Stowarzyszenia społeczno-kulturalne

Powitanie Nowego Roku

 

Powitanie Nowego Roku

Cieszyńska choinka 2015

Tradycyjnie, w styczniu, członkowie Warmińsko-Mazurskiego Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej oraz przedstawiciele Klubu Cieszynian Stowarzyszenia Absolwentów UWM spotykają się na uroczystym wieczorze zwanym „Cieszyńską choinką”. W tym roku, spotkali się w pięknej sali kominkowej klubu Baccalarium. Przybyli też goście w osobach prof.. dr. hab. dr. h. c.Jana Szczerbowskiego, byłego dyrektora i współtwórcę Instytutu Rybactwa Śródlądowego, pracownika Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego pierwszego doktora honoris causa UWM, Janiny Jagiełko małżonki zmarłego dyrektora Rybackiego Zakładu Doświadczalnego w Łężanach i wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UWM mgr. inż. Władysława Płoskiego.

Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

U CIESZANIAKÓW

Odbyło się kolejne zebranie członków Warmińsko-Mazurskiego Koło Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Olsztynie, podczas którego imiennie uhonorowano trzy osoby. Tadeusz Hinc, który obchodził jubileusz 65-lecia urodzin otrzymał list gratulacyjny odczytany przez Władysława Sachę i medal pamiątkowy, który wręczył mu prezes koła prof. dr hab. dr h.c. Andrzej Faruga. Drugą fetowaną  osobą był mgr inż. Janusz Adamus, prezes zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Olsztynie, który przez władze samorządowe został uhonorowany Warmińsko-Mazurską Nagrodą Jakości 2011 za ustawiczne dokształcanie dorosłych ludzi. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Nowy Klub regionalny „Olsztyńscy Cieszynianie”

            Realizując cele statutowe Stowarzyszenia, absolwenci WSR-ART-UWM w Olsztynie, związani ze Śląskiem Cieszyńskim, a mieszkający w Olsztynie, postanowili zorganizować Klub regionalny „Olsztyńscy Cieszynianie”. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

TRADYCYJNE SPOTKANIE WILNIUKÓW

Członkowie Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej w Olsztynie dopiero w styczniu w restauracji „Zakątki Świata” zorganizowali tradycyjne opłatkowe spotkanie z wigilijnymi potrawami. Przed oficjalnym otwarciem spotkania Krzysztof Jankowski zachęcał do kupna wileńskich wydawnictw. Chodzę między grupkami dyskutujących osób. Starsi ludzie słabiej słyszą, wiec mówią głośniej. Docierają do mnie fragmenty ich wypowiedzi:

- Dziś ludzie wymyślają różne diety, a dawniej na Kresach Wileńskich przez okres postu nie jedzono mięsa, z wyjątkiem może ogonów bobrowych, które ze względu na to, że trzymane cały czas w wodzie, zaliczano do rybnych potraw postnych. W ciągu roku dni postnych (piątki, Adwent i Wielki Post) było około 150. Prawie połowa roku na bezmięsnej diecie. Ludzie byli zdrowi i mieli piękne figury. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Z wizytą w Działdowie

Delegacja Warmińsko-Mazurskiego Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej na czele z prezesem prof. zw. dr. hab. dr h.c. Andrzejem Farugą  (w  składzie :Maria i Władysław  Brudny, mgr inż. Jan Macura, dr inż. Bolesław Pilarek, mgr Katarzyna Szubstarska) gościła na spotkaniu poświęconym promocji dwóch książek w zaprzyjaźnionym Towarzystwie Miłośników Ziemi Działdowskiej, którego misją – jak powiedział prezes Marian Odachowski – jest zainteresowanie właściwych organów samorządowych, administracyjnych, politycznych i społecznych możliwościami gospodarczymi Działdowa i regionu. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Z Klubu regionalnego „Ziemia Cieszyńska”

CIESZYŃSCY MACIERZOWCY W OLSZTYNIE

Porzuceni nakazem losu,

osiedli na mieliźnie

nieznanej polskiej ziemi,

nękani przeciwnościami bytu. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

WYSTAWA FOTOGRAFII KOLOROWEJ pt. „UCZTA”

Autorem zdjęć jest Dorota Beau-Ingle (córka absolwentów i byłych pracowników UWM: mgr inż. Krystyny Kozłowskiej i prof. dr. hab. Mariana Kozłowskiego), członkini Macierzy Ziemi Cieszyńskiej.

Jest rodowitą Olsztynianką, od 17-tu lat mieszka w Londynie, gdzie ukończyła liczne kursy fotografii, między innymi: Black & White Printing, Portrait & Portfolio Course w Central St Martins Collage of Art & Design oraz kurs historii sztuki w Holborn Literature Centre. 

Przez wiele lat zajmowała sie fotografią czarno-białą i ręcznym wywoływaniem zdjęć. Wciąż eksperymentuje z fotografią średniego formatu. Ostatnio zaczęła również używać aparatów cyfrowych. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Cieszyniacy na Działdowszczyźnie

Z kart historii

Cieszyniaków na Działdowszczyźnie i założenia Komitetu Mazurskiego

 

            Członkowie Stowarzyszenia Absolwentów i Członkowie Macierzy Ziemi Cieszyńskiej byli współorganizatorami uroczystości 90-lecia założenia Komitetu Mazurskiego i pamięci Cieszyniakom zasłużonym dla Działdowszczyzny w latach 1920-39. Z tej okazji zorganizowano m.in. sesję naukową, wystawę i wmurowano na ratuszu tablicę pamiątkową.

            Na ogół mało znany jest fakt, iż cieszyniacy na Warmii i Mazurach pojawili się już w latach 20-tych XX wieku, a nie dopiero w roku 1950, kiedy to z Cieszyna do Olsztyna przeniesiono Wyższą Szkołę Gospodarstwa Wiejskiego wraz z profesorami i studentami, tworząc Wyższą Szkołę Rolniczą. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Z DOLINY MUSSY I MEJSZAGOŁY

Płynąca przez rejony wileński i szerwiński rzeka Mussa bierze początek z jeziora Mussa, położonego niedaleko Glinciszek koło Podbrzezia. Teren podmokły, porosły tatarakiem i różnym sitowiem (jak pisze Konwicki w książce „ROJSTY”), a doliną podąża rzeka na zachód w stronę „naszych strumieni rodziny” do Wilii. Rzeka z czystą wodą, rybna i z rakami, co przyciągało wędkarzy. Mussa płynąc, mija wiele ciekawych pod względem historycznym miejscowości, tj.: Gierwiaty, Końcestaw, zaścianek Monastyrka, Majątek Mussa, Izabelin, Jawniuny, Bortkuszki oraz miasteczka Muśniki i Czelabińsk. Koło Kiernowa wpada do Wilii. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Olsztyńscy Macierzowcy

Olsztyńscy Macierzowcy

 i absolwenci UWM o kulturze Śląska Cieszyńskiego

    Z pozoru Śląsk Cieszyński pod względem kulturalnym nie różni się niczym od innych regionów Polski. Jednak pod cienką warstwą współczesnej kultury masowej dostrzec można jego ciągle jeszcze niezatartą odrębność.

  Cechy kultury cieszyńskiej kształtowały się przez stulecia skomplikowanej i burzliwej historii regionu. Jako datę graniczną tego procesu przyjąć można 1918 r., do którego Śląsk Cieszyński stanowił integralną całość. Od 1920 r., kiedy terytorium to podzielono między dwa ościenne państwa, historia obydwu części potoczyła się rozbieżnie. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy