Grudzień, 2011

Opłatek u absolwentów UWM

          Rosną szeregi Stowarzyszenia Absolwentów UWM, z zadowoleniem stwierdził dr Zygfryd Gładkowski, przewodniczący komisji rewizyjnej. W tym roku przybyło prawie stu członków. Jest nas już 639 osób, poinformował prezes Stowarzyszenia Absolwentów UWM prof. Andrzej Faruga podczas poszerzonego posiedzenia zarządu tej ogólnopolskiej organizacji, do której należą absolwenci dawnej WSR i WSP oraz ich poprzedniczek, a także obecnego uniwersytetu.

Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Z wizytą w Działdowie

Delegacja Warmińsko-Mazurskiego Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej na czele z prezesem prof. zw. dr. hab. dr h.c. Andrzejem Farugą  (w  składzie :Maria i Władysław  Brudny, mgr inż. Jan Macura, dr inż. Bolesław Pilarek, mgr Katarzyna Szubstarska) gościła na spotkaniu poświęconym promocji dwóch książek w zaprzyjaźnionym Towarzystwie Miłośników Ziemi Działdowskiej, którego misją – jak powiedział prezes Marian Odachowski – jest zainteresowanie właściwych organów samorządowych, administracyjnych, politycznych i społecznych możliwościami gospodarczymi Działdowa i regionu. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

W 100.LETNIĄ ROCZNICĘ URODZIN

 W 100. rocznicę urodzin prof. dr. hab. Wiktora Wawrzyczka (18.XII.1911-17.XII.1969) Warmińsko-Mazurskie Koło Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego i Akademickie Centrum Kultury i Promocji zorganizowały w Baccalarium uroczyste spotkanie poświecone pamięci tego wybitnego wychowawcy, znakomitego człowieka, twórcy chóru akademickiego i wieloletniego opiekuna AZS. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Spadkobiercy pegeerów

SŁOWO WYDAWCY

W roku 1991 u progu polskiej transformacji ustrojowej i gospodarczej Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego zorganizował konferencję noszącą ty­tuł „Co dalej z Państwowymi Gospodarstwami Rolnymi?” Konferencja miała zwrócić uwagę na fakt, że problemy PGR, zwłaszcza upadek wielu tych gospodarstw, to dramat pracowników w nich zatrudnionych. Warmia i Mazury to region rolniczy. We włada­niu ziemią przed rokiem 1989 udział gospodarki uspołecznionej sięgał około 50%. Na po­czątku okresu transformacji na terenie ówczesnego województwa olsztyńskiego istniało około stu dużych przedsiębiorstw i kombinatów rolnych. Utworzona w 1991 r. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy