Lipiec, 2012

Zjazdy absolwentów – oferta

Fundacja im. M. Oczapowskiego w ramach organizowanych zjazdów absolwentów zajmuje się następującymi działaniami:

- rezerwacją lokali gastronomicznych – zarówno na terenie Kortowa, miasta Olsztyna oraz przyległych do niego okolic; Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Absolwenci wystawiają mistrzom cenzurkę

Znakomitą cenzurkę wystawili absolwenci UWM uczelni i wszystkim nauczycielom akademickim za ich pracę. To było najlepsze podsumowanie kończącej się kadencji władz.

Ostatnie posiedzenie Senatu w tej kadencji odbyło się 6 lipca. Dominowały kwestie bieżące i kadrowe. Pożegnalnych akcentów było na nim mało. Nieoczekiwanie jednym z nich stała się informacja o wynikach ankiety dotyczącej jakości kształcenia na UWM. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Deregulacja szansą przyszłych absolwentów

Studenci mogą być głównymi beneficjentami proponowanych zmian, które likwidują, nierzadko absurdalne, bariery w dostępie do zawodów.

Dyskusja nad dereglamentacją zawodów regulowanych staje się jednym z dominujących wątków debaty publicznej. W dyskusji tej zbyt rzadko jednak wybrzmiewa argument o istocie planowanych zmian dla sytuacji na rynku pracy osób, które obecnie studiują. Debata skupia się na jałowych przepychankach, czy dany zawód może wykonywać osoba kompetentna, czy też nie. Są one oparte na głęboko wrytym w polską mentalność przeświadczeniu, że tylko sztywna regulacja ustawowa jest w stanie zapewnić jakość i prestiż, przeświadczeniu nieadekwatnym do rzeczywistości. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Święto ryb w Łężanach

W czerwcu w uniwersyteckiej Stacji Badawczo-Dydaktycznej w Łężanach koło Reszla  odbyło się kolejne  Święto Ryb. Uczestniczyło w nim około 80 osób; w tym dziekan Wydziału Nauki o Środowisku (dawniej Wydział Ochrony Środowiska i Rybactwa) prof. dr hab. Krystyna Bemska-Zakęś, prodziekan – prof. dr hab. Małgorzata Woźniak, prezes ZG PTRyb. Marek Ferlin, prof. dr hab. dr h.c. Jan Szczerbowski – IRS, prof. dr hab. Krystyna Skibniewska, kierownik Katedry Podstaw Bezpieczeństwa UWM Olsztyn, prof. dr hab. Dariusz Kucharczyk, kierownik Katedry Rybactwa Jeziorowego i Rzecznego UWM, dr Tomasz Czarkowski, W-MODR w Olsztynie (współorganizator święta), mgr Leonard Cilak, W-MODR w Olsztynie, Oddział w Olecku oraz indywidualni hodowcy ryb dyrektorzy-prezesi rybackich z rejonu Warmii i Mazur, między innymi Jan Stafiniak – Olsztyn, K. Skorupa – Ostróda i H. Kulas – Mrągowo i inni. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy