Aktualności

Inauguracyjne przemówienie JM Rektora dr. hab. Jerzego Przyborowskiego, prof. UWM

Dostojni Goście, Wysoki Senacie,

Drodzy Studenci, Szanowni Państwo!

Po raz 22 inaugurujemy dzisiaj rok akademicki w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Inauguracja ta jest z kilku powodów wyjątkowa, zarówno w wymiarze ogólnospołecznym, uniwersyteckim, jak i dla mnie – w wymiarze osobistym. Panująca pandemia ogranicza normalne funkcjonowanie społeczeństwa i w znacz­nym stopniu dotyka także szkolnictwo wyższe i naukę. My, jako odpowiedzialne władze uniwersyteckie, biorąc pod uwagę przede wszystkim bezpieczeństwo naszych studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich i pozostałych pracowników wspomagających proces dydaktyczny, także postanowiliśmy wprowadzić ograniczenia minimalizujące ryzyko zakażeń. Jednak z całą mocą chciałbym podkreślić, że priorytetem nadal pozostaje wysoka jakość kształcenia i prowadzenia badań naukowych – wysoka na ile w tych trudnych warunkach jest to możliwe. Wierzę, że uda nam się w roku akademickim 2020/2021 zrealizować wszystkie zadania zgodnie z przyjętym, nietypowym harmonogramem i zakończyć go z sukcesem i w zdrowiu. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

XXII Inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

W godzinach porannych (2.10.2020 r.) w akademickim kościele pod wezwaniem Św. Franciszka z Asyżu odbyła się msza święta, której przewodniczył arcybiskup metropolita warmiński ks. dr. Józef Górzyński. Następnie wmurowano kamień węgielny pod przyszłą siedzibę dwóch uniwersyteckich wydziałów: Nauk Społecznych oraz Prawa i Administracji. Prace budowlane ruszyły w kwietniu tego roku. Koszt inwestycji szacowany jest na 72 mln zł. Akt erekcyjny pod nowy obiekt wmurowali: prof. dr hab. nauk med. Wojciech Maksymowicz, poseł na Sejm, sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, JM Rektor prof. dr hab. Ryszard Górecki, JM Rektor dr hab. Jerzy Przyborowski, prof. UWM, dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM, dziekan Wydziału Nauk Społecznych, dr hab. Jarosław Dobkowski, prof. UWM, dziekan Wydziału Prawa i Administracji.

***

Zgodnie z tradycją uroczystość rozpoczęło odśpiewanie hymnu państwowego przez Chór im. prof. Wiktora Wawrzyczka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie pod dyrekcją prof. Katarzyny Bojaruniec. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Wielce Szanowni Pracownicy

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pracownikom naukowo-dydaktycznym, czynnym i emerytowanym oraz całej społeczności akademickiej życzymy energii, wytrwałości, wyrozumiałości, cierpliwości, wielu zawodowych sukcesów, dużo zdrowia, szczęścia, radości w życiu osobistym i rodzinnym oraz spełnienia marzeń. Dzięki wysiłkowi nauczycieli młodzież staje się ludźmi mądrymi i szlachetnymi. Dziękujemy za to codzienne i niezwykle trudne kształtowanie ich charakterów. Niech Wam sprzyja los w tej trudnej pracy.

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Zarząd Fundacji mi. M. Oczapowskiego oraz redakcja „5 plus X” wraz ze współpracownikami życzą, żeby podejmowany przez Was trud był źródłem osobistej satysfakcji i społecznego uznania.

 

Olsztyn, 14.10.2020 r.

Brak komentarzy

Upamiętnienie działalności absolwentów

 

Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości,

ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości

ani prawa do przyszłości.

Józef Piłsudski

Co roku w drugą sobotę września Stowarzyszenie Absolwentów obchodzi Dzień Absolwenta. Z uwagi na panującą w kraju pandemię tegoroczne uroczystości były ograniczone. Pierwszym punktem spotkania było odsłonięcie tablicy przed dębem pamięci, znajdującym się przy Promenadzie Absolwentów. Tablica upamiętnia działalność organizacji absolwenckich:

*”Kujawja” – korporacja działająca w Akademii Rolniczej w Bydgoszczy

i Państwowej Wyższej Szkole Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie – 1919-1939.

* I Zjazd Absolwentów 3 uczelni: PWSGW w Cieszynie, WSGW w Łodzi i WSR w Olsztynie – 1957.

* Klub Absolwentów Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie – 1965-1967.

* Towarzystwo Przyjaciół WSR/ART w Olsztynie – 1967-1991.

* Stowarzyszenie Absolwentów ART/UWM w Olsztynie – od roku 1989.

Wstęgę przecinali JM Rektor prof. dr hab. Jerzy Przyborowski oraz prezes zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dr inż. Bolesław Pilarek. Po złożeniu wiązanek kwiatów, uczestnicy udali się pod głaz z tablicą upamiętniającą absolwentów i nauczycieli akademickich. Sekretarz mgr inż. Jan Skamarski odczytał listę absolwentów, którzy odeszli w ciągu roku, a ich pamięć została uczczona minutą ciszy. Tu również kwiaty złożyli: JM Rektor prof. dr hab. Jerzy Przyborowski i dr inż. Bolesław Pilarek, natomiast znicze zapalili: prof. dr hab. Jan Tywończuk oraz mgr inż. Maria Bentkowska. Absolwenci udali się do Klubu Absolwenta „Arton” na zebranie zarządu. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Szanowni Państwo,

co roku w drugą sobotę września organizujemy Dzień Absolwenta, zebranie Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UWM i Bal Absolwenta. W tym roku ze względu na pandemię zorganizowaliśmy tylko statutowe zebranie Zarządu, w trakcie którego odsłoniliśmy tablicę poświeconą organizacjom absolwenckim działającym na Uniwersytecie i w poprzedzających go uczelniach w pionie WSR. Cieszy nas bardzo, że członek Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów prof. dr hab. Jerzy Przyborowski został Rektorem UWM. W imieniu zebranych gratuluję zaufania kortowskiej społeczności akademickiej i wyboru na tę zaszczytną funkcję.

W ubiegłym roku z naszej inicjatywy posadzono dąb i zainstalowano tablicę poświęconą setnej rocznicy odzyskania niepodległości. W 1919 r. jedną z konsekwencji odzyskania niepodległości było utworzenie Akademii Rolniczej w Bydgoszczy i w niej Korporacji „Kujawia”, która po przenosinach i perypetiach wojennych wznowiła działalność w 1923 r. a w 1931 zrzeszała: 98 absolwentów, 65 członków, 25 kandydatów zaprzysiężonych i 25 czekających na złożenie przysięgi. Więcej na ten temat napisałem w artykule opublikowanym w 3 numerze ” 5 plus X” z tego roku. Natomiast w numerze 4 przypominam o zorganizowaniu I Zjazdu absolwentów 3 uczelni i powstaniu Towarzystwa Przyjaciół WSR, z nadzieją, że zainspirują nas do rozszerzenia działalności. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

NORWESKIE UPRAWNIENIA RYBACKIE – DLA OLSZTYNIAKA

Mgr inż. Piotr Ś l e s i c k i – olsztynianin, absolwent kierunku Rybactwo (2008) byłego Wydziału Nauk o Środowisku UWM w Olsztynie. Prywatnie – mąż i ojciec trójki udanych dzieci Do października 20220 r. przebywa na urlopie wychowawczym w Olsztynie, gdzie cieszy się rodziną i odwiedza kolegów i wydział. Sam siebie określa jako osobę z powołaniem zawodu profesjonalnego rybaka, także hobby wędkarza i akwarystę, i jeszcze jako marynarza.

Po studiach rybackich w styczniu 2009 r wyjechał do Norwegii, gdzie zatrudnił się w firmie LiftUp Akva AS przy produkcji systemów do usuwania śniętych łososi, wykorzystywanych w rybnych farmach morskich. Po 2 latach został asystentem stacji smoltów pstrąga tęczowego (Dania Lojstrup Dambrug Musholm), po czym jako specjalista przeszedł do większej firmy. Od 2012 do 2016 pracował w Salangfisk AS ,należącej do firmy Salaks AS w płn. rejonie Norwegii. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Śp. Ryszard Bartel profesor doktor habilitowany (1933-2020)

12 lipca 2020 r. zmarł profesor Ryszard Bartel, wieloletni pracownik Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, niemal do końca kierujący „Zespołem do spraw zarybiania”, przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a następnie Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Był naukowcem powszechnie lubianym i szanowanym w gronie braci rybackiej, za swoją życzliwość, skromność, poczucie humoru, no i co najważniejsze, za uparte i efektywne działania w zakresie aktywnej ochrony troci, łososia, ale także certy, siei wędrownej i jesiotra(1-2). Rezultaty tej działalności zostały docenione przez organizacje związane z ochroną przyrody, potwierdzone członkostwem w Państwowej Radzie Ochrony Przyrody, Wojewódzkiej Komisji Ochrony Przyrody, Radzie Naukowej Słowińskiego Parku Narodowego, jak i też przez Polski Związek Wędkarski, gdzie był członkiem Rady Naukowej przy Zarządzie Głównym.

W swojej drodze zawodowej profesor Ryszard Bartel był asystentem na macierzystym Wydziale Rybackim Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie, kierownikiem Terenowej Pracowni Rzecznej w Oliwie, a później Zakładu Ryb Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Kielczanie, Warmiacy i Mazurzy

Z inicjatywy Klubu Sympatyków Ziemi Świętokrzyskiej przy Stowarzyszeniu Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wydano kolejną książkę „Kielczanie, Warmiacy i Mazurzy”, poświęconą osobom przybyłym na Warmię i Mazury z Kielecczyzny. Wśród nich było wielu specjalistów poszukujących pracy i absolwentów szkół średnich chcących podjąć studia, by po ich ukończeniu pozostać tu na stałe. Zajmowali lub zajmują eksponowane stanowiska w administracji, samorządach, gospodarce i nauce regionu.

Jest to już druga książka poświęcona tej tematyce. Pierwsza „Kieleckie serca i umysły na Warmii i Mazurach” została wydana w 2018 r. Po jej ukazaniu się napłynęły do nas kolejne wspomnienia. Obie książki zostały przygotowane pod redakcją dr inż. Bolesława Pilarka. Jest to doświadczony dziennikarz, który jest autorem lub współautorem 7 broszur, 12 kalendarzy-poradników, 39 książek i 8 prac naukowych. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

To już 7 tomik

Funkcjonujący w ramach Stowarzyszenia Absolwentów UWM Klub Miłośników Poezji, w czasie 2-letniej kadencji, opracował i wydał – własnym sumptem 7 tomików poezji. Zatem ilość wydawanych egzemplarzy jest ograniczona i przekazywana do jednostek publicznie dostępnych, na przykład – bibliotek: Narodowej, Jagiellońskiej, Wojewódzkiej i Akademickiej w Olsztynie, Muzeum w Olsztynie i niektórym innym, w tym i osobom pełniącym określone funkcje w Kortowie. A oto wydane tomiki: Wierszowane dywagacje, Westchnienia, Wiosenne nastroje, Podajmy sobie ręce, Barwy jesienne, Ślady z tamtych lat i ostatnio wydany Cieszmy się życiem. Ten ostatni ma szczególne zadanie, żeby stroskanym ludziom pomóc odprężyć się, rozweselić, ułatwić i jednocześnie cieszyć się wiosenną bujnie rozwijającą się i pięknie kwitnącą roślinnością. Przy okazji przypomnę , że Mazury to przyrodniczy cud natury. Tomik 7 opracowało 6 autorów: prof. prof. Danuta Bobrzecka, Joanna Haraźna, Tadeusz Rawa, Leszek Jan Rogalski, dr Feliks Walichnowski i Stanisław Niepsuj. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Kroniki portowe, katedry i inne przestrzenie Joanny Bentkowskiej-Hlebowicz

Zawinięta na polerach lina, windy kotwiczne przygotowane do działania, fragment statku z urządzeniami do przeładunku materiałów sypkich, suwnice do rozładunku kontenerów, fragment rufy statku z lądowiskiem dla helikoptera. Wydawać by się mogło, że ten industrialny krajobraz nie potrzebuje człowieka. Jego istnienie w portowym krajobrazie sugeruje jedynie wysoko zawieszona na statku szalupa i kabiny wielkich ciężarówek marki Volvo. Majestatyczność portów, statki niczym katedry, to główne motywy cyklu obrazów Joanny Bentkowskiej-Hlebowicz, nazwanego przez nią Kronikami portowymi. Cyklu tworzonego przez lata. I trudno inaczej go nazwać, jest bowiem w tym malarstwie dążenie do dotarcia do fenomenu figury statku i świata, w którym on bytuje. Potraktowane figuratywnie krajobrazy portowe tworzą widowiskowe spektrum możliwości istnienia statku i portu. Konstrukcje, którymi są statki, dają asumpt do skierowania myśli ku rzymskiej maksymie navigare necesse est, vivere non est necesse. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy