Szanowni Absolwenci!

Serdecznie witam Was na stronie internetowej Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Znajdziecie tu informacje na temat bieżących wydarzeń z życia Stowarzyszenia, sylwetki naszych kolegów z czasu studiów oraz wiele interesujących artykułów związanych z naszym niezapomnianym Kortowem.

Serdecznie zapraszam do lektury naszej strony internetowej.

Prezes Zarządu
prof. zw. dr hab., dr h.c. Andrzej Faruga

Najnowsze artykuły

Wielce Szanowni Absolwenci

Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zostało założone w 1989 roku. Jego członkowie niezależnie od okresu studiowania oraz miejsca zamieszkania i pracy z mniejszą lub większą aktywnością włączają się w realizację głównego celu Stowarzyszenia, jakim jest podtrzymywanie więzi między koleżankami i kolegami a uczelnią.

W tym celu organizujemy zjazdy koleżeńskie absolwentów z określonych roczników, spotkania integracyjne, kluby regionalne czy branżowe Stowarzyszenia. Ważną rolę łącznika absolwentów z Uniwersytetem spełnia nasze czasopismo „5 plus X”, które w ramach składki członkowskiej otrzymuje każdy z członków Stowarzyszenia.

Szczegóły dotyczące Stowarzyszenia znajdziecie Państwo w załączonym statucie.

Zapraszamy do współpracy ze Stowarzyszeniem i redakcją „5 plus X” wszystkich absolwentów Uniwersytetu i poprzedzających go uczelni.

 

Prezes

Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

w Olsztynie

dr inż. Bolesław Pilarek

Żadne ewentualne naruszenia praw autorskich w zamieszczanych niżej tekstach nie są zamierzone.

Brak komentarzy

Zjazd Absolwentów Wydziału Zootechnicznego – rocznik 1966

Jesteśmy silni i dumni

To już 55 lat minęło od ukończenia studiów przez 64. wspaniałych magistrów inżynierów zootechników. Na zjazd przybyły 24 osoby, w tym członkowie rodzin. Spotkanie odbywało się w przyjaznym i serdecznym klimacie. Wiele było wspomnień z 2 minionych lat. Część obecnych pracuje jeszcze społecznie. Należą do nich członkowie Rodła Pozorty, tj.: Jerzy Paukszto, który odznaczony został podczas ostatniego zjazdu Złotą Odznaką Zasłużony dla Stowarzyszenia Absolwentów UWM, zaś Janusz Lorenz, były prezes Rady Pozorty – Honorową Odznaką Stowarzyszenia. Świetny napastnik drużyny Tomasz Wszółkowski nadal gra w piłkę w swoim regionie. Nasze dzieci i wnuki są szczerze zadowolone z działań swoich rodziców i dziadków, z tego, że przez 55 lat trzymamy się razem. Stwierdzają, że w ich obecnym czasie i w miejscu ich kształcenia oraz w innych uczelniach czegoś takiego nie ma, że jest to fenomen. Dla przykładu wnuki naszego czołowego piłkarza Jana Kołeckiego, który odszedł od nas tak niedawno boleją nad stratą i stwierdzają, jak bardzo im Go brakuje. Wielu z nas działa dla dobra ogółu w Instytucie Północnym im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Sześć osób z UWM nagrodzonych Laurem Najlepszym z Najlepszych

Po rocznej przerwie, spowodowanej pandemią na świecie, w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej marszałek województwa wręczył Laury Najlepszym z Najlepszych (16.09.). Aż 6 z nich trafiło do studentów i pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

To była wyjątkowa gala, gdyż nagrody odebrali zarówno zeszłoroczni, jak i tegoroczni laureaci. Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Laury Najlepszym z Najlepszych wręczył w 10. kategoriach.

- Jest mi niezwykle miło, że możemy się spotkać bezpośrednio, chociaż w pełnym rygorze. To wspaniała chwila, podczas której możemy zapoznać się z laureatami. Warmia i Mazury to piękna kraina. To wspaniała przyroda, wspaniała natura, to ciągłe dążenie do rozwoju poprzez budowanie infrastruktury, ale najlepszym skarbem naszego regionu są ludzie. Państwo tu obecni i wielu, którzy pracują codziennie na rozwój regionu osiągają sukcesy w różnych dziedzinach swojego życia zawodowego, w swojej pasji. Jesteście ambasadorami Warmii i Mazur. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Dzień Absolwenta, czyli sentymentalny powrót do Kortowa

Tegoroczny Dzień Absolwenta zaczął się tradycyjnie na Promenadzie Absolwentów pod głazem upamiętniającym zmarłych absolwentów i nauczycieli akademickich. Wiceprezes zarządu dr Krzysztof Łożyński odczytał nazwiska członków Stowarzyszenia, którzy odeszli w minionym roku. Zostali oni uczczeni minutą ciszy. Wiązanki i znicze przed tablicą upamiętniającą zmarłych złożyli: marszałek województwa warmińsko-mazurskiego dr inż. Gustaw Marek Brzezin, wiceprezydent Olsztyna mgr Ewa Kaliszuk, prorektor ds. studenckich prof. dr hab. Sławomir Przybyliński oraz dr inż. Bolesław Pilarek, prezes zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UWM.

Następnie uczestnicy spotkania udali się pod tablicę upamiętniającą wydarzenia w października 1956 r. Wstęgę przeciął jeden z uczestników tych wydarzeń – inż. Grzegorz Zrajkowski. Kwiaty pod tablicą złożyli: dr inż. Gustaw Marek Brzezin, prof. dr hab. Sławomir Przybyliński i dr inż. Bolesław Pilarek. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Protokół z zebrania sprawozdawczego Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w dniu 11 września 2021 r.

Dr inż. Bolesław Pilarek powitał zebranych gości i przekazał głos przewodniczącemu zebrania prof. dr hab. Jerzemu Strzeżkowi – założycielowi i inicjatorowi powstania Stowarzyszenia oraz właścicielowi legitymacji członkowskiej nr 1 Stowarzyszenia Absolwentów UWM, podpisanej przez Saturnina Brzezińskiego 19.02.1994 r.

Prof. dr hab. Jerzy Strzeżek zwrócił się do zebranych: „Szanowni Państwo to wielki zaszczyt, że mogę zwrócić się do Państwa, jako właściciel legitymacji nr 1. Rok 1989 był bardzo złożonym okresem dla Polski od strony gospodarczej, społecznej, politycznej i moralnej. Wówczas byłem rektorem. Zastanawiałem się jak poprosić absolwentów o pomoc i jak pomóc absolwentom, bo chodziło o wspólnotę i tę wspólnotę utworzyliśmy w 1989 r. Cieszę się bardzo, że minął długi czas a Stowarzyszenie uzyskało aprobatę wśród absolwentów”. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Dzień Absolwenta 11.09.2021 r.

Szanowni Państwo,

zazwyczaj na tych dorocznych spotkaniach omawiamy osiągnięcia w ubiegłym roku. Tymczasem w marcu 2020 wybuchła pandemia, która uniemożliwiła właściwe funkcjonowanie Stowarzyszenia Absolwentów, jego klubów i powołanej przez Stowarzyszenie Fundacji im. M. Oczapowskiego. Z tego względu zrealizowaliśmy tylko część z zaplanowanych zadań. Np. tylko w roku 2020 nie można było zorganizować 19 zjazdów, a do września 2021 ani jednego. Wywołało to atmosferę smutku i niepewności. A przecież w ciągu roku powstaje tylko jeden słój w drzewie, ogromny okaz wyrasta dopiero po 100 latach. Nasze idee integrowania absolwentów, wzmacniania ich więzi z uczelnią oraz promowania osiągnięć obu stron również krzepły przez ponad 100 lat. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Zebranie Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów 11.09.2021 r.

Nowe zadania podczas pandemii

Szczegółowe sprawozdanie za lata 2017-2021 zamieściliśmy na stronie internetowej Stowarzyszenia Absolwentów UWM i wysłaliśmy pod adresy członków zarządu. Teraz omówię kilka dodatkowych spraw.

Panowie prof dr hab. Jerzy Strzeżek, dr h.c i dr inż. Janusz Lorenz zgłosili wnioski w sprawie przedłużenia kadencji obecnego Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ze względu na ponad roczną pandemię, która uniemożliwiła normalne funkcjonowanie zarządu. W statucie takiego rozstrzygnięcia nie przewidziano. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w latach 2017-2021

Podczas walnego zebrania 22 kwietnia 2017 r. wybrano zarząd na kadencję 2017-2021 w następującym składzie: Maria Bentkowska, Eryka Białłowicz, Alina Tupieka-Buszmak, Ryszard Czechowski, Janusz Heller, Andrzej Faruga, Dawid Jędrzejak, Bolesław Krzywda, Tadeusz Kłos, Lech Kryszałowicz, Janusz Lorenz, Krzysztof Łożyński, Ireneusz Majewski, Aleksander Nazarko, Bolesław Pilarek, Władysław Płoski, Stefan Smoczyński, Agnieszka Szulich, Jan Skamarski, Leon Szeląg, Józef Tworkowski, Jan Tywończuk, Jerzy Przyborowski, Jan Małgorzewicz, Józef Chrzanowski, Andrzej Korzep, Zdzisław Smardzewski, Tadeusz Płodzień.

Do Komisji Rewizyjnej wybrano: Henryka Bolejko, Henryka Lelusza, Jan Prusika, Aleksandra Surażyńskiego, Józef Ślimaka.

W wyniku głosowania jawnego członkami prezydium zostali: A. Faruga,  prezes, J. Heller, J. Tworkowski, B. Pilarek, L. Kryszałowicz, zastępcy prezesa, J. Skamarski, sekretarz, A. Szulich, skarbnik.

W trakcie kadencji wystąpiły niekorzystne okoliczności natury personalnej oraz wynikające z trwającej od początków 2020 r. pandemii COVID-19, które w istotny sposób ograniczyły zakres  działalności Stowarzyszenia: Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Spotkać Przyjaciół po latach to znowu ,,młodym być”…

W tym roku minęło 53 lata od ukończenia przez nas studiów i 58 lat od naszego poznania się w Kortowie. Podczas wspólnie spędzonego czasu zdobywaliśmy specjalistyczną wiedzę ,,ucząc się pilnie”, a także „obficie” korzystaliśmy z uroków życia studenckiego. Łączyły nas różne losy – uczęszczaliśmy tylko nie zawsze przykładnie na wykłady , ćwiczenia, zajęcia, ale mieliśmy też czas  na  wycieczki, rajdy, występy z Chórem Akademickim, zajęcia sportowe w AZS , prace w organizacjach Uczelni ,  spotkania, spacery, prace zarobkowe w Żaku, wypady do kina i poza Kortowo, aby poszaleć w Olsztynie np. Pod Żaglami .Bywało, że w akademikach organizowaliśmy małe imprezy po zdanych egzaminach czy też graliśmy w karty do białego rana. Chodziliśmy na wieczorki do studenckich klubów Westa  i Rakor.

Po ukończeniu studiów w 1968  roku,  rozjechaliśmy się w różne strony Polski i świata. Podejmowaliśmy zatrudnienie , zakładaliśmy rodziny, ale zachowaliśmy pamięć o sobie i dalej podtrzymujemy kontakty. W Kortowie w dniach 10-12 .09. 2021 r . spotkaliśmy się 13-sty raz ,  Kortowo to miejsce, gdzie zawiązały się nasze  koleżeńskie przyjaźnie trwające do dziś. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Szesnasty Zjazd Absolwentów Wydziału Rolniczego 67

Jan Kochanowski, wielki nasz poeta, napisał był dawno, dawno temu: „Dwie rzeczy człowieka szlachcą – obyczaje a rozum, obyczaje z cnót pochodzą, a rozum z nauk – obie rzeczy w sobie mieć, rzeczą nieprzepłaconą jest człowiekowi”.

Do obyczaju należą organizowane przez nas spotkania po ukończeniu studiów. Ten Zjazd jest już szesnasty, w tym są cztery terenowe: w Stegnie na Żuławach, w Sobieszewie na Pomorzu, w Ciechanowie na Mazowszu i w Ełku na Mazurach. Każdy z nich przyniósł niezapomniane wrażenia. Oprócz tego, od wielu lat, spotykamy się tu w Kortowie, jakby na naszym świętym miejscu, w mniejszym gronie, na uroczystościach opłatkowych i  wielkanocnych, a grupa naszych koleżanek i kolegów znajduje przyjemność i potrzebę prowadzenia regularnych rozmów na Skypie. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Brak komentarzy