Aktualności

Zapraszamy, zapraszamy, zapraszamy

W nowej rzeczywistości zdobyliśmy się na dwa pomniki. Jeden stanął na Placu Konsulatu Polskiego – Kolumna Orła Białego. Drugi na Placu Solidarności zwany pomnikiem Wolności Ojczyzny. Przy Placu Konsulatu Polskiego mamy jeszcze jeden pomnik zwany pomnikiem Wierności Ojczyzny – to Dom Polski, ponieważ Dom Polski i Plac Konsulatu z Kolumną Orła Białego łączy w jedno wspólnotę narodowych dziejów. Gdy każdego listopada obchodzimy kolejną rocznicę odzyskania niepodległości, składamy wieńce i wiązanki kwiatów zapalmy znicze nie tylko przed pomnikiem Wolności Ojczyzny ale oddajmy hołd tym, którzy tą niepodległość nam przywrócili w 1918 r. (Dom Polski i Plac Konsulatu Polskiego). Wszakże tam zawierała się cząstka naszej niepodległości. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Wielce Szanowni Państwo Dziekani, Przewodniczący Rad Dyscyplin Naukowych, Kierownicy Jednostek Organizacyjnych,

Po kilku latach przerwy Olsztyńskie Forum Naukowe wznawia konkurs o Nagrodę Naukową Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W związku z powyższym przesyłam Państwu Regulamin konkursu wraz z załącznikami z uprzejmą prośbą o rozpropagowanie tej informacji wśród pracowników Państwa Jednostek Organizacyjnych. Kompletne wnioski należy składać (w tym roku wyjątkowo) do 31 stycznia 2020 roku w wersji elektronicznej  na adres e-mailowy: koncicki@uwm.edu.pl i w formie papierowej na adres: Andrzej Koncicki Katedra Chorób Ptaków, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, ul. Oczapowskiego 13, p. 14, 10-716 Olsztyn.

zał._1._Wniosek idywidualny-1

zał._2._Wniosek zespołowy

Nagroda Naukowa Marszałka Województwa Warmińsk–

Brak komentarzy

Kolejna wieczornica poetycka

6. grudnia 2019 r. w Klubie Baccalarium (w Kortowie) odbyła się kolejna Wieczornica Poetycka, już 5, w okresie 2-letniego istnienia Klubu Miłośników Poezji. Liczną grupę przybyłych na wieczornicę przywitał, bardzo serdecznie, prowadzący profesor Leszek Jan Rogalski, przewodniczący Klubu Miłośników Poezji przy Stowarzyszeniu Absolwentów UWM w Olsztynie. Obecnością swoją zaszczycili między innymi: mgr Andrzej Cieślak – prezes Związku Literatów Polskich, profesor Zdzisław Ciećko – przewodniczący Rady Fundacji im. M. Oczapowskiego i jednocześnie prezes Klubu „Ziemia Świętokrzyska”, dr Leon Szeląg – prezes Klubu „ Ziemia Warmińska” i mgr Maria Bentkowska – kierownik Wydziału Kultury w Zarządzie Stowarzyszenia Absolwentów UWM oraz inni. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Zmarł doktor Aleksander Nożyński

Aleksander Nożyński urodził się 14 lipca 1923 r. w Silnicy, w radomszczańskim powiecie. Po ukończeniu miejscowej szkoły podstawowej zatrudniał się u zamożnych gospodarzy do różnych posług. W 1940 r. przyjęto go do pracy w Zakładzie Młynarskim Fryszerka koło Żytna. Wkrótce włączył się do działalności konspiracyjnej jako łącznik z oddziałami Armii Krajowej. Przewoził meldunki lekarstwa oraz współdziałał w zdobywaniu żywności dla wojska podziemnego. Włączył się do produkcji i rozprowadzania „kolczatek” do przebijania opon w samochodach okupanta. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Brak komentarzy

Brak komentarzy

Brak komentarzy

Brak komentarzy

Nasza absolwentka z nagrodą dla młodych naukowców

Dr Karolina Nowak, absolwentka ochrony środowiska na Wydziale Kształtowaniu Środowiska i Rolnictwa UWM (2004 r.), obecnie postdoc na Wydziale Geobiotechnologii na Politechnice w Berlinie otrzymała nagrodę LRI Innovative Science w wysokości 100 000 euro.

Jest to jedną z największych w Europie dotacji na badania dla początkujących naukowców. Ceremonia wręczenia nagród odbyła się 20 listopada w Brukseli podczas 21. dorocznych warsztatów Cefic Long-Range Research Initiative (LRI).

Zwycięskie badania dr Nowak mają na celu opracowanie szybkiej i opłacalnej metody badań przesiewowych do testowania trwałości chemikaliów w złożonych środowiskach. Substancja chemiczna jest trwała, gdy mineralizacja jest mała, a ilość pozostałości nieekstrahowalnych (NER) jest duża. NER mogą być toksycznymi chemikaliami lub nieszkodliwą biomasą bakterii i obie ich postaci wiążą się z glebą lub osadami wodnymi. Do dziś trudno je rozróżnić, stosując obecne metody analityczne, utrudniając regulacyjne zatwierdzanie chemikaliów. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Klub Rybaków rośnie w siłę

W olsztyńskiej kawiarni „Staromiejska” 17 sierpnia 2019 roku absolwenci byłego Wydziału Rybackiego Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie oraz jego kontynuatorów na kortowskiej uczelni postanowili utworzyć ogólnopolski „Klub Rybaków”, działający w strukturach Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Grupę inicjatywną założyło 11 osób: Jerzy Pantak (członek zwyczajny SAUWM) oraz kandydaci na członków Stowarzyszenia: Barbara Chmura (Pisz), Franciszek Szajnowski (Łódź), Teresa Urban (Elbląg) i olsztynianie: Jadwiga Bogacz, Janusz Guziur, Eugenia Murawska, Józef Libudzki, Jadwiga Rzeźnicka, Beata Świerzowska, Zofia Zinówko. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy