Sierpień, 2011

Spotkajmy się na Suwalszczyźnie!

Zjazd absolwentów Wydziału Rolnego-rocznik 1957

Kolejnym miejscem spotkania absolwentów Wydziału Rolnego WSR w Olsztynie, rocznik 1957, była Suwalszczyzna. Stało się tak za sprawą osiadłego tam naszego Kolegi Mietka Woźnicy. Dzięki Jego zdolnościom organizacyjnym mogliśmy w dniach 6 – 8.06.2011r. podziwiać piękno fragmentu Zielonych Płuc Polski. Przewodniki tu­rystyczne podają, że Suwalszczyzna to kraj jakby z innej planety. Kto chociaż raz zetknął się z resztkami potężnej niegdyś Puszczy Mereckiej, z niebywałym barokiem w Sejnach, będzie wracał tu wiele razy. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Absolwenci powołali Klub „Ziemia Warmińska”

Zamieszkali w Olsztynie i okolicy absolwenci UWM (d.WSR-ART I WSP) powołali Klub regionalny „Ziemia Warmińska” Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

            Główny cel działalności klubu stanowi chęć integracji absolwentów zamieszkałych na Warmii, w tym szczególnie z mieszkańcami miasta i z macierzysta uczelnią. Absolwenci z uznaniem przyjęli informację zarządu stowarzyszenia o ustanowieniu Dni Absolwenta (24 i 25 września), połączone z Targami Natury „Kortowska Jesień”, a także informację dr Janusza Lorenza (przewodniczącego społecznego komitetu), o upamiętnieniu „Organizatorów Oświaty i Szkolnictwa na Warmii i Mazurach oraz UWM w Olsztynie w latach 1945-1999-2010” na tablicy w postumencie kolumny Orła Białego, na placu Konsulatu Polskiego. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

KOSTRUKTYWNE ROZMOWY

Kanclerz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dr inż. Wojciech Cymerman przyjął przedstawiciela mgr inż. Dariusza  Sapińskiego, prezesa Zarządu  Grupy Kapitałowej „Mlekowita”  mgr inż. Stanisława Ducha, dyrektora Zakładu Produkcyjnego w Baranowie, dr inż. Tadeusza Płodzienia, wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UWM i  dr inż. Bolesława Pilarka, prezesa Zarządu  Fundacji im. M. Oczapowskiego.  Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Olsztyńscy Macierzowcy

Olsztyńscy Macierzowcy

 i absolwenci UWM o kulturze Śląska Cieszyńskiego

    Z pozoru Śląsk Cieszyński pod względem kulturalnym nie różni się niczym od innych regionów Polski. Jednak pod cienką warstwą współczesnej kultury masowej dostrzec można jego ciągle jeszcze niezatartą odrębność.

  Cechy kultury cieszyńskiej kształtowały się przez stulecia skomplikowanej i burzliwej historii regionu. Jako datę graniczną tego procesu przyjąć można 1918 r., do którego Śląsk Cieszyński stanowił integralną całość. Od 1920 r., kiedy terytorium to podzielono między dwa ościenne państwa, historia obydwu części potoczyła się rozbieżnie. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Kiedyś w grupie – teraz w klubie

KLUB ABSOLWENTÓW UWM „ ZIEMIA WARMIŃSKA

Ziemia Warmińska – to nowy klub Stowarzyszenia Absolwentów UWM. Powstał 26 lipca na olsztyńskim zamku.

Zaproszenia do wstąpienia do powstającego klubu prof. Andrzej Faruga – prezes Stowarzyszenia wysłał do 45 członków. Na zebranie założycielskie do sali bp. Marcina Kromera na zamku przyszło 26 chętnych. Prezes powitał zebranych i wyjaśnił skąd się wzięła potrzeba powołania klubu. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

UWAGA CIESZNIANIE!!!

Antoni Ścieżka ze Starego Tomyśla poszukuje informacji o ojcu, który urodził się w 1906 r. W latach 30-tych ukończył Wyższą Państwową Szkołę Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie. Przez rok był asystentem w Katedrze Botaniki w macierzystej uczelni. Zginął  podczas wojny. Prosimy o przesyłanie informacji na ten temat pod adres Stowarzyszenie Absolwentów UWM.

Brak komentarzy

Nowe konsorcja

Lipiec 2011

WARMIŃSKO -MAZURSKIE KONSORCJUM WSPARCIA SZKOLEŃ

w ZAKRESIE WYMOGÓW WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI

 

Partnerzy: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie reprezentowany przez dyrektora Zygmunta Kiersza, Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Białymstoku, reprezentowany przez dyrektora Mariusza Cylwika, Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, reprezentowana przez prezesa zarządu Jana Heichela i dyrektora biura Jacka Kuczajowskiego, Podlaska Izba Rolnicza, reprezentowana przez prezesa zarządu Grzegorza Leszczyńskiego i członka zarządu Bogumiłę Roszczyk- Parzych, Fundacja im. M. Oczapowskiego w Olsztynie, reprezentowana przez prezesa zarządu Bolesława Pilarka, Fundacja Rozwoju w Warszawie, reprezentowana przez wiceprezes zarządu Wiesławę Bożycką i członka zarządu Agatę Zgutczyńską, Krajowy Związek Grup Producentów Rolnych Izba Gospodarcza w Warszawie, repprezentowany przez prezesa zarządu Krystynę Ziejewską, powołali Warmińsko-Mazurskie Konsorcjum Instytucji Wsparcia Szkoleń Rolniczych w Zakresie „Wymogi Wzajemnej Zgodności dla Gospodarstw Ubiegających się o Płatności Bezpośrednie oraz Inne Nieinwestycyjne Płatności w Ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na Lata 2007-2013”.     Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy