Szanowni Absolwenci!

Serdecznie witam Was na stronie internetowej Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Znajdziecie tu informacje na temat bieżących wydarzeń z życia Stowarzyszenia, sylwetki naszych kolegów z czasu studiów oraz wiele interesujących artykułów związanych z naszym niezapomnianym Kortowem.

Serdecznie zapraszam do lektury naszej strony internetowej.

Prezes Zarządu
prof. zw. dr hab., dr h.c. Andrzej Faruga

Najnowsze artykuły

Wielce Szanowni Absolwenci

Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zostało założone w 1989 roku. Jego członkowie niezależnie od okresu studiowania oraz miejsca zamieszkania i pracy z mniejszą lub większą aktywnością włączają się w realizację głównego celu Stowarzyszenia, jakim jest podtrzymywanie więzi między koleżankami i kolegami a uczelnią.

W tym celu organizujemy zjazdy koleżeńskie absolwentów z określonych roczników, spotkania integracyjne, kluby regionalne czy branżowe Stowarzyszenia. Ważną rolę łącznika absolwentów z Uniwersytetem spełnia nasze czasopismo „5 plus X”, które w ramach składki członkowskiej otrzymuje każdy z członków Stowarzyszenia.

Szczegóły dotyczące Stowarzyszenia znajdziecie Państwo w załączonym statucie.

Zapraszamy do współpracy ze Stowarzyszeniem i redakcją „5 plus X” wszystkich absolwentów Uniwersytetu i poprzedzających go uczelni.

 

Prezes

Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

w Olsztynie

dr inż. Bolesław Pilarek

 

Brak komentarzy

Dziękuję, dziękuję…

Z okazji jubileuszu XXX-lecia Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie serdecznie dziękuję wszystkim koleżankom i kolegom pełniącym funkcje w kolejnych kadencjach Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej, Zarządu i Radzie Fundacji im M. Oczapowskiego oraz Zarządach Klubów za wkład pracy w realizację głównego celu, jakim jest integracja absolwentów i zacieśnienie ich więzi z macierzystą uczelnią oraz wszystkim byłym pracownikom Fundacji im. M. Oczapowskiego, za zapewnienie organizacyjnych i finansowych podstaw działalności. Wszak nic się nie zrobiło samo i za darmo. Dziękuje także władzom Uniwersytetu i byłej ART oraz współuczestniczącym z nami w realizacji różnych grantów, a także wszystkim, którzy choć w najmniejszym stopniu przyczynili się do rozwoju Stowarzyszenia Absolwentów i powołanej przez niego Fundacji im. M. Oczapowskiego. Dziękuję za konstruktywne podpowiedzi kompetentnym recenzentom naszej działalności. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Klub „Kresowiacy” Stowarzyszenia Absolwentów

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Klub Seniora ZNP

zaprasza

29 stycznia 2020r. o godz. 16.00

na wspólne kolędowanie przy pianinie,

które poprowadzi

Barbara Śleszyńska

gość spotkania:

Jan Burzyński – ksylofon

w Klubie Pracowników UWM

Baccalarium ul. Prawocheńskiego 4

Brak komentarzy

Nominacja do tytułu Osobowość Roku 2019

W imieniu Pawła Siennickiego, Redaktora Naczelnego „Polski Times”,

mam przyjemność poinformować, że Przedstawiciel Państwa Instytucji

DR BOLESŁAW PILAREK otrzymał nominację Kapituły Redakcyjnej do

tytułu Osobowość Roku 2019 W KATEGORII DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA I

CHARYTATYWNA.

LIST POTWIERDZAJĄCY PRZYZNANIE NOMINACJI:

Aby zagłosować na dr Bolesława Pilarka należy wysłać sms o treści – ADS.16 (bez spacji) na nr 72355 (2,46 zł brutto/1 sms)

Brak komentarzy

Kolejne spotkanie członków Klubu Absolwentów UWM „POMORZE”

Zarząd Regionalnego Klubu Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Gdańsku „POMORZE” zorganizował kolejne, już siedemnaste, terenowe spotkanie absolwentów UWM mieszkających na terenie województwa pomorskiego w Żukowie. Z różnych miejscowości województwa pomorskiego przyjechało na nie 50 osób. Wśród zaproszonych gości byli: – prof. dr hab. Stanisław Achremczyk znany historyk z Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie, ks. kanonik Mirosław Hulecki, od 39 lat duszpasterz akademicki, proboszcz parafii Św. Franciszka z Asyżu w Kortowie, dr inż. Bolesław Pilarek, prezes Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie i mgr inż. Jan Skamarski, sekretarz.

Przed kościołem w Żukowie gości witali członkowie Zarządu Klubu ” POMORZE”: mgr inż. Ryszard Czechowski, prezes, Jan Małgorzewicz, mgr inż. Tadeusz Kłos i mgr inż. Aleksander Nazarko. Natomiast księdza kanonika serdecznie wyściskali uczestnicy Olsztyńskiego Duszpasterstwa Akademickiego na czele z kolegą Krzysztofem Luterkiem. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Zapraszamy, zapraszamy, zapraszamy

W nowej rzeczywistości zdobyliśmy się na dwa pomniki. Jeden stanął na Placu Konsulatu Polskiego – Kolumna Orła Białego. Drugi na Placu Solidarności zwany pomnikiem Wolności Ojczyzny. Przy Placu Konsulatu Polskiego mamy jeszcze jeden pomnik zwany pomnikiem Wierności Ojczyzny – to Dom Polski, ponieważ Dom Polski i Plac Konsulatu z Kolumną Orła Białego łączy w jedno wspólnotę narodowych dziejów. Gdy każdego listopada obchodzimy kolejną rocznicę odzyskania niepodległości, składamy wieńce i wiązanki kwiatów zapalmy znicze nie tylko przed pomnikiem Wolności Ojczyzny ale oddajmy hołd tym, którzy tą niepodległość nam przywrócili w 1918 r. (Dom Polski i Plac Konsulatu Polskiego). Wszakże tam zawierała się cząstka naszej niepodległości. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Wielce Szanowni Państwo Dziekani, Przewodniczący Rad Dyscyplin Naukowych, Kierownicy Jednostek Organizacyjnych,

Po kilku latach przerwy Olsztyńskie Forum Naukowe wznawia konkurs o Nagrodę Naukową Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W związku z powyższym przesyłam Państwu Regulamin konkursu wraz z załącznikami z uprzejmą prośbą o rozpropagowanie tej informacji wśród pracowników Państwa Jednostek Organizacyjnych. Kompletne wnioski należy składać (w tym roku wyjątkowo) do 31 stycznia 2020 roku w wersji elektronicznej  na adres e-mailowy: koncicki@uwm.edu.pl i w formie papierowej na adres: Andrzej Koncicki Katedra Chorób Ptaków, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, ul. Oczapowskiego 13, p. 14, 10-716 Olsztyn.

zał._1._Wniosek idywidualny-1

zał._2._Wniosek zespołowy

Nagroda Naukowa Marszałka Województwa Warmińsk–

Brak komentarzy

Kolejna wieczornica poetycka

6. grudnia 2019 r. w Klubie Baccalarium (w Kortowie) odbyła się kolejna Wieczornica Poetycka, już 5, w okresie 2-letniego istnienia Klubu Miłośników Poezji. Liczną grupę przybyłych na wieczornicę przywitał, bardzo serdecznie, prowadzący profesor Leszek Jan Rogalski, przewodniczący Klubu Miłośników Poezji przy Stowarzyszeniu Absolwentów UWM w Olsztynie. Obecnością swoją zaszczycili między innymi: mgr Andrzej Cieślak – prezes Związku Literatów Polskich, profesor Zdzisław Ciećko – przewodniczący Rady Fundacji im. M. Oczapowskiego i jednocześnie prezes Klubu „Ziemia Świętokrzyska”, dr Leon Szeląg – prezes Klubu „ Ziemia Warmińska” i mgr Maria Bentkowska – kierownik Wydziału Kultury w Zarządzie Stowarzyszenia Absolwentów UWM oraz inni. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Zmarł doktor Aleksander Nożyński

Aleksander Nożyński urodził się 14 lipca 1923 r. w Silnicy, w radomszczańskim powiecie. Po ukończeniu miejscowej szkoły podstawowej zatrudniał się u zamożnych gospodarzy do różnych posług. W 1940 r. przyjęto go do pracy w Zakładzie Młynarskim Fryszerka koło Żytna. Wkrótce włączył się do działalności konspiracyjnej jako łącznik z oddziałami Armii Krajowej. Przewoził meldunki lekarstwa oraz współdziałał w zdobywaniu żywności dla wojska podziemnego. Włączył się do produkcji i rozprowadzania „kolczatek” do przebijania opon w samochodach okupanta. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Brak komentarzy

Brak komentarzy

Brak komentarzy