Aktualności

Złoty Jubileusz Oficerów Rolnictwa z roku 1967

Nadszedł pierwszy dzień zjazdu. Na jubileuszowy złoty zjazd przybyło 62 absolwentów spośród 173 opuszczających uczelnię w 1967 roku. Niestety, 7 września 2017 r. od rana mżył deszcz, ale co tam. Witaliśmy się i całowaliśmy zamaszyście przed drzwiami kortowskiego kościoła p.w. św. Franciszka z Asyżu. O godz. 16 rozpoczęła się msza św. celebrowana przez proboszcza ks. kanonika Mirosława Huleckiego. Na samym początku nasz kol. Eugeniusz Wojciechowski odczytał imiona i nazwiska Koleżanek i Kolegów zmarłych w latach 1967–2017. Było ich 37, za wcześnie powołanych do zajęć na niebiańskich niwach. Po mszy św. udaliśmy się na wieczerzę przy ognisku. Oczywiście, aura nas zawiodła, nie można było rozpalić ognia, bo miejsce na to przeznaczone, było zalane wodą. Wieczerzę spożyliśmy w sali żeglarskiej. Aluś Nickel ze swoją gitarą niestrudzenie, jak zawsze, inicjował śpiew. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Wojewódzkie Spotkanie Opłatkowe

W Olsztynie w sali konferencyjnej Restauracji „Przystań” odbyło się Wojewódzkie Spotkanie Opłatkowe, które zorganizował samorząd województwa warmińsko-mazurskiego.

Spotkanie zainaugurował koncert kolęd w wykonaniu 13–osobowego Zespołu Kameralnego „ProForma” z Elbląga pod dyrekcją  Marcina Wawruka.

Licznie zebranych uczestników spotkania, na czele z wojewodą warmińsko-mazurskim mgr. Arturem Chojeckim i ks. arcybiskupem dr Józefem Górzyńskim, metropolitą warmińskim serdecznie powitał marszałek województwa dr inż. Gustaw Marek Brzezin, mówiąc między innymi, że cieszy się, iż liczne grono reprezentantów Warmii i Mazur znalazło czas, żeby złożyć sobie życzenia wszelkiej pomyślności. Za nami owocny rok. Niech choinka z Puszczy Romnickiej zawieziona do Watykanu w darze dla ojca świętego będzie symbolem naszych wartości, współpracy, piękna i rozwoju. Mamy za co sobie dziękować, gdyż zrealizowaliśmy wiele zadań. Nasze szpitale zajęły czołowe miejsca w kraju, a dyrektorka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego została menedżerem roku w kraju. W Olsztynie zostało utworzono pierwsze zamiejscowe Międzynarodowe Biuro Stowarzyszenia Cittaslow. W tym przedświątecznym okresie życzę dużo wzajemnej życzliwości… Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Perspektywa Wspólnej Polityki Rolnej

Szanse i wyzwania dla Polski

W Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Olsztynie odbyła się konferencja zatytułowana: – „Perspektywa Wspólnej Polityki Rolnej – szanse i wyzwania dla Polski”.

Konferencje otworzył dyrektor mgr inż. Damian Godziński, który z atencją powitał licznie zebranych uczestników, przedstawił referentów i omówił cel obrad. Spotkanie swoją obecnością zaszczycili: Beniamin Gawlik z ministerstwa rolnictwa, mgr inż. Marcin Domian, doradca wojewody warmińsko-mazurskiego, Sylwia Jaskólska, członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, prof. dr hab. Mirosław Gornowicz, prorektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego wraz z licznym gronem pracowników nauki (prof. dr hab. Andrzej Babuchowski, prof dr hab. Zbigniew Brodziński, prof. dr hab. Marek Marks, prof. dr hab. Renata Marks-Bielska, prof. dr hab. Karolina Babuchowska), mgr inż. Dariusz Wasiela, zastępca dyrektora KOWR, dr inż. Marcin Kaźmierczak, zastępca dyrektora AR i MR, Jan Heichel, prezes WMIR, mgr inż. Wiesław Domian, prezes WM ZK i OR i wielu innych. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Opłatkowe spotkanie członków Stowarzyszenia Absolwentów UWM

W Klubie Baccalarium odbyło się posiedzenie zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UWM połączone ze spotkaniem opłatkowym. Uroczystym akcentem opłatkowego spotkania był jubileusz 90-lecia urodzin prof. zw. dr hab. Tadeusza Krzymowskiego dr. h. c, byłego rektora kortowskiej uczelni. Sylwetkę profesora przypomniał prof. zw. dr hab. Andrzej Faruga, prezes zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UWM, który wręczył jubilatowi specjalny Akt Uznania przy akompaniamencie „Pieśni profesora”. Agnieszka Szulich wręczyła jubilatowi wiązankę kwiatów, a dr Bolesław Pilarek statuetkę „Dębowy Wieniec”. Natomiast JM Rektor prof. dr hab. Ryszard Górecki wręczył jubilatowi list gratulacyjny. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

CIESZYNIACY U CIESZYNIAKOW

Koło nr 2 „Mały jaworowy” Macierzy Ziemi Cieszyńskiej powstało 34 lata temu. Od 2008 r. na czele Zarządu Koła, które liczy 151 członków, stoi prezes Eugeniusz Raabe. Koło jest najliczniejsze w całej organizacji i skupia nie tylko mieszkańców z Cieszyna, ale również Ustronia, Hażlacha, Pogwizdowa i Dębowca. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Certyfikat dla absolwenckiej Fundacji im. M. Oczapowskiego

IX Gala Produkt Warmia Mazury

Od 2014 roku samorząd województwa warmińsko­-mazurskiego realizuje działania mające na celu wypromowanie produktu regionalnego w postaci marki „Produkt Warmia Mazury”. W tym celu opracowany został specjalny prestiżowy znak o tej nazwie (kolorowy opublikowaliśmy na stronie 1). Certyfikowane są produkty wytwarzane przez firmy na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w takich dziedzinach jak produkty rzemieślnicze, produkty przemysłowe, usługi rzemieślnicze, usługi turystyczne, usługi gastronomiczne, usługi medyczne, wydarzenia ze sfery kultury, sportu, rekreacji, produkty i usługi inne. Projektem nie jest objęte rolnictwo ani przetwórstwo rolno-spożywcze.

Certyfikaty są przyznawane w 3 kategoriach: produkt, usługa i wydarzenie. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Wieści ze Stowarzyszenia Absolwentów

W dniu 9. grudnia odbyło się zebranie zarządu poświęcone sprawom organizacyjnym i tradycyjnie spotkaniem „opłatkowym”, z udziałem JM Rektora prof. zw. dr hab. Ryszarda Góreckiego – Honorowego Członka Stowarzyszenia, pozostałych Honorowych Członków, Rady Fundacji im. M. Oczapowskiego i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Absolwentów.

W czasie zebrania, uhonorowano wręczeniem, przez przewodniczącego walnego zebrania (12.04.2017 r.) prof. Janusz Guziura, dyplomem Honorowym Członka Stowarzyszenia - mgr. Zdzisława Truszkowskiego. Szczególnie uhonorowano Jubilata – prof. zw. dr. hab. Tadeusza Krzymowskiego, dr. h.c., Członka PAN, Honorowego Członka Stowarzyszenia i byłego rektora, który w 2017 roku ukończył 90m lat. Drogę życiową profesora opublikowano w 2017 roku, w książce pt.: „W kortowskim kręgu”, pod red. B. Pilarka. Fragmenty z życiorysu Profesora przedstawił prof. Andrzej Faruga. JM Rektor wręczył Jubilatowi okolicznościowy Adres. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

SOCJOLOGICZNE ROZWAŻANIA O PRL

Do bibliotek akademickich przekazano nową książkę Feliksa Walichnowskiego pt. „Ta brzydka PRL”. Autor – doktor socjologii i były wykładowca w wydziale prawa i administracji UWM – analizę działalności mediów w latach 2000-2017 uzupełnia dokumentami mało znanymi, na przykład dotyczącymi źródeł finansowania powstającej „Solidarności”, przebiegu przygotowań do obrad „Okrągłego Stołu” opisanymi w pamiętniku bp ks. Alojzego Orszulika, z którym Walichnowski przeprowadził rozmowę w 2015 r.

Współczesne media w Polsce autor „Tej brzydkiej PRL” określa jako towar i do tego kiepskiej jakości. Ocena ta zbieżna jest z opiniami naukowców, wyrażonymi niedawno podczas sesji odbytej w Uniwersytecie Warmińsko- Mazurskim oraz z informacjami dotyczącymi spadku oglądalności programów propagandowych TV i spadkiem czytelnictwa prasy.

Książki Walichnowskiego wydanej przez prywatną oficynę „Darczyńcy” nie ma w sprzedaży. Jest darem dla bibliotek, z którymi autor współpracuje od 2000 roku. (i.w.)

Brak komentarzy

Konkurs poetycki i literacki

Profesor Leszek Jan Rogalski w bieżącym roku uczestniczył w XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu w zakresie poezji i literatury pt. „O autentyczną wiarę i o ludzkie serce człowieka”, którego rozstrzygnięcie odbyło się w listopadzie 2017 r. Kapituła konkursu przyznała prof. Leszkowi Janowi  Rogalskiemu wyróżnienie. Organizatorka konkursu Władysława Jamróz – poetka, pisarka, polonistka, dziennikarka, skierowała do autora wierszy, następujące słowa: „ Został Pan jednym z laureatów. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Artystyczna Rezerwa Twórcza(A*R*T) po raz siódmy pokazała swój dorobek

A było co pokazać! Cała galeria na pierwszym piętrze Biblioteki Uniwersyteckiej,  przed dzień Święta Edukacji Narodowej 13.10.2017r. zapełniona została dziełami wypracowanymi  w niemałym trudzie przez okres ostatniego roku. Gości przywitali  kurator wystawy prof. Stanisław Czachorowski oraz   prof. Antoni Jarczyk. Oficjalnego  otwarcia wystawy dokonali Prorektor Prof. dr hab. Grzegorz Białuński  a także Prezes Zarządu Uczelnianego Związku Nauczycielstwa Polskiego dr Zbigniew Warzocha. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy