Grudzień, 2013

Członek Stowarzyszenia Absolwentów UWM – Doktorem Honoris Causa Państwowego Uniwersytetu Rolniczego w Grodnie

Profesor dr hab. Jan Jankowski, kierownik Katedry Drobiarstwa UWM, w dniu 14 listopada 2013 roku otrzymał najwyższą godność doktora honoris causa na Białorusi, za zasługi w rozwijaniu międzynarodowej współpracy naukowo-dydaktycznej obu uczelni, a także w sferze praktycznej, dotyczącej rozwoju chowu indyków na Białorusi.

W uroczystości tej licznie uczestniczyli pracownicy Katedry Drobiarstwa, kierownictwo Wydziału i UWM.

Sylwetkę profesora prezentowaliśmy w naszym czasopiśmie „5 plus X” w 2012 roku.

Brak komentarzy