Czerwiec, 2011

Jacek Wojciechowicz i Michał Kaszuba

Absolwenci biotechnologii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim z 2001 r. Ich firma – Centrum Badań DNA w plebiscycie na najlepszego polskiego przedsiębiorcę roku 2009 Agencji Ernst & Young oraz Gazety Wyborczej znalazła się w finałowej dziesiątce. W listopadzie 2010 r. zakwalifikowali się do finału 8. edycji konkursu Ernst & Young Przedsiębiorca Roku.

Centrum Badań DNA zostało też zwycięzcą VI edycji i zdobywcą prestiżowego tytułu Mikroprzedsiębiorca roku 2010 Fundacji Kronenberga. W lutym 2011 r. jako jedni z pierwszych absolwentów UWM wprowadzili swą firmę na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Brak komentarzy

Jubileusz Fundacji im. M.Oczapowskiego

Pierwszy Walny Zjazd Członków Stowarzyszenia Absolwentów ART (obecnie UWM) w 1991 roku powołał Fundację, która w okresie przemian społeczno-gospodarczych w kraju, w sposób zasadniczy, pomogła uczelni ograniczyć etaty i fundusz płac, przejmując sprzątanie i dozór mienia kampusu kortowskiego.

Dzięki podpisanej wówczas umowie z kierownictwem ART, główny i stały dochód Fundacji stanowiły przychody z tytułu obsługi uczelni. Po dwudziestu latach, w wyniku przegranego przetargu na obsługę Uniwersytetu, nastąpiła utrata bieżącej zdolności finansowej Fundacji. Rok 2010 – to rok stracony dla Fundacji. Zatrudnienie spadło z ponad 200 osób do 2 etatów tj. prezesa i pracownika administracyjnego. By zamknąć bilans 2010 roku, niezbędne stało się naruszenie lokaty bankowej fundacji.

Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy