Grudzień, 2012

Koncert świąteczny

Na zaproszenie Akademickiego Centrum Kultury UWM, absolwenci i studenci oraz mieszkańcy Kortowa uczestniczyli w koncercie świątecznym, który odbył się 16 grudnia 2012 r. w Centrum Konferencyjnym UWM.

Koncert dostarczył uczestnikom wielu wrażeń duchowych i artystycznych. Wszystkich wykonawców charakteryzował duży profesjonalizm. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Plan pracy na 2013 r.

Plan pracy

Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UWM

na 2013 r.

  1. Przygotowanie sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zebrania Członków
  2. Wspieranie działalności Klubów regionalnych i branżowych.
  3. Kontynuowanie organizacji obchodów „Dnia Absolwenta” w dniu 14 września 2013 r. połączonego z „Festiwalem Serów” organizowanym przez Wydział Nauki o Żywności. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Grudniowe zebranie Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UWM

14 grudnia br. w Klubie Absolwenta „Arton” odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UWM tradycyjnie połączone ze spotkaniem opłatkowym.

W spotkaniu uczestniczyło 25 osób, członkowie zarządu, przedstawiciele Klubów regionalnych i Klubu branżowego oraz zaproszeni goście.

Prezes zarządu prof. Andrzeja Faruga rozpoczął spotkanie od powitania wszystkich gości. Następnie przeszedł do omówienia realizacji poszczególnych punktów z planu na 2012 r. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Wernisaż Marty Bulik

Dnia 12.12.2012 r., w Klubie pracowników UWM „Baccalarium”, absolwentka-sekretarz Zarządu Klubu regionalnego „Ziemia Warmińska” inż. Marta Bulik prezentowała swe prace malarskie pod tytułem „Ciała w tłumie”. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Najmłodsi absolwenci Wydziału Bioinżynierii Zwierząt otrzymali upragnione dyplomy

8 grudnia 2012 roku, w Sali im. M. Gotowca (pierwszego rektora WSR), około 400 absolwentów odebrało dyplomy inżyniera lub magistra inżyniera. Do 2012 roku na tym Wydziale studia ukończyły łącznie 9683 osoby.

Po raz pierwszy w historii tego wydziału dyplomy wręczono absolwentom makrokierunku studiów „bioinżynieria produkcji żywności”, którego treści dotyczą m.in. gospodarki żywnościowej, przetwórstwa żywności oraz kształtowania jakości i bezpieczeństwa w produkcji żywności. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Spotkanie Rektora UWM prof. dr hab. Ryszarda Góreckiego z członkami Olsztyńskiego Klubu „Rotary”

Członkami Rotary są znani przedsiębiorcy różnych branż, lekarze, prawnicy, naukowcy i działacze samorządowi, którym leży na sercu bezinteresowna pomoc dzieciom i organizacjom działającym na rzecz społeczeństwa lokalnego. To przykładowo czynna opieka nad 3 Domami Dziecka (remonty, założenie sadu, zakup komputerów czy niezbędnych produktów spożywczych, itp.), stypendia krajowe i zagraniczne dla uzdolnionej młodzieży, zakupy specjalistycznej aparatury do szpitali, indywidualna międzynarodowa wymiana młodzieży klas licealnych (roczne pobyty w rodzinach rotariańskich, itp.) Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy