Styczeń, 2014

JM Rektor UWM prof. dr hab. Ryszard J. Górecki przyjął władze Stowarzyszenia Absolwentów UWM

SŁAWIĆ DOBRE IMIĘ UNIWERSYTETU

J.M. Rektor UWM prof. dr hab. Ryszard J. Górecki przyjął przedstawicieli władz Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i absolwenckiej Fundacji im. M. Oczapowskiego. W spotkaniu uczestniczyli: prof. zw. dr hab. Andrzej Faruga, prezes Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UWM, mgr Lech Kryszałowicz, wiceprezes, prof. dr hab. Zdzisław Ciećko, przewodniczący Rady Fundacji im. M. Oczapowskiego i dr inż. Bolesław Pilarek, prezes Zarządu Fundacji im. M. Oczapowskiego. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Wystawy zorganizowane przez Klub regionalny „Ziemia Warmińska”

Zarząd Klubu regionalnego „Ziemia Warmińska” Stowarzyszenia Absolwentów UWM informuje, że w Dziekanacie  Wydziału Humanistycznego UWM prezentowana jest wystawa „Poczet rektorów  1950 – 2016″ zaś w okresie od 17.01. do 3.02.2014r. w siedzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Sukertowej-Biedrawiny w Starym Ratuszu Olsztyna można obejrzeć wystawę-fotokronikę „15 lat Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie”. Zapraszamy do obejrzenia obydwóch prezentacji.”

Zarząd Klubu

Brak komentarzy

Protokół z posiedzenia Rady Fundacji im. M. Oczapowskiego w dniu 8 stycznia 2014 r.

Posiedzenie Rady Fundacji im. M. Oczapowskiego rozpoczął Prezes Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prof. zw. dr hab. Andrzej Faruga. Podziękował dotychczasowej Radzie Fundacji, która sprawowała swoją funkcję do końca 2013 r., za efektywną współpracę i za społeczne pełnienie obowiązków przez jej członków. Przywołał wspomnienia z początków istnienia fundacji, obowiązujące zasady jej działania oraz wzajemnej współpracy między UWM a fundacją. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Nowa galeria w starej kotłowni

Wydział Sztuki długo czekał na ten moment: Centrum ekspozycyjne w starej kotłowni jest już oficjalnie czynne. To trzecia w Olsztynie prestiżowa galeria sztuki.

Na mapie kulturalnej Olsztyna przybyła nowa placówka i to niebagatelna – Centrum ekspozycyjne w starej kotłowni w Kortowie. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Z działalności Stowarzyszenia Absolwentów UWM

14 grudnia 2013 r. odbyło się statutowe posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w którym wzięło udział 15 członków zarządu. Zebranie otworzył prezes prof. zw. dr hab. Andrzej Faruga, a następnie  omówił plan działalności stowarzyszenia na 2014 r. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy