Kwiecień, 2012

Jubilat prof. dr hab. Jan Jankowski

Pochodzi z Ziemi Łomżyńskiej. W kwietniu 2012 skończył 60 lat. Ukończył Wydział Zootechniczny (obecnie Bioinżynierii Zwierząt). Pracę dydaktyczno-naukową, na prośbę prof. Andrzeja Farugi, rozpoczął w 1976 roku w ówczesnym Zakładzie Hodowli i Technologii Produkcji Drobiu ART w Olsztynie. Prace doktorską wykonał pod kierunkiem profesora Andrzeja Farugi w 1979 roku. W kolejnych latach uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego (1990) oraz tytuł naukowy profesora (1997). Od 2005 roku przejął od profesora Andrzeja Farugi kierownictwo Katedry Drobiarstwa. Pełnił funkcję prodziekana, a następnie dziekana Wydziału Bioinżynierii Zwierząt, a od 1999 roku do 2008 roku funkcję prorektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Jest autorem, bądź współautorem ponad 400 publikacji, w tym ponad 150 oryginalnych prac twórczych, w większości opublikowanych w czasopismach indeksowanych przez Journal Citation Reports. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Życzenia Świąteczne…

Brak komentarzy

„Powitanie wiosny” w Gdańsku

Członkowie Klubu regionalnego „Pomorze” Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie „powitali” wiosnę, uroczystym spotkaniem w Katedrze Oliwskiej, gdzie zapoznali się z jej historią, architekturą i wysłuchali koncertu organowego. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy