Luty, 2012

Zaproszenie od Klubu regionalnego „Ziemia Warmińska”

Zarząd Klubu

„ Ziemia Warmińska”

Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Wielce Szanowny Panie Profesorze

Wraz z żoną Marią jesteśmy od pierwszego numeru czytelnikami „5 plus X”. Jest ono dla nas pomostem między naszą codziennością a naszym młodzieńczym Kortowem. Każdy egzemplarz czytamy „od deski do deski”, niektóre numery, jak np. 1/2012 są bardzo udane, ciekawe. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Rozpoczął działanie kolejny Klub „Olsztyńscy Cieszynianie” – Stowarzyszenia Absolwentów UWM

Realizując cele statutowe Stowarzyszenia, absolwenci WSR-ART-UWM w Olsztynie, związani ze Śląskiem Cieszyńskim, a mieszkający w Olsztynie, postanowili zorganizować Klub regionalny „Olsztyńscy Cieszynianie”.

            Głównym celem Klubu jest podtrzymywanie więzi absolwentów z macierzystą uczelnią, tych zamieszkałych w Olsztynie z tymi, którzy mieszkają (pracują) na Śląsku Cieszyńskim i Zaolziu. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Czym Zarząd Stowarzyszenia pragnie zająć się w 2012 roku?

Plan pracy:

  1. W dalszym ciągu inicjować i współdziałać w organizacji zjazdów koleżeńskich absolwentów, pozyskiwać nowych członków, a także wspierać działalność klubów regionalnych i branżowych; Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

List od absolwentów

Postanowiliśmy opublikować list, który dotarł do nas od grupy absolwentów, którzy po wielu latach powrócili do Kortowa… Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

U CIESZANIAKÓW

Odbyło się kolejne zebranie członków Warmińsko-Mazurskiego Koło Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Olsztynie, podczas którego imiennie uhonorowano trzy osoby. Tadeusz Hinc, który obchodził jubileusz 65-lecia urodzin otrzymał list gratulacyjny odczytany przez Władysława Sachę i medal pamiątkowy, który wręczył mu prezes koła prof. dr hab. dr h.c. Andrzej Faruga. Drugą fetowaną  osobą był mgr inż. Janusz Adamus, prezes zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Olsztynie, który przez władze samorządowe został uhonorowany Warmińsko-Mazurską Nagrodą Jakości 2011 za ustawiczne dokształcanie dorosłych ludzi. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Jak zostać członkiem Stowarzyszenia?

Jeśli chcesz zostać członkiem Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wystarczy, że wydrukujesz, wypełnisz i prześlesz na adres Stowarzyszenia deklarację członkowską znajdującą się w załączeniu oraz dokonasz wpłaty na konto Stowarzyszenia składki członkowskiej w kwocie 30 zł (opłata raz w roku) oraz wpisowego – 10 zł (jednorazowo). Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

† Dr inż. Andrzej CZERNIK ps. Kuba (14 kwiecień 1939 – 21 grudzień 2011)

       Andrzej C Z E R N I K – urodził się 14 kwietnia 1939 roku w Katowicach. Ojciec Eugeniusz – był inżynierem górnictwa i późniejszym dyrektorem wielu kopalń na G. Śląsku, matka Krystyna – była polonistką, ale śląskim zwyczajem prowadziła dom i wychowywała dzieci: Andrzeja i młodszą Marynę.

       Po wojnie PP. Czernikowie zamieszkali w górniczym Bytomiu, gdzie żyje dotąd Jego 96-letnia Matka, zaś siostra z mężem i córką mieszka niedaleko w pobliskim Miasteczku Śląskim. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy