Promenada Absolwentów

Jubilat prof. dr hab. Jan Jankowski

Pochodzi z Ziemi Łomżyńskiej. W kwietniu 2012 skończył 60 lat. Ukończył Wydział Zootechniczny (obecnie Bioinżynierii Zwierząt). Pracę dydaktyczno-naukową, na prośbę prof. Andrzeja Farugi, rozpoczął w 1976 roku w ówczesnym Zakładzie Hodowli i Technologii Produkcji Drobiu ART w Olsztynie. Prace doktorską wykonał pod kierunkiem profesora Andrzeja Farugi w 1979 roku. W kolejnych latach uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego (1990) oraz tytuł naukowy profesora (1997). Od 2005 roku przejął od profesora Andrzeja Farugi kierownictwo Katedry Drobiarstwa. Pełnił funkcję prodziekana, a następnie dziekana Wydziału Bioinżynierii Zwierząt, a od 1999 roku do 2008 roku funkcję prorektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Jest autorem, bądź współautorem ponad 400 publikacji, w tym ponad 150 oryginalnych prac twórczych, w większości opublikowanych w czasopismach indeksowanych przez Journal Citation Reports. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

MENEDŻEROWIE NA MIARĘ XXI WIEKU

W lutym 1994 roku mgr inż. Krystyna Ziejewska i mgr inż. Zbigniew Ziejewski, małżeństwo absolwentów Wydziału Rolniczego byłej Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie na bazie byłego PGR założyli dysponujące powierzchnia 1076 ha Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe ZIEMAR spółka z o.o., w Szwarcenowie, w województwie warmińsko-mazurskim. Zamierzali rozwijać wielokierunkową produkcję. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Pierwszy absolwent Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie

Wisząca w rektoracie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie kserokopia dyplomu nr 1 ukończenia studiów w Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie sprowokowała mnie do przedstawienia jego właściciela Kazimierza Berlińskiego, którego dość dobrze znałem jeszcze jako student. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Druga nagroda Tomasza

Tomasz Zakrzewski – absolwent Wydziału Prawa i Administracji otrzymał wyróżnienie za pracę magisterską w konkursie wydawnictwa Wolters Kluwer Polska i redakcji miesięcznika „Samorząd Terytorialny”.

To już drugi sukces Tomasza Zakrzewskiego w tym konkursie. Nagrodzoną pracę magisterską pt. „Referendum lokalne w sprawie odwołania organów stanowiących gminy w latach 2006-2010”, której promotorem był prof. Piotr Majer z Katedry Teorii Bezpieczeństwa Wydziału Prawa i Administracji UWM Tomasz obronił w 2010 r. To analiza przeprowadzonych referendów w sprawie odwołania rad gmin i miast ze szczególnym uwzględnieniem przyczyn referendów, procedury ich przeprowadzenia oraz związanych z tym kosztów.

Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Jacek Wojciechowicz i Michał Kaszuba

Absolwenci biotechnologii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim z 2001 r. Ich firma – Centrum Badań DNA w plebiscycie na najlepszego polskiego przedsiębiorcę roku 2009 Agencji Ernst & Young oraz Gazety Wyborczej znalazła się w finałowej dziesiątce. W listopadzie 2010 r. zakwalifikowali się do finału 8. edycji konkursu Ernst & Young Przedsiębiorca Roku.

Centrum Badań DNA zostało też zwycięzcą VI edycji i zdobywcą prestiżowego tytułu Mikroprzedsiębiorca roku 2010 Fundacji Kronenberga. W lutym 2011 r. jako jedni z pierwszych absolwentów UWM wprowadzili swą firmę na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Brak komentarzy