Szanowni Absolwenci!

Serdecznie witam Was na stronie internetowej Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Znajdziecie tu informacje na temat bieżących wydarzeń z życia Stowarzyszenia, sylwetki naszych kolegów z czasu studiów oraz wiele interesujących artykułów związanych z naszym niezapomnianym Kortowem.

Serdecznie zapraszam do lektury naszej strony internetowej.

Prezes Zarządu
prof. zw. dr hab., dr h.c. Andrzej Faruga

Najnowsze artykuły

Wielce Szanowni Absolwenci

Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zostało założone w 1989 roku. Jego członkowie niezależnie od okresu studiowania oraz miejsca zamieszkania i pracy z mniejszą lub większą aktywnością włączają się w realizację głównego celu Stowarzyszenia, jakim jest podtrzymywanie więzi między koleżankami i kolegami a uczelnią.

W tym celu organizujemy zjazdy koleżeńskie absolwentów z określonych roczników, spotkania integracyjne, kluby regionalne czy branżowe Stowarzyszenia. Ważną rolę łącznika absolwentów z Uniwersytetem spełnia nasze czasopismo „5 plus X”, które w ramach składki członkowskiej otrzymuje każdy z członków Stowarzyszenia.

Szczegóły dotyczące Stowarzyszenia znajdziecie Państwo w załączonym statucie.

Zapraszamy do współpracy ze Stowarzyszeniem i redakcją „5 plus X” wszystkich absolwentów Uniwersytetu i poprzedzających go uczelni.

 

Prezes

Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

w Olsztynie

dr inż. Bolesław Pilarek

 

Brak komentarzy

Oddaję się cały tej naszej ukochanej Alma Mater

Profesor Jerzy Przyborowski nowym rektorem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

W czerwcowych wyborach (10.06.2020) rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego współzawodniczyło dwóch kandydatów prof. dr hab. Jarosław Dobkowski, dziekan Wydziału Prawa i Administracji oraz prof. dr hab. Jerzy Przyborowski, dotychczasowy prorektor. Nowym JM Rektorem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego został prof. dr hab. Jerzy Przyborowski, na którego głos oddało 90 elektorów spośród 107 głosujących (ważnych było 105 głosów). Nowy JM Rektor zastąpi prof. dr. Ryszarda Góreckiego, który kierował uczelnią 16 lat (najdłużej w kraju). W czasie ostatnich dwóch kadencji prof. dr hab. Jerzy Przyborowski był prorektorem, a w ostatniej także I zastępcą rektora.

Po ogłoszeniu wyników wyborów gratulacjom nie było końca. Jako pierwszy złożył je profesor Krzysztof Młynarczyk, przewodniczący kolegium elektorskiego, który między innymi powiedział, że wynik głosowania nie pozostawił wątpliwości co do tego, kogo wspólnota akademicka widziała w roli następcy profesora Ryszarda Góreckiego. Do gratulacji dołączył urzędujący JM Rektor prof. dr hab. Ryszard Górecki, który po ośmioletniej współpracy z prorektorem Jerzym Przyborowskim zarekomendował go na swojego następcę.Również kontrkandydat profesor Jarosław Dobkowski złożył nowemu JM Rektorowi serdeczne gratulacje i najlepsze życzenia. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Upamiętnienie działalności absolwentów

 

Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości,

ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości

ani prawa do przyszłości.

Józef Piłsudski

Co roku w drugą sobotę września Stowarzyszenie Absolwentów obchodzi Dzień Absolwenta. Z uwagi na panującą w kraju pandemię tegoroczne uroczystości były ograniczone. Pierwszym punktem spotkania było odsłonięcie tablicy przed dębem pamięci, znajdującym się przy Promenadzie Absolwentów. Tablica upamiętnia działalność organizacji absolwenckich:

*”Kujawja” – korporacja działająca w Akademii Rolniczej w Bydgoszczy

i Państwowej Wyższej Szkole Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie – 1919-1939.

* I Zjazd Absolwentów 3 uczelni: PWSGW w Cieszynie, WSGW w Łodzi i WSR w Olsztynie – 1957.

* Klub Absolwentów Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie – 1965-1967.

* Towarzystwo Przyjaciół WSR/ART w Olsztynie – 1967-1991.

* Stowarzyszenie Absolwentów ART/UWM w Olsztynie – od roku 1989.

Wstęgę przecinali JM Rektor prof. dr hab. Jerzy Przyborowski oraz prezes zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie dr inż. Bolesław Pilarek. Po złożeniu wiązanek kwiatów, uczestnicy udali się pod głaz z tablicą upamiętniającą absolwentów i nauczycieli akademickich. Sekretarz mgr inż. Jan Skamarski odczytał listę absolwentów, którzy odeszli w ciągu roku, a ich pamięć została uczczona minutą ciszy. Tu również kwiaty złożyli: JM Rektor prof. dr hab. Jerzy Przyborowski i dr inż. Bolesław Pilarek, natomiast znicze zapalili: prof. dr hab. Jan Tywończuk oraz mgr inż. Maria Bentkowska. Absolwenci udali się do Klubu Absolwenta „Arton” na zebranie zarządu. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Szanowni Państwo,

co roku w drugą sobotę września organizujemy Dzień Absolwenta, zebranie Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UWM i Bal Absolwenta. W tym roku ze względu na pandemię zorganizowaliśmy tylko statutowe zebranie Zarządu, w trakcie którego odsłoniliśmy tablicę poświeconą organizacjom absolwenckim działającym na Uniwersytecie i w poprzedzających go uczelniach w pionie WSR. Cieszy nas bardzo, że członek Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów prof. dr hab. Jerzy Przyborowski został Rektorem UWM. W imieniu zebranych gratuluję zaufania kortowskiej społeczności akademickiej i wyboru na tę zaszczytną funkcję.

W ubiegłym roku z naszej inicjatywy posadzono dąb i zainstalowano tablicę poświęconą setnej rocznicy odzyskania niepodległości. W 1919 r. jedną z konsekwencji odzyskania niepodległości było utworzenie Akademii Rolniczej w Bydgoszczy i w niej Korporacji „Kujawia”, która po przenosinach i perypetiach wojennych wznowiła działalność w 1923 r. a w 1931 zrzeszała: 98 absolwentów, 65 członków, 25 kandydatów zaprzysiężonych i 25 czekających na złożenie przysięgi. Więcej na ten temat napisałem w artykule opublikowanym w 3 numerze ” 5 plus X” z tego roku. Natomiast w numerze 4 przypominam o zorganizowaniu I Zjazdu absolwentów 3 uczelni i powstaniu Towarzystwa Przyjaciół WSR, z nadzieją, że zainspirują nas do rozszerzenia działalności. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

NORWESKIE UPRAWNIENIA RYBACKIE – DLA OLSZTYNIAKA

Mgr inż. Piotr Ś l e s i c k i – olsztynianin, absolwent kierunku Rybactwo (2008) byłego Wydziału Nauk o Środowisku UWM w Olsztynie. Prywatnie – mąż i ojciec trójki udanych dzieci Do października 20220 r. przebywa na urlopie wychowawczym w Olsztynie, gdzie cieszy się rodziną i odwiedza kolegów i wydział. Sam siebie określa jako osobę z powołaniem zawodu profesjonalnego rybaka, także hobby wędkarza i akwarystę, i jeszcze jako marynarza.

Po studiach rybackich w styczniu 2009 r wyjechał do Norwegii, gdzie zatrudnił się w firmie LiftUp Akva AS przy produkcji systemów do usuwania śniętych łososi, wykorzystywanych w rybnych farmach morskich. Po 2 latach został asystentem stacji smoltów pstrąga tęczowego (Dania Lojstrup Dambrug Musholm), po czym jako specjalista przeszedł do większej firmy. Od 2012 do 2016 pracował w Salangfisk AS ,należącej do firmy Salaks AS w płn. rejonie Norwegii. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Śp. Ryszard Bartel profesor doktor habilitowany (1933-2020)

12 lipca 2020 r. zmarł profesor Ryszard Bartel, wieloletni pracownik Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, niemal do końca kierujący „Zespołem do spraw zarybiania”, przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a następnie Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Był naukowcem powszechnie lubianym i szanowanym w gronie braci rybackiej, za swoją życzliwość, skromność, poczucie humoru, no i co najważniejsze, za uparte i efektywne działania w zakresie aktywnej ochrony troci, łososia, ale także certy, siei wędrownej i jesiotra(1-2). Rezultaty tej działalności zostały docenione przez organizacje związane z ochroną przyrody, potwierdzone członkostwem w Państwowej Radzie Ochrony Przyrody, Wojewódzkiej Komisji Ochrony Przyrody, Radzie Naukowej Słowińskiego Parku Narodowego, jak i też przez Polski Związek Wędkarski, gdzie był członkiem Rady Naukowej przy Zarządzie Głównym.

W swojej drodze zawodowej profesor Ryszard Bartel był asystentem na macierzystym Wydziale Rybackim Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie, kierownikiem Terenowej Pracowni Rzecznej w Oliwie, a później Zakładu Ryb Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Kielczanie, Warmiacy i Mazurzy

Z inicjatywy Klubu Sympatyków Ziemi Świętokrzyskiej przy Stowarzyszeniu Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wydano kolejną książkę „Kielczanie, Warmiacy i Mazurzy”, poświęconą osobom przybyłym na Warmię i Mazury z Kielecczyzny. Wśród nich było wielu specjalistów poszukujących pracy i absolwentów szkół średnich chcących podjąć studia, by po ich ukończeniu pozostać tu na stałe. Zajmowali lub zajmują eksponowane stanowiska w administracji, samorządach, gospodarce i nauce regionu.

Jest to już druga książka poświęcona tej tematyce. Pierwsza „Kieleckie serca i umysły na Warmii i Mazurach” została wydana w 2018 r. Po jej ukazaniu się napłynęły do nas kolejne wspomnienia. Obie książki zostały przygotowane pod redakcją dr inż. Bolesława Pilarka. Jest to doświadczony dziennikarz, który jest autorem lub współautorem 7 broszur, 12 kalendarzy-poradników, 39 książek i 8 prac naukowych. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

To już 7 tomik

Funkcjonujący w ramach Stowarzyszenia Absolwentów UWM Klub Miłośników Poezji, w czasie 2-letniej kadencji, opracował i wydał – własnym sumptem 7 tomików poezji. Zatem ilość wydawanych egzemplarzy jest ograniczona i przekazywana do jednostek publicznie dostępnych, na przykład – bibliotek: Narodowej, Jagiellońskiej, Wojewódzkiej i Akademickiej w Olsztynie, Muzeum w Olsztynie i niektórym innym, w tym i osobom pełniącym określone funkcje w Kortowie. A oto wydane tomiki: Wierszowane dywagacje, Westchnienia, Wiosenne nastroje, Podajmy sobie ręce, Barwy jesienne, Ślady z tamtych lat i ostatnio wydany Cieszmy się życiem. Ten ostatni ma szczególne zadanie, żeby stroskanym ludziom pomóc odprężyć się, rozweselić, ułatwić i jednocześnie cieszyć się wiosenną bujnie rozwijającą się i pięknie kwitnącą roślinnością. Przy okazji przypomnę , że Mazury to przyrodniczy cud natury. Tomik 7 opracowało 6 autorów: prof. prof. Danuta Bobrzecka, Joanna Haraźna, Tadeusz Rawa, Leszek Jan Rogalski, dr Feliks Walichnowski i Stanisław Niepsuj. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Kroniki portowe, katedry i inne przestrzenie Joanny Bentkowskiej-Hlebowicz

Zawinięta na polerach lina, windy kotwiczne przygotowane do działania, fragment statku z urządzeniami do przeładunku materiałów sypkich, suwnice do rozładunku kontenerów, fragment rufy statku z lądowiskiem dla helikoptera. Wydawać by się mogło, że ten industrialny krajobraz nie potrzebuje człowieka. Jego istnienie w portowym krajobrazie sugeruje jedynie wysoko zawieszona na statku szalupa i kabiny wielkich ciężarówek marki Volvo. Majestatyczność portów, statki niczym katedry, to główne motywy cyklu obrazów Joanny Bentkowskiej-Hlebowicz, nazwanego przez nią Kronikami portowymi. Cyklu tworzonego przez lata. I trudno inaczej go nazwać, jest bowiem w tym malarstwie dążenie do dotarcia do fenomenu figury statku i świata, w którym on bytuje. Potraktowane figuratywnie krajobrazy portowe tworzą widowiskowe spektrum możliwości istnienia statku i portu. Konstrukcje, którymi są statki, dają asumpt do skierowania myśli ku rzymskiej maksymie navigare necesse est, vivere non est necesse. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

W Artystycznej Galerii Stowarzyszenia Absolwentów UWM w Olsztynie

Trzydzieści siedem  wystaw

Jak powstała Artystyczna Galeria Stowarzyszenia Absolwentów UWM? W kilkuosobowej grupie jechaliśmy do Cieszyna na zebranie Klubu Regionalnego Absolwentów UWM „Ziemia Cieszyńska” Do prof. zw. dr. hab Andrzeja Farugi zadzwoniła dr. inż. Eryka Białłowicz, prezes Klubu Regionalnego Stowarzyszenia Absolwentów UWM „ Kresowiacy” z prośba  wypożyczenie dla kogoś kilku antyram z wystawy w Klubie Absolwenta ARTON.  Zgoda oznaczałaby częściowy demontaż ekspozycji. Nie wyraził na to zgody dr inż. Bolesław Pilarek prezes Fundacji im. M. Oczapowskiego, która zorganizowała tę wystawę. Powiedział, że Fundacja kupi antyramy, jeśli Stowarzyszenie  założy własną galerię.  Zadania tego podjęła się i z powodzeniem zrealizowała mgr inż. Maria Bentkowska. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

MAZOWIECKIE SPOTKANIA ABSOLWENTÓW

Od 1986 roku w różnych miejscowościach

na Mazowszu odbywają się spotkania Absolwentów Wydziału Rolniczego,

którzy studiowali w latach 1968 – 1972 i 1973. W roku bieżącym taki prywatny

Zjazd odbył się w Płocku, a jego gospodarzem był Czesław Jacenty Krakowski.

W trzech ostatnich dniach maja w Hotelu Płock pojawiła się grupa „wiecznych studentów” (pomimo, że średnia wieku to siedemdziesiątka) – osób pielęgnujących wspomnienia z czasów studiowania w Kortowie, ludzi żyjących opowieściami z tamtych lat. Zaprogramowane na blisko trzydziestu uczestników spotkanie odbyło się w niewielkiej grupie z uwagi na panującą w kraju pandemię koronawirusa. Organizator jeszcze w przeddzień spotkania z tego powodu nie był pewien czy dojdzie ono do skutku. Przybyli absolwenci: Jan Chrzanowski z Olsztyna, Sławomir Czerniak z Elbląga, Wojciech Kot z Olecka, Tadeusz Kurek z Barczewa, Ryszard Maciejewski z Bydgoszczy, Ryszard Suty z Sierpca, Witold Tomiński z Płocka. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Otwarte posiedzenie zarządu Klubu Rybaków

Zarząd Klubu Rybaka przy SA UWM spotkał się 22 lipca br. z grupą absolwentów Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie, zwłaszcza b. Wydziału Rybackiego oraz jego sympatykami. Wspominano zmarłych absolwentów, b. pracowników Wydziału Rybackiego i IRS: prof. Ryszarda Bartla i dr Zofię Marciak. Omawiano m.in. treść najnowszego wydania czasopisma „5 plus X” oraz najnowszą książkę wydawnictwa Retman, poświęconą historii rybactwa jeziorowego na Mazurach i zawarte w niej refleksje absolwentów rybactwa WSR/ART/UWM.

W spotkaniu, oprócz członków zarządu Klubu Rybaka (Beata Świerzowska, Janusz Guziur, Jerzy Pantak) uczestniczyli: Jan Stafiniak, b. dyrektor PGRyb. Olsztyn i wieloletni działacz stowarzyszeń rybackich, Lech Kotowicz (z małżonką Krystyną), b. dyrektor wielu zakładów rybackich (ostatnio PGRyb. w Swaderkach, ponadto członek organizacji rybackich), dr Janusz Zamojski, absolwent i b. pracownik Wydziału, inż. Stanisław Kurek, b. pracownik IRS, mgr Janusz Adamus (absolwent Wydz. Zootechnicznego z lat 60.) oraz zaprzyjaźnieni emerytowani profesorowie ART/UWM: Krystyna Skibniewska i Józef Szarek. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy