Aktualności

Mgr inż. Zbigniew Krawczyk nie żyje

Zbigniew Krawczyk urodził się w 1939 roku w miejscowości Niwki koło Zwolenia w woj. kieleckim. Po ukończeniu Technikum Rolniczego w Zwoleniu podjął studia na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie. Po pierwszym roku wybrał się na spływ kajakowy po Krutyni. Płynąc po tej rzece, pomyślał sobie: w rodzinnych stronach, żeby się wykąpać, musiał przejechać 20 km. A tutaj wody ile dusza zapragnie. A jakie krajobrazy. Już wtedy postanowił, że po studiach pozostanie na Warmii i Mazurach. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Kieleckie serca i umysły na Warmii i Mazurach

Jesienią 2018 roku, czyli w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości ukazała sie książka. „Kieleckie serca i umysły na Warmii i Mazurach”pod redakcją Bolesława Pilarka. Jej wydanie należy traktować jako wyraz wdzięcznego hołdu dla osób wywodzących się z obecnego województwa świętokrzyskiego, a wcześniej kieleckiego, które pozostawiły trwały ślad w rozwoju Warmii i Mazur.

Jaka była geneza konsolidacji współautorów do przygotowania tej monografii? Otóż w ramach harmonogramu pracy dla Klubu Sympatyków Ziemi Świętokrzyskiej przy Stowarzyszeniu Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przyjęto, jako ważne zadanie, podsumowanie działań społeczności napływowej z obecnego województwa świętokrzyskiego, a wcześniej kieleckiego, na rzecz województwa warmińsko-mazurskiego. Warmia i Mazury to region, gdzie wyjątkowo odcisnęła swoje piętno historia powojenna. Tu przybyli nowi ludzie, w tym także z województwa świętokrzyskiego, w poszukiwaniu pracy i wykształcenia. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Ekologia, solidarność społeczna, zrównoważony rozwój

W bieżącym roku obchodzimy 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Radą do spraw Społecznych Konferencji Episkopatu Polski włączyły się w rocznicowe wydarzenia poprzez realizację  projektu ”Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości”. Honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem objął prezydent Andrzej Duda, a koordynatorem merytorycznym jest Akademia Ignatianum w Krakowie. Projekt opiera się na cyklu 10 konferencji podejmujących kluczowe dla polskiego społeczeństwa zagadnienia, wartości i obszary życia codziennego w świetle zasad i kryteriów katolickiej nauki społecznej. Do realizacji zaproszono czołowe ośrodki akademickie w Polsce, które dydaktycznie, naukowo, czy badawczo zajmują się m.in. katolicka nauką społeczną. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Mój kraj, moja ojczyzna

To tytuł wrześniowej wystawy malarstwa zorganizowanej przez Stowarzyszenie Absolwentów UWM i Fundację im. M. Oczapowskiego w Bibliotece Uniwersyteckiej w Olsztynie, której wernisaż odbył się 4 września 2018r. Autorką prac, wykonanych techniką akrylu na płótnie, jest Pani Elżbieta Pilipiuk, mieszkanka Bartoszyc, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie, wieloletnia pedagog i nauczycielka, której pasją jest malarstwo sztalugowe. Swoje prace prezentowała na licznych wystawach w naszym województwie, wiele z nich znajduje się w prywatnych kolekcjach w kraju i za granicą. Tematyką jej obrazów jest architektura, przyroda, pejzaże i portrety , a także tematyka religijna. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Święto Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Zgodnie z tradycją, tegoroczne Święto Absolwentów kortowska społeczność akademicka z przypiętymi do klap biało-czerwonymi kokardkami rozpoczęła na Promenadzie Absolwentów przed tablicą upamiętniającą byłych pracowników i absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i poprzedzających go uczelni. Dr Bolesław Pilarek, I zastępca prezesa zarządu Stowarzyszenia Absolwentów, witając zebranych, przypomniał, że w ostatnim okresie zmarło troje absolwentów: prof. dr hab. Wojciech Budzyński, doktor honoris causa multi, dr inż. Józef Chrzanowski , członek zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UWM i mgr inż. Barbara Michalak, absolwentka Wydziału Rolniczego z roku 1968. Poprosił o uczczenie pamięci zmarłych chwilą ciszy. Przemówienie okolicznościowe wygłosił prorektor prof. dr hab. Jerzy Przyborowski. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Zmarł profesor Wojciech Budzyński doktor honoris causa multi

Urodził się 5 grudnia 1948 roku w Guźlinie, w powiecie włocławskim na Kujawach. Po ukończeniu w 1971 roku studiów na Wydziale Rolniczym w olsztyńskiej Wyższej Szkole Rolniczej, został zatrudniony w ówczesnej Katedrze Szczegółowej Uprawy Roli i Roślin w macierzystej uczelni, skąd został skierowany na staż w Uniwersytecie Rolniczym w Wageningen (Holandia). Cała droga naukowa profesora związana jest z macierzystą katedrą, wydziałem i uczelnią, które przechodziły wielokrotne reorganizacje i zmiany nazw. Pracę doktorską przygotował pod kierunkiem prof. dr hab. Kazimierza Majkowskiego i pomyślnie obronił w roku 1976. Stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii uzyskał w roku 1986. Tytuł naukowy profesora nauk rolniczych nadano mu w roku 1995, a dwa lata później został mianowany na stanowisko profesora zwyczajnego. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Stowarzyszenie Absolwentów

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

w Olsztynie

uprzejmie zaprasza do wzięcia udziału w obchodach

Dnia Absolwenta

8 września 2018 r.

pod honorowym patronatem JM Rektora UWM

prof. dr hab. Ryszarda J. Góreckiego

Program Dnia Absolwenta:

10.40 – spotkanie na Promenadzie Absolwentów przy tablicy poświęconej pamięci absolwentów i nauczycieli akademickich, złożenie wiązanki kwiatów przez JM Rektora i zapalenie znicza przez absolwentów

11.00 – Otwarcie spotkania i przywitanie gości

11.05 – Występ Zespołu Pieśni i Tańca „Kortowo” (Aula im. prof. M. Kotera)

11.25 – Wystąpienie JM Rektora prof. dr hab. Ryszarda J. Góreckiego

11.45 – Wręczenie odznaczeń Stowarzyszenia Absolwentów UWM                 w Olsztynie

12.05 – Wręczenie odznaczeń Związku Młodzieży Wiejskiej

12.20 – Wręczenie Złotych Dyplomów oraz Dyplomów Odnowienia Studiów absolwentom wydziałów: Rolniczego i Zootechnicznego 1968

12.40 – Wystąpienie prof. dr hab. Stanisława Achremczyka

13.00 – Wystąpienia gości

13.25 – Zakończenie

W grupach zorganizowanych uczestniczyć będą absolwenci następujących wydziałów i roczników: Rolniczy 1957, Zootechniczny 1966, Rolniczy 1968, Zootechniczny 1968, Mleczarski 1971, Zootechniczny 1974, Geodezji 1978, Rolniczy 1988 oraz Zootechniczny 1998.

Brak komentarzy

Święto Wojska Polskiego, Wielka Defilada Niepodległości i Rodzinny Piknik

Święto Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, albo Święto Wojska Polskiego, jest obchodzone 15 sierpnia. Ta data nawiązuje do słynnej Bitwy Warszawskiej, którą Polska wygrała w 1920 roku. Obchodzono je już w dwudziestoleciu międzywojennym, nosiło jednak inną nazwę – Dzień Żołnierza. W 1947 roku zaniechano jednak uroczystości, które powróciły dopiero w 1992 roku.

W tym roku Polskę Święto Wojska w Warszawie odbywające się w stuletnią rocznice odzyskania niepodległości przez Polskę, było szczególnie uroczyste. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Audycja o Dniu Absolwenta w radiu UWM FM

Zapraszamy do odsłuchania.

http://www.uwmfm.pl/news/126/czytaj/3210/we-wrzesniu-kolejny-zjazd-absolwentow-uwm-w-olsztynie.html

 

Brak komentarzy

Wystawa XX „Dwie w jednej”

Ten zagadkowy tytuł informuje o czerwcowej wystawie w Bibliotece Uniwersyteckiej UWM, , zorganizowanej przez Stowarzyszenie Absolwentów UWM, już dwudziestej, która składa się z dwóch części. Pierwsza to studia kopii obrazów japońskich słynnego mistrza Utagawy Hirosige, żyjącego na przełomie XIX i XX wieku, zebranych w katalogu pt. „100 widoków z miasta Edo”. Wystawa ta  jest rezultatem kolejnego projektu, realizowanego na zajęciach grupy malarskiej TO MY przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku w roku 2017/2018 w ramach doskonalenia warsztatu twórczości plastycznej. Autorzy kopii bardzo  precyzyjnie  oddali w swoich pracach specyficzną technikę, sposób kadrowania i kompozycji oraz koloryt i nastrój sztuki japońskiej. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy