Aktualności

NON OMNIS MORIAR (Umarłaś po to, aby żyć)

Odeszłaś od nas tak nagle,

Pozostawiając smutek i wielki żal,

A chcieliśmy jeszcze tak wiele dokonać.

W sercach naszych trwać będziesz na zawsze

 

W sierpniu 2017 w wieku 80 lat odeszła na stałe dr Kazimiera Atamańczuk.

Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Gdańskim, a następnie w macierzystej uczelni przygotowała i pomyślnie obroniła prac e doktorską pt.: „Ekonomika kształcenia kadr kierowniczych w oświacie”. Ukończyła wiele kursów i studiów podyplomowych między innymi z zakresu bibliotekarstwa oraz zarządzania i administracji. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

W kortowskim kręgu

Prezentacja książki

Nakładem Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie i absolwenckiej Fundacji im. M. Oczapowskiego ukazała sie kolejna książka pod tytułem „W kortowskim kręgu”, pod redakcją Bolesława Pilarka. W ponad 70 tekstach ponad 50 autorów przedstawia między innymi: – uniwersyteckie innowacje, wpływ kortowskiej nauki na polskie mleczarstwo, rolnictwo, doradztwo i oświatę rolniczą, działalność organizacji społecznych i sportowych, zespołów artystycznych oraz swoje wspomnienia z lat studiów i pracy zawodowej. Są także wywiady z naukowcami, wspomnienia ze zjazdów absolwentów, sylwetki nieżyjących kolegów, którzy odnosili zawodowe sukcesy i wiele innych publikacji. Z konieczności zasygnalizuję tylko niektóre z nich. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Profesor Teofil Mazur i Jego osiągnięcia

Podczas tegorocznego Święta absolwentów Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie prof. zw. dr hab. Teofil Mazur, doktor honoris causa multi, pierwszy rektor WSR spośród absolwentów macierzystej uczelni został uhonorowany statuetką „Dębowy Wieniec” i specjalnym Aktem Uznania. Jest to doskonała okazja do przypomnienia dokonań tego znanego olsztyńskiego naukowca.

Prof. zw. dr hab. Teofil Mazur doktor honoris causa multi jest od początku związany z olsztyńską Alma Mater. Tu studiował i prowadził badania naukowe, kształcił studentów i kadrę naukową, zarządzał uczelnią i współpracował z różnymi jednostkami badawczymi krajowymi i zagranicznymi. Profesor należy do grona wybitnych uczonych, reprezentuje dyscypliny: – technika rolnicza i agronomia. Jego specjalnościami są: kształtowanie środowiska, ochrona środowiska oraz przyrodnicze i ekologiczne skutki nawożenia. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Uroczystości związane

z obchodami

Dnia Absolwenta

odbędą się 9 września 2017 r.

o godz. 11.00

w auli prof. M. Kotera

Brak komentarzy

Wiadomości ze Stowarzyszenia

Ramowy plan organizacji pracy członków prezydium (2017-2021)

* Spotkanie członków prezydium, w każdy pierwszy wtorek miesiąca, o godzinie 13.00, w siedzibie Stowarzyszenia.

* Zarząd zbiera się 2 razy w roku (wymóg statutowy).

* Członkowie prezydium podejmują się czynnie (w miarę możliwości) uczestniczyć w zebraniach i uroczystościach:

a) wręczania dyplomów absolwentom kończącym studia (na zaproszenia dziekanów); Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Odeszła członkini Grupy A*R*T Jola Uradzińska

Z ogromnym smutkiem i niedowierzaniem otrzymaliśmy wiadomość o odejściu Joli 20 sierpnia br. Miała tylko 67 lat. Urodziła się jako artystyczna dusza, gdyż sama tak siebie pamiętała, mówiąc, że interesowała się sztuką „od zawsze”. Już w dzieciństwie rysowała, malowała oraz wykonywała różne formy plastyczne. Gdy rozpoczęła pracę na uczelni szybko związała się z klubem plastyka założonego przez ikonę artystów kortowskich doc. Aleksandra Wołosa. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Szanowny Panie Tadeuszu Lesicki prosimy o podanie poprawnego numeru kontaktowego. Fundacja im. M. Oczapowskiego

Brak komentarzy

Nie umiera ten, kto żyje w naszych sercach i pamięci

„Śmierć nie jest kresem naszego istnienia.

Żyjemy w naszych dzieciach

I następnych pokoleniach.

Albowiem to dalej my, a nasze ciała

To tylko zwiędłe liście na drzewie życia”.

Albert Einstein

 

W lipcu 2017 r. w wieku 73 lat zmarł Mirosław Zaleciło (2.01.1944-24.07.2017 r.) człowiek prawy, chętnie niosący pomoc innym, choć jemu samemu nierzadko wiał wiatr w oczy. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Wystawa Marka Hasso-Agopsowicza

Podróże – małe i duże…

Czerwiec to miesiąc sesji egzaminacyjnych ale także dla wielu osób to początek wakacji. A więc podróże – małe i duże… W galerii Stowarzyszenia Absolwentów UWM w Bibliotece Uniwersyteckiej również zapanowała atmosfera podróży i to tej „dużej”, za przyczyną wystawy fotograficznej pana Marka Hasso-Agopsowicza pt. „Zabytki i galerie Meksyku”, trwającej od 8 czerwca do 20 lipca br. Artysta zaprezentował około czterdziestu kolorowych fotografii miejsc i obiektów, które najbardziej go zaintrygowały lub zachwyciły podczas sześciotygodniowej podróży, wraz z małżonką, do Meksyku w 2017 r. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Z ogromnym żalem zawiadamiamy, że odeszła od nas Jola Uradzińska. Była w
naszej grupie Artystycznej Rezerwy Twórczej od jej powstania w 2011 roku.
Zadziwiała nas pięknymi dziełami ceramicznymi oraz obrazami. Pogodna,
pełna siły twórczej czerpiąc z pracy wiele radości i satysfakcji. Będzie
nam Jej brakowało jako osoby zawsze miłej i uczynnej.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek o godz.9 45 w kaplicy przy
szpitalu miejskim oraz o  godz.10 30 w kościele w Kortowie. Pogrzeb
odbędzie się na cmentarzu w Dywitach.

za zarząd Grupy A*R*T

Antoni Jarczyk

Brak komentarzy