Aktualności

W Artystycznej Galerii Stowarzyszenia Absolwentów UWM w Olsztynie

Trzydzieści siedem  wystaw

Jak powstała Artystyczna Galeria Stowarzyszenia Absolwentów UWM? W kilkuosobowej grupie jechaliśmy do Cieszyna na zebranie Klubu Regionalnego Absolwentów UWM „Ziemia Cieszyńska” Do prof. zw. dr. hab Andrzeja Farugi zadzwoniła dr. inż. Eryka Białłowicz, prezes Klubu Regionalnego Stowarzyszenia Absolwentów UWM „ Kresowiacy” z prośba  wypożyczenie dla kogoś kilku antyram z wystawy w Klubie Absolwenta ARTON.  Zgoda oznaczałaby częściowy demontaż ekspozycji. Nie wyraził na to zgody dr inż. Bolesław Pilarek prezes Fundacji im. M. Oczapowskiego, która zorganizowała tę wystawę. Powiedział, że Fundacja kupi antyramy, jeśli Stowarzyszenie  założy własną galerię.  Zadania tego podjęła się i z powodzeniem zrealizowała mgr inż. Maria Bentkowska. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

MAZOWIECKIE SPOTKANIA ABSOLWENTÓW

Od 1986 roku w różnych miejscowościach

na Mazowszu odbywają się spotkania Absolwentów Wydziału Rolniczego,

którzy studiowali w latach 1968 – 1972 i 1973. W roku bieżącym taki prywatny

Zjazd odbył się w Płocku, a jego gospodarzem był Czesław Jacenty Krakowski.

W trzech ostatnich dniach maja w Hotelu Płock pojawiła się grupa „wiecznych studentów” (pomimo, że średnia wieku to siedemdziesiątka) – osób pielęgnujących wspomnienia z czasów studiowania w Kortowie, ludzi żyjących opowieściami z tamtych lat. Zaprogramowane na blisko trzydziestu uczestników spotkanie odbyło się w niewielkiej grupie z uwagi na panującą w kraju pandemię koronawirusa. Organizator jeszcze w przeddzień spotkania z tego powodu nie był pewien czy dojdzie ono do skutku. Przybyli absolwenci: Jan Chrzanowski z Olsztyna, Sławomir Czerniak z Elbląga, Wojciech Kot z Olecka, Tadeusz Kurek z Barczewa, Ryszard Maciejewski z Bydgoszczy, Ryszard Suty z Sierpca, Witold Tomiński z Płocka. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Otwarte posiedzenie zarządu Klubu Rybaków

Zarząd Klubu Rybaka przy SA UWM spotkał się 22 lipca br. z grupą absolwentów Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie, zwłaszcza b. Wydziału Rybackiego oraz jego sympatykami. Wspominano zmarłych absolwentów, b. pracowników Wydziału Rybackiego i IRS: prof. Ryszarda Bartla i dr Zofię Marciak. Omawiano m.in. treść najnowszego wydania czasopisma „5 plus X” oraz najnowszą książkę wydawnictwa Retman, poświęconą historii rybactwa jeziorowego na Mazurach i zawarte w niej refleksje absolwentów rybactwa WSR/ART/UWM.

W spotkaniu, oprócz członków zarządu Klubu Rybaka (Beata Świerzowska, Janusz Guziur, Jerzy Pantak) uczestniczyli: Jan Stafiniak, b. dyrektor PGRyb. Olsztyn i wieloletni działacz stowarzyszeń rybackich, Lech Kotowicz (z małżonką Krystyną), b. dyrektor wielu zakładów rybackich (ostatnio PGRyb. w Swaderkach, ponadto członek organizacji rybackich), dr Janusz Zamojski, absolwent i b. pracownik Wydziału, inż. Stanisław Kurek, b. pracownik IRS, mgr Janusz Adamus (absolwent Wydz. Zootechnicznego z lat 60.) oraz zaprzyjaźnieni emerytowani profesorowie ART/UWM: Krystyna Skibniewska i Józef Szarek. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Nostalgicznie o rybactwie jeziorowym

Nakładem Wydawnictwa RETMAN w Dąbrównie ukazała się bogato ilustrowana książka pt. „Mazury na jeziorach i w kuchni”.  Publikacja składa się z dwóch części: publicystyczno-wspomnieniowej (zajmuje dwie trzecie objętości)  oraz przepisów na oryginalne dania rybne.

W części pierwszej autorzy zamieścili historyczny rys zagospodarowania jezior mazurskich przez pierwszych osadników po II wojnie światowej, opisy rozwoju państwowej planowej  gospodarki na jeziorach, rozwoju przemysłu i handlu rybami oraz przekształceń własnościowych (prywatyzacji) po 1990 roku. Archiwalne dokumenty i zdjęcia dotyczą także nauki i szkolnictwa rybackiego w regionie: technikum rybackiego w Giżycku, Instytutu Rybactwa Śródlądowego i  Wydziału Rybackiego Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie (dwie ostatnie placówki jedyne w Polsce!). Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Absolwentów UWM

Komisja w składzie:

przewodniczący – prof. dr hab. Henryk Lelusz

członek – dr inż. Henryk Bolejko

członek – dr inż. Jan Prusik

członek – prof. dr Aleksander Surażyński

członek – mgr inż. Józef Ślimak

Komisja Rewizyjna w dniu 21.02.2020 r. dokonała wglądu w księgi i dokumenty finansowe dotyczące 2019 roku oraz zapoznała się z:

a) Bilansem za 2019 rok

b) Rachunkiem zysków i strat Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Pamięci dr inż. Alojzego Wojtasa

W dniu 7 lipca 2020 r. zmarł nagle dr inż. Alojzy Wojtas, z którym do niedawna razem pracowaliśmy. Miejscem jego pracy była Katedra Chemii Środowiska,  funkcjonująca na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa , Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Doktor Alojzy miał wyjątkową cechę przyciągania do siebie – dotyczyło to zarówno studentów, jak i pracowników. Efektem tego było kilka prac zespołowych. Wyrazem nowej koncepcji była jego praca doktorska, o której często wspominał recenzent – profesor Ignacy Dechnik z Lublina. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

W OLSZTYNIE WĘGRZY STUDIOWALI RYBACTWO Prof. Guziur Janusz – UWM Olsztyn

M o t t o : Polak – Węgier, dwa bratanki,

Do ryb, dziewuch  i do szklanki  !

( współczesne rybackie…. )

 

O zbliżeniu Polski i Węgier zadecydowało położenie geopolityczne obu krajów. Pierwszy król Węgier Stefan I Święty zajął należące od 1001/1003 roku do Polski tereny dzisiejszej Słowacji i Węgry tym samym ustanowiły od południa granicę z Polską (ponownie krótko w marcu 1939r). Początki polsko-węgierskiego zbliżenia datuje się właśnie na wiek XI/ XII, w których oba kraje zawiązały koalicje antyniemieckie, w celu przeciwstawienie się ekspansji Świętego Cesarstwa niemieckiego. Stosunki między oboma narodami zacieśniły się w XIV-XV wieku. Doszło wówczas do zawarcia Unii personalnej, w wyniku której w 1370 królem Polski został władca Węgier Ludwik I (zw. Wielkim). W Polsce tron po nim objęła młodsza z jego córek Jadwiga, a na tronie węgierskim zasiadła jego starsza córka Maria. Ponad pół wieku później, w 1440 oba państwa ponownie połączył wspólny król, Władysław III Warneńczyk, syn Władysława Jagiełły. Druga Unia polsko-węgierska przetrwała zaledwie cztery lata i zakończyła ją klęska z Turkami pod Warną (1444) oraz śmiercią króla Władysława w tejże bitwie. W kolejnych wiekach wiele było wspólnych polsko-węgierskich działań wolnościowych (zbyt obszerny temat), m.in. Wiosna Ludów na Węgrzech 1848r oraz udział w nim wielu Polaków z gen. Bemem na czele. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Uniwersytet perłą Warmii

Rozmowa z dr. Feliksem Walichnowskim, osadnikiem, dziennikarzem, wykładowcą…

- Pracowaliśmy w tygodniku rolniczym „Nasza Wieś”, więc nie będziemy udawali nieznajomych. W marcu 1945 przybyłeś z Warszawy do Olsztyna w kolejarskim mundurze i mieszkasz tu do dziś. Co i kiedy po wojnie było najważniejsze?

- Pionierzy przybywający na powojenną Warmię z Białegostoku i Warszawy, a wkrótce z terenów Litwy, Białorusi i Ukrainy przywieźli ze sobą skromny dobytek. Wielu przeżyło dramaty wojenne i niemiecką niewolę. W Olsztynie spotykali zniszczenia po froncie, który przetoczył się przez Warmię od stycznia do kwietnia 1945. Pozostało niewielu zmaltretowanych obywateli niemieckich, przeważnie kobiety, dzieci i starcy. Panował głód, choroby i rozboje.

– Różnie jest to opisane w literaturze. Ograniczmy rozmowę do Twoich przeżyć.

- Kolejarze w czasie wojny i pewien czas po wojnie byli zmilitaryzowani i w okręgu mazurskim stanowili pionierską awangardę. Krótko mówiąc – kolejarze jako pierwsi przywracali te tereny do życia. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Oddaję się cały tej naszej ukochanej Alma Mater

Profesor Jerzy Przyborowski nowym rektorem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

W czerwcowych wyborach (10.06.2020) rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego współzawodniczyło dwóch kandydatów prof. dr hab. Jarosław Dobkowski, dziekan Wydziału Prawa i Administracji oraz prof. dr hab. Jerzy Przyborowski, dotychczasowy prorektor. Nowym JM Rektorem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego został prof. dr hab. Jerzy Przyborowski, na którego głos oddało 90 elektorów spośród 107 głosujących (ważnych było 105 głosów). Nowy JM Rektor zastąpi prof. dr. Ryszarda Góreckiego, który kierował uczelnią 16 lat (najdłużej w kraju). W czasie ostatnich dwóch kadencji prof. dr hab. Jerzy Przyborowski był prorektorem, a w ostatniej także I zastępcą rektora.

Po ogłoszeniu wyników wyborów gratulacjom nie było końca. Jako pierwszy złożył je profesor Krzysztof Młynarczyk, przewodniczący kolegium elektorskiego, który między innymi powiedział, że wynik głosowania nie pozostawił wątpliwości co do tego, kogo wspólnota akademicka widziała w roli następcy profesora Ryszarda Góreckiego. Do gratulacji dołączył urzędujący JM Rektor prof. dr hab. Ryszard Górecki, który po ośmioletniej współpracy z prorektorem Jerzym Przyborowskim zarekomendował go na swojego następcę.Również kontrkandydat profesor Jarosław Dobkowski złożył nowemu JM Rektorowi serdeczne gratulacje i najlepsze życzenia. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki

18 edycja Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki odbędzie się w dniach 23-25 września 2020 r. Tegoroczne wydarzenie będzie miało nieco odmienny charakter, ze względu na zagrożenie epidemiczne. Aby zminimalizować ryzyko, organizatorzy podjęli decyzję, żeby zajęcia miały głównie formę zdalną, a tylko w przypadku spotkań w formie kameralnej (do 15 osób, z zachowaniem niezbędnych środków bezpieczeństwa), będzie możliwe przeprowadzenie zajęć z bezpośrednim udziałem uczestników. Organizator zastrzega jednak, że forma tych zajęć może ulec zmianie, w zależności od aktualnych wytycznych Ministerstwa Zdrowia. Realizację części zajęć zdalnych wesprą pracownicy TV Kortowo. Tegoroczna forma Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki będzie ogromnym wyzwaniem, ale wspólnymi siłami na pewno uda się stworzyć wspaniałe wydarzenie, na które, jak co roku, czekają tysiące dzieci, młodzieży i dorosłych.

Brak komentarzy