Szanowni Absolwenci!

Serdecznie witam Was na stronie internetowej Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Znajdziecie tu informacje na temat bieżących wydarzeń z życia Stowarzyszenia, sylwetki naszych kolegów z czasu studiów oraz wiele interesujących artykułów związanych z naszym niezapomnianym Kortowem.

Serdecznie zapraszam do lektury naszej strony internetowej.

Prezes Zarządu
prof. zw. dr hab., dr h.c. Andrzej Faruga

Najnowsze artykuły

Klub Regionalny „Kresowiacy”
Stowarzyszenia Absolwentów UWM
oraz Klub Seniora ZNP w UWM

zapraszają

w środę: 18.01.2017 r. o godz. 15.30

na spotkanie pt.:

„Przez Łagier NKWD do twórczości artystycznej prof. Barbary Zarębskiej-Dębskiej-Kozłowskiej”

oraz

w środę: 25.01.2017 r. r. o godz. 15.30

na spotkanie pt.:

„Zapomniany instrument ksylofon czterorzędowy”

Jerzy Burzyński – ksylofon
Ewa Wankowicz – fortepian

Miejsce spotkania
„Baccalarium”
ul. Prawocheńskiego 4
Kortowo

Brak komentarzy

Darowizna dla Biblioteki Uniwersyteckiej

Mgr inż. Maria Bentkowska – Członek Honorowy Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, sekretarz Klubu regionalnego „Olsztyńscy Cieszynianie” Stowarzyszenia Absolwentów UWM, przekazała Bibliotece Głównej UWM na ręce dyrektor inż. Scholastyki Baran – opracowana w trzech tomach „Historię Cieszyna”

Brak komentarzy

Informacja Zarządu Stowarzyszenia

W tym roku 2016 ukazała się książka autorstwa Dawida Jędrzejaka pt.: „Z kart historii Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”.

Książka opracowana została w ramach realizacji pracy magisterskiej, na Wydziale Humanistycznym UWM i wydrukowana z inicjatywy autora.

Treść ujęta jest na 144 stronach druku.

Główne rozdziały to: I. Początki życia akademickiego w Olsztynie; II. Środowisko absolwenckie Wyższej Szkoły Rolniczej i Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie; III. Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; Zakończenie; Spis tabel i Bibliografia.

Autor deklaruje swój udział, w przypadku zorganizowania (przez zainteresowanych), wieczoru autorskiego. Kontakt: Dawid Jędrzejak tel. 781 579 311

 

Brak komentarzy

Uwagi do historii Kortowa

W czasopiśmie „Przegląd Zachodni” z 2016 r. (nr 2, s. 211-230), ukazała się naukowa publikacja autorstwa Magdaleny Sachy (Gdańsk) pt.: „KORTAU i KORTOWO „CZYŚCIEC” I KAMPUS – NARRACJE ‘NIE-PAMIĘCI’ ‘NIE-MIEJSCA’ W PRZESTRZENI”. Olsztyn – „Miasto z amputowana historią”?

Zainteresowanych uściśleniami pewnych faktów z historii Kortowa, obecnie akademickiej dzielnicy Olsztyna, które znamy z innych publikacji, odsyłamy do ww publikacji, której ksero otrzymaliśmy od Pana Andrzeja W. Sachy, ojca autorki, członka Warmińsko-Mazurskiego Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej.

 

Andrzej Faruga

Stowarzyszenie Absolwentów UWM

i W-M Koła MZC

Brak komentarzy

ZAPROSZENIE

Klub Regionalny „Kresowiacy”

Stowarzyszenia Absolwentów UWM

oraz Klub Seniora ZNP w UWM

zaprasza

środa: 14.12.2016 r. o godz. 16.30

na spotkanie z:

Benonem Gazińskim – „Syberia w oczach przybysza z Polski”

Piotrem Sokołowem  – „Syberia w oczach jej mieszkańca – rosyjskiego Polaka”

Miejsce spotkania

„Baccalarium”

ul. Prawocheńskiego 4

Kortowo

Brak komentarzy

ZAPROSZENIE

Klub Regionalny „Kresowiacy”

Stowarzyszenia Absolwentów UWM

oraz Klub Seniora ZNP w UWM

zaprasza

środa: 7.12.2016 r. o godz. 17.00

na wieczór autorski

z prof. dr hab. Stanisławem Achremczykiem

związany z promocją jego najnowszej książki

„Olsztyn – stolica Warmii i Mazur”

pt.:

CO POWINNIŚMY WIEDZIEĆ O DZIEJACH OLSZTYNA?”

z udziałem Kapeli Jakubowem

Miejsce spotkania

„Baccalarium”

ul. Prawocheńskiego 4

Kortowo

Brak komentarzy

Zmarł Profesor Jan Kisza

Urodził się 2 września 1926 roku w Zamarskach pod Cieszynem w rodzinie Anny i Jerzego Kiszów. Edukację zakończył na szkole podstawowej. W 1944 roku znalazł się w III Dywizji Strzelców Karpackich. Będąc na obczyźnie w 1945 roku zdobywał Bolonię.

Po wojnie, jako niespełna dwudziestoletni młodzieniec znalazł się na obczyźnie. Postanowił podjąć naukę w szkole średniej funkcjonującej w ramach III Dywizji Strzelców Karpackich w Amandoli. Wrócił 27 kwietnia 1947 roku. W owych czasach funkcjonowały tzw. studia wstępne przygotowawcze, na które przyjmowano chętnych, którzy nie mieli matury, a chcieli studiować. Podczas wstępnych studiów zdał maturę i został zakwalifikowany na studia. Ojciec zaś, znany hodowca bydła i działacz spółdzielczości mleczarskiej oświadczył: „W domu się nie przelewa, nie stać nas na twoje studia w innym mieście, pójdziesz do Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie na Wydział Mleczarski”. Pozostał w domu. Do uczelni miał 5 km. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Jan Kumor nie żyje (1926- 2016)

Amicus Plato, sed magis amica veritas

(przyjaciel Plato, lecz w większym stopniu przyjaciółką jest prawda)

Arystoteles

 

Takiego motta użył Jan Kumor w swoich wspomnieniach o studenckiej praktyce, która w życiu była jego zawodowym drogowskazem. Można powiedzieć, że służenie prawdzie było sensem jego życia. W powszechnej opinii był człowiekiem dobrym, wysokiej kultury, w życiu prywatnym bardzo życzliwy, zawsze spokojny, zrównoważony, budzący do siebie pełne zaufanie. Nie narzekał, nie kombinował, nie dawał „fałszywych świadectw”, nie gonił za pieniędzmi, lecz ciężko pracował i wspierał innych. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

IV Zaduszki Wileńskie

Kraj lat dziecinnych, on zawsze zostanie święty i czysty jak pierwsze kochanie, nie zabarwiony błędów przypomnieniem nie podkopany nadziei złudzeniem.”

Adam Mickiewicz

Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie oraz Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Ziemi Wileńskiej zorganizowały IV Zaduszki Wileńskiej. Dr inż. Henryk Bolejko, prezes Zarządu Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej serdecznie powitał członków Towarzystwa i Polski Zespół Ludowy „Grzegorzanie”z Grzegorzewa koło Wilna oraz gości: mgr Annę Bojarską-Mikucką, dyrektora Wydziału Organizacyjno-Prawnego, mgr inż. Gabrielę Konarzewska, dyrektora Wydziału Kultury i Ochrony Zabytków Urzędu Miasta w Olsztynie, dr inż. Bolesława Pilarka, prezesa absolwenckiej Fundacji im. M. Oczapowskiego. Wśród zebranych widziałem wielu innych absolwentów UWM, między innymi: prof. dr hab. Teresę Majewską, prof. dr hab. Danutę Bobrzecką, dr. inż. Zygfryda Gładkowskiego, honorowego prezesa Towarzystwa, dr inż. Erykę Białłowicz, prezesa Zarządu Regionalnego Klubu Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego „Kresowiacy”, mgr inż. Piotra Bojarskiego, wiceprezesa Towarzystwa oraz mgr. inż. Zbigniewa Świrza. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Święto Niepodległości w Olsztynie

W Olsztynie organizatorami państwowych uroczystości 98 rocznicy odzyskania niepodległości byli wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki, prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz i metropolita warmiński abp Józef Górzyński. Zainaugurowała je Msza św. w intencji Ojczyzny w Bazylice Konkatedralnej pod wezwaniem św. Jakuba. Po mszy ze Starego Miasta kolumna złożona z kompanii służb mundurowych, harcerzy, organizacji kombatanckich, harcerzy i społeczeństwa oraz Szwadronu Szwoleżerów Mazowieckich im. płk. Jana Kozietulskiego przemaszerowała na Plac Solidarności, gdzie odbyła się główna część uroczystości. Pod Pomnikiem Wolności Ojczyzny patriotyczne przemówienia wygłosili: wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin i prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz. Odczytano Apel Pamięci z okazji Święta Niepodległości, kompania wojska oddała salwę honorowa. Wojewoda, marszałek i prezydent oraz przedstawiciele wielu instytucji i organizacji społecznych złożyli kwiaty pod Pomnikiem Wolności Ojczyzny. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski reprezentował J.M. Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki oraz delegacja Stowarzyszenia Absolwentów UWM oraz absolwenckiej Fundacji im. M. Oczapowskiego w składzie:- Zygfryd Gładkowski, Bolesław Pilarek i Janusz Lorenz. Tę część zakończyła defilada kompanii honorowych. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy