Izba Tradycji oraz ekspozycja (muzeum) 65 lat sportu akademickiego w Olsztynie

65 Lat sportu akademickiego w Olsztynie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czar sportowych wspomnień

Archiwum i Muzeum UWM, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UWM oraz AZS UWM zorganizowały w Izbie Tradycji Biblioteki Uniwersyteckiej wystawę poświęconą 65 – leciu sportu akademickiego w Olsztynie. Zaprezentowano na niej niemal cały dorobek wielu dyscyplin sportowych uprawianych przez studentów kortowskiej uczelni. Jeszcze przez oficjalnym otwarciem wystawy liczne eksponaty wzbudziły wspomnienia i wzruszenia przybyłych gości. Przypomniano, że pierwszy klub sportowy powstał w WSR w 1950 r. z inicjatywy ówczesnego dziekana Wydziału Zootechnicznego prof. Adama Szostkiewicza i kierownika Studium Wychowania Fizycznego Leopolda Szczerbickiego. W zniszczonym Kortowie nie było żadnych obiektów sportowych.  Najpierw między blokami 29 i 30 zbudowano skocznię w dal, a następnie boisko do piłki siatkowej za dzisiejszą Katedrą Ogrodnictwa, w miejscu, w którym jest parking i ulica Heweliusza. Za Kortówką uruchomiono drewnianą skocznię narciarską. Skakano w stronę jeziora. W drugiej połowie lat 50. sport był bardzo powszechnym zajęciem, np. w 1956 r. w imprezach masowych startowało ponad 80% studentów. W 1966 r. wybudowano nową przystań nad Jeziorem Kortowskim. Dzięki temu do programu zajęć włączono kajakarstwo.

Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Izba Tradycji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Izba Tradycji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  w Olsztynie mieści się  w Bibliotece Uniwersyteckiej przy ul. Oczapowskiego 12B.  Pomysłodawcą Izby jest prof. zw. dr hab. dr h.c. Jerzy Strzeżek wraz z grupą członków Stowarzyszenia Absolwentów UWM a organizatorem  Archiwum i Muzeum UWM.

W Izbie znajdują się wystawy stałe i czasowe.  Prezentowany jest w niej  dorobek kilkunastu pokoleń naukowców i studentów, który przyczynił się do powstania dzisiejszego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy