Marzec, 2012

Malarstwo Elżbiety Bizior

Elżbieta Nowicka – Bizior absolwentka wydziałów zootechnicznych Wyższych Szkół Rolniczych  w Poznaniu i Olsztynie. Jest członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego. Po ukończeniu szkoły podstawowej ubiegała się o przyjęcie do Liceum Pedagogicznego w Bydgoszczy. Mimo zdania egzaminu wstępnego nie została przyjęta z braku miejsc. Podjęła więc  naukę w Technikum Hodowlanym w Samostrzelu. Po ukończeniu  szkoły średniej w roku 1955 uzyskała dyplom technika zootechnika i otrzymała nakaz pracy do Prezydium Powiatowej Narodowej w Świeciu nad Wisłą. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

ZMARŁ PROFESOR ZBIGNIEW ŚMIETANA (23.09.1942 – 19.03.2012)

Po wieloletniej ciężkiej chorobie  19 marca  2012 roku zmarł prof. dr hab. Zbigniew Śmietana, wieloletni Prezes, a następnie honorowy Prezes Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

PROF. ZBIGNIEW ŚMIETANA NIE ŻYJE †

† PROFESOR

ZBIGNIEW ŚMIETANA

NIE ŻYJE †

 

Nie umiera Ten, kto pozostaje w ludzkiej pamięci.

Prof. dr hab. Zbigniew Śmietana, prof. zw. po ukończeniu studiów na Wydziale Mleczarskim WSR w Olsztynie podjął pracę w macierzystej uczelni. Tutaj uzyskał stopień naukowy doktora i doktora habilitowanego nauk technicznych  w zakresie technologii i chemii żywności, a następnie tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego i stanowisko profesora zwyczajnego. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Klub regionalny „Olsztyńscy cieszynianie” w akcji…

W dniach 13 i 14 marca br. w kamienicy Naujacka zorganizowano, przy współpracy Warmińsko-Mazurskiego Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr oraz MOK w Olsztynie, koncert p.n. „Wspólne śpiewanie” z zespołem wokalnym MODERATO. Uczestników – ponad 100 osób.

Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy