Loża wyróżnionych przez Stowarzyszenie Absolwentów UWM

Wyróżnieni Odznaką „Zasłużony dla Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”

Kadencja 2009-2013

  1. Górniewicz Józef
  2. Strzeżek Jerzy
  3. Śmietana Zbigniew
  4. Achremczyk Stanisław
  5. Krzyczyński Janusz
  6. ks. Żołnierkiewicz Julian Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Honorowi Członkowie Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Rozdział III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 7.

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków zwyczajnych i honorowych,
2. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być tylko absolwenci Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego bądź tych uczelni, które poprzedzały jego obecną formę
organizacyjną,
3. Członkami honorowymi mogą być absolwenci Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego a także innych wyższych uczelni krajowych i zagranicznych posiadający duże zasługi dla rozwoju uczelni lub Stowarzyszenia, Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Uhonorowani przez Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie godnością Primus Inter Pares

Primus inter pares (łac. „pierwszy wśród równych sobie”) – określenie osoby, która posiada pewien autorytet wśród pozostałych członków grupy, do której należy, jednak nie wiąże się on z żadnymi specjalnymi przywilejami. Czasem określa się w ten sposób osobę, która jest nieoficjalnym liderem danej grupy.

 

Dr inż. Bolesław Pilarek (rok nadania 2009). Absolwent Wydziału Rolniczego WSR w Olsztynie – rocznik 1968. Założył w 1994 r. czasopismo Stowarzyszenia Absolwentów UWM w Olsztynie „5 plus X” i nadal jest jego naczelnym redaktorem. Od 30 lat członek wiceprezes i prezes Fundacji im. M. Oczapowskiego oraz członek Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów-skarbnik, wiceprezes i prezes.

 

 

Prof. dr hab. Gabriel Fordoński (2012) w 1969 ukończył studia na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie. Po uzyskaniu dyplomu pozostał w macierzystej uczelni, gdzie pod kierunkiem prof. dr. hab. Stefana Paprockiego przygotował i obronił w 1973 r. pracę doktorska, a w 1979 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego. W Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy