Kluby absolwentów

DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

Bolesław Pilarek

 

Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie działalność organizacyjną prowadzi poprzez kluby regionalne i branżowe. Pierwszy Klub Regionalny Stowarzyszenia Absolwentów UWM „POMORZE” w Gdańsku powołano 27 kwietnia 2006 r. w auli Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. Inicjatorem powstania klubu był dr inż. Janusz Krzyczyński wspólnie z kilkoma kolegami.  Obradom przewodniczyła inż. Aldona Łoś, dyrektor ośrodka.

Zebrani chwilą ciszy uczcili pamięć niedawno zmarłych kolegów: dr inż. Saturnina Brzezińskiego, współorganizatora i pierwszego przewodniczącego Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i mgr. inż. Czesława Czubę.

Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Absolwenci powołali Klub „Ziemia Warmińska”

Zamieszkali w Olsztynie i okolicy absolwenci UWM (d.WSR-ART I WSP) powołali Klub regionalny „Ziemia Warmińska” Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

            Główny cel działalności klubu stanowi chęć integracji absolwentów zamieszkałych na Warmii, w tym szczególnie z mieszkańcami miasta i z macierzysta uczelnią. Absolwenci z uznaniem przyjęli informację zarządu stowarzyszenia o ustanowieniu Dni Absolwenta (24 i 25 września), połączone z Targami Natury „Kortowska Jesień”, a także informację dr Janusza Lorenza (przewodniczącego społecznego komitetu), o upamiętnieniu „Organizatorów Oświaty i Szkolnictwa na Warmii i Mazurach oraz UWM w Olsztynie w latach 1945-1999-2010” na tablicy w postumencie kolumny Orła Białego, na placu Konsulatu Polskiego. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Kiedyś w grupie – teraz w klubie

KLUB ABSOLWENTÓW UWM „ ZIEMIA WARMIŃSKA

Ziemia Warmińska – to nowy klub Stowarzyszenia Absolwentów UWM. Powstał 26 lipca na olsztyńskim zamku.

Zaproszenia do wstąpienia do powstającego klubu prof. Andrzej Faruga – prezes Stowarzyszenia wysłał do 45 członków. Na zebranie założycielskie do sali bp. Marcina Kromera na zamku przyszło 26 chętnych. Prezes powitał zebranych i wyjaśnił skąd się wzięła potrzeba powołania klubu. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Nigdy nie za dużo dobrych słów

Na Śląsku Cieszyńskim mieszka i pracuje prawie 60 absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i poprzedzających go uczelni. Większość z nich jest zrzeszona w Regionalnym Klubie Absolwen­tów UWM „Ziemia Cieszyńska”. Na czele zarządu klubu stoją mgr inż. Rajmund Ronchetti (prezes) i lek wet. Romam Kubalok (wiceprezes), mgr inż. Margot Szarzez-Małusz (sekretarz) i mgr inż. Janusz Wyleżych. Klub powstał w ubiegłym roku z inicjatywy cieszynianina prof. zw. dr. hab. dr h.c. Andrzeja Farugi, prezesa Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UWM. Zarząd „Ziemi Cieszyńskiej” spotkał się trzykrotnie i zaplanował zorgani­zowanie z tym roku wycieczki do Olsztyna oraz tradycyjnej cieszyńskiej wigilijki. Na ostatnim zebraniu klubu wykład poświęcony życiu i działalności Cieszynianina Jerzego Lanca, założyciela pierwszej przed II wojną światową polskiej szkoły w Piasutnie na Mazurach wygłosiła dr Alicja Kołakowska. Po wykładzie rozma­wiałem z kilkoma członkami klubu. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Jubileusz Klubu Regionalnego „Pomorze”

Kaszuby tęsknią za Kortowem

„Kaszebszczi jeziora, Kaszebszczi las, Kaszebe, Kaszebe łełają nas” – ta piosenka – nieoficjalny hymn Kaszub nie raz, nie dwa rozbrzmiewała podczas spotka­nia absolwentów UWM z Klubu „Pomorze”. Choć było bardzo wesoło – to zaczęło się bardzo patriotycznie.

Spotkanie Klubu Regionalnego „Pomorze” Stowarzy­szenia Absolwentów UWM odbyło się 7 maja. Tym razem zbiórka została wyznaczona w Będominie – na Kaszubach, w dworku Józefa Wybickiego, w którym teraz mieści się Muzeum Hymnu Polskiego. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Absolwenci budują potęgę uczelni

Klub Regionalny Absolwentów „Ziemia Łomżyńska”

Mieszkający w Łomżyńskiem absolwenci Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego założyli kolejny klub regio­nalny. Na założycielskim zebraniu prezes zarządu prof. zw. dr hab. dr h.c. Andrzej Faruga omówił program działalności Stowarzyszenia Absolwentów UWM i rolę klubów regionalnych. Mieszkającego w Łomży mgr. inż. Zdzisława Truszkowskiego, wieloletniego członka zarządu i Rady Fundacji im. M. Oczapowskiego uhono­rował Złotą Odznaką Zasłużony dla Stowarzyszenia Absolwentów UWM w Olsztynie. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy