukazały się dwie książki: „Olsztyn Uniwersytecki – historia – wspomnienia – refleksje” i „Olsztyn Uniwersytecki, z Kortowa rodem”. Łącznie ponad 1500 stron z ilustracjami, dziesiątki autorów tekstów, rzetelna wiedza pamiętnikarzy, kopalnia informacji. Bez przesady można nazwać te dzieła klejnotem w publicystyce dotyczącej 70-lecia powojennych wydarzeń w części północnych terenów Polski. Dowiadujemy się jak na Warmii, Mazurach i Powiślu rodziło się nowe społeczeństwo i nowe stosunki społeczno-gospodarcze oraz naukowo-kulturalne. Co osiągnęli pionierzy z minionych lat i ich potomkowie. Czym zasłużyła się kadra pionierskiej Uczelni. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

II Dzień Absolwenta UWM

Z Cambridge do Kortowa

Łzy wzruszenia, chwile zadumy mnóstwo wspomnień, ale przede wszystkim wiele radości z powodu spotkania i ponownych odwiedzin Kortowa – takie uczucia najczęściej panowały wśród uczestników II Dnia Absolwenta UWM.

Już ponad 100 tys. osób ukończyło Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, a jeśli doliczy się absolwentów ART/WSR i WSP to będzie ich razem ok. 300 tys. Wielu z nich pragnie się spotykać i to właśnie dla nich Stowarzyszenie Absolwentów UWM organizuje w każdy 2. weekend września Dzień Absolwenta. W tegorocznym Dniu, który przypadł 13 września wzięli udział na pewno przedstawiciele 5 roczników: zootechnicy 1969 i 1979, rolnicy 1999 i 2004 oraz absolwenci WNoŻ 1998. Oprócz nich byli także przedstawiciele innych kierunków. Przybyło ich tak wielu, że zaplanowaną na oficjalne spotkanie aulę trzeba było zamienić na większą. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Z działalności Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów

W okresie wakacyjnym koncentrowaliśmy się na przygotowaniu do druku kolejnych dwóch książek Stowarzyszenia i Fundacji, opracowanych z okazji jubileuszu UWM, Stowarzyszenia i czasopisma „5 plus X”. Pierwsza książka pt. „Olsztyn Uniwersytecki. Z Kortowa Rodem”, liczy 758 stron. Jej Treść opracowano w siedmiu rozdziałach:  I – Nauka, dydaktyka, kultura, sztuka (15 podrozdziałów); II – Kościół akademicki na kortowskiej górce, III – Pierwsze nominacje w UWM; IV – Działalność stowarzyszeń, organizacji i instytucji kulturalnych oraz sportowych; V – Pierwsi absolwenci najstarszych wydziałów WSR w Olsztynie; IV – Kortowskim rodowodem (biografie 48 absolwentów); VII – Wspomnienia absolwentów (20 osób). Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy