Czerwiec, 2012

Odnawianie wiedzy…

Zarządy  Regionalnych Klubów  „Ziemia Warmińska” i „Olsztyńscy Cieszynianie” Stowarzyszenia Absolwentów UWM oraz  Warmińsko-Mazurskie Koło Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w ramach łączenia pożytecznego z przyjemnym zorganizowały spotkanie integracyjne, poświęcone zwiedzaniu nowoczesnej bazy badawczo-dydaktycznej i poznaniu problematyki badawczej uniwersyteckiej Stacji Badawczo-Dydaktycznej w Bałdach. W znajdującej się w odległości 20 km na południe od Olsztyna, na obrzeżach Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej stacji prowadzona jest nie tylko działalność naukowo-badawcza, ale także rolnicza i rekreacyjna. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

UDOSKONALENIE LABORATORIÓW

W ostatnich latach na dokonania Wydziału Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie składają się na nie między innymi inwestycje za kwotę 28 mln zł oraz osiągnięcia dydaktyczne i badawcze, które zapewniły temu wydziałowi   pierwszą lokatę w rankingu jednostek kształcących  na kierunku zootechnika. Wydział Bioinżynierii Zwierząt lideruje więc 9 placówkom kształcącym w kraju na tym kierunku.  W dziedzinie badań naukowych w rankingu wśród 56 placówek wyprzedzają go tylko trzy ośrodki naukowe Polskiej Akademii Nauk, które tylko prowadzą badania naukowe, a nie zajmują się dydaktyką.  Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy