Sierpień, 2011

Zostałam nauczycielką

Wspominając miniony czas przedstawię przebieg mojej pracy, drogę do zawodu nauczyciela i doskonalenia zawodowego.

Chodziłam do ogniska baletowego i marzyłam o zostaniu baletnicą. Nauczycielka rysunków sugerowała szkołę sztuk pięknych. Rodzice widzieli we mnie nauczycielkę. Zdecydowałam się pójść do seminarium nauczycielskiego. Egzamin wstępny wypadł dość miernie (bardzo dobry z matematyki, ale słabo z języka polskiego i śpiewu). Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

JESTEM DUMNY ZE SWOJEJ UCZELNI

Urodziłem się w 1946 roku w rodzinie chłopskiej, we wsi Końce-Niwki w gminie Chodecz, pow. włocławski, woj. kujawsko-pomorskie. Moi rodzice posiadali gospodarstwo rolne o pow. 9,81 ha. W czasie nauki  klasie maturalnej 4 – letniego Państwowego Technikum Rolniczego w Starym Brześciu, pow. włocławski, naszą szkołę odwiedził jej absolwent Staszek Gabrielski, który był wówczas studentem Wydziału Rolniczego kortowskiej uczelni. Kolega Staszek zachęcał nas do podjęcia studiów w Kortowie. Argumentował, że uczelnia jest pięknie położona w otoczeniu nieskażonej przyrody, że są tu lasy i jeziora, a przede wszystkim, że  katedry i akademiki położone są w jednym miejscu i nigdzie na zajęcia nie trzeba dojeżdżać. Po takiej rekomendacji, która później okazała się  prawdziwą, wspólnie z kilkoma kolegami „wystartowaliśmy” na kortowską uczelnię. Przed egzaminami wstępnymi uczestniczyłem w kursie przygotowawczym zorganizowanym przez Zarząd Uczelniany ZMW, dzięki któremu zdałem egzaminy wstępne na tyle dobrze, że zostałem przyjęty na I rok Wydziału Rolniczego. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

SPEŁNIONE MARZENIA…

Może je realizować i spełniać każdy: czy młody, czy dojrzały. Powtarzałam to sobie i innym w to wątpiącym – szczególnie młodzieży – tej, której czasami było pod „górkę”, – „jeśli wiesz, czego chcesz i będziesz konsekwentnie do tego dążyć – spełnią się Twoje marzenia” i powiesz „życie jest wspaniałe, bo każdy z nas może robić coś w życiu – naprawdę”. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

POLSKA PREZYDENCJA

Od 1 lipca do końca tego roku przewodzimy Radzie Unii Europejskiej. W pierwszym dniu przezydencji przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek i wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Viviane Reding otworzyli Dom Europy we Wrocławiu – wpólna siedzibę regionalnego Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego i Przedstawicielstwa Redgionalnego Komisji Europejskiej. Natomiast 6 lipca program polskiego przewodnictwa przedstawił w PE premier Donald Tusk. „Odpowiedzią na kryzys jest wiecej Europy” – stwierdził. Bronił też idei integracji europejskiej i solidarności między krajami Unii. Obiecał, że Polska dołoży dużo polskiego optymizmu, entuzjazmu i energii. „Bo wierzymy w Europę” – wyjasnił. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Pierwszy absolwent Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie

Wisząca w rektoracie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie kserokopia dyplomu nr 1 ukończenia studiów w Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie sprowokowała mnie do przedstawienia jego właściciela Kazimierza Berlińskiego, którego dość dobrze znałem jeszcze jako student. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

ZAPROSZENIE

        Zapraszamy na wystawę malarstwa Elżbiety Hetman, absolwentki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, która odbędzie się w Galerii Biblioteki Uniwersyteckiej w dniach 1 września do 10 października 2011 r.

       Wernisaż odbędzie się 1 września o godz. 1700. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

OCZAROWANY PRZEZ PSZCZOŁY

           Pszczoły oczarowały go w dziecięcym wieku. Już jako 10-letni chłopiec lubił przesiadywać przy ulu i słuchać przepięknej muzyki tych pracowitych owadów i podziwiać je, gdy siadały na wlotkach obładowane wielobarwnym pyłkiem. Przypominały mu wielokolorowe cukierki.  Później pomagał ojcu, który podczas prac w pasiece wpajał mu, że pszczoła jest pożytecznym owadem i nigdy nie należy jej zabijać. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Hobby absolwentów

          W zakładce „Hobby absolwentów” będziemy zamieszczać artykuły o zamiłowaniach naszych absolwentów. Czekamy na Wasze propozycje.  Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Cieszyniacy na Działdowszczyźnie

Z kart historii

Cieszyniaków na Działdowszczyźnie i założenia Komitetu Mazurskiego

 

            Członkowie Stowarzyszenia Absolwentów i Członkowie Macierzy Ziemi Cieszyńskiej byli współorganizatorami uroczystości 90-lecia założenia Komitetu Mazurskiego i pamięci Cieszyniakom zasłużonym dla Działdowszczyzny w latach 1920-39. Z tej okazji zorganizowano m.in. sesję naukową, wystawę i wmurowano na ratuszu tablicę pamiątkową.

            Na ogół mało znany jest fakt, iż cieszyniacy na Warmii i Mazurach pojawili się już w latach 20-tych XX wieku, a nie dopiero w roku 1950, kiedy to z Cieszyna do Olsztyna przeniesiono Wyższą Szkołę Gospodarstwa Wiejskiego wraz z profesorami i studentami, tworząc Wyższą Szkołę Rolniczą. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Z DOLINY MUSSY I MEJSZAGOŁY

Płynąca przez rejony wileński i szerwiński rzeka Mussa bierze początek z jeziora Mussa, położonego niedaleko Glinciszek koło Podbrzezia. Teren podmokły, porosły tatarakiem i różnym sitowiem (jak pisze Konwicki w książce „ROJSTY”), a doliną podąża rzeka na zachód w stronę „naszych strumieni rodziny” do Wilii. Rzeka z czystą wodą, rybna i z rakami, co przyciągało wędkarzy. Mussa płynąc, mija wiele ciekawych pod względem historycznym miejscowości, tj.: Gierwiaty, Końcestaw, zaścianek Monastyrka, Majątek Mussa, Izabelin, Jawniuny, Bortkuszki oraz miasteczka Muśniki i Czelabińsk. Koło Kiernowa wpada do Wilii. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy