Szanowni Absolwenci!

Serdecznie witam Was na stronie internetowej Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Znajdziecie tu informacje na temat bieżących wydarzeń z życia Stowarzyszenia, sylwetki naszych kolegów z czasu studiów oraz wiele interesujących artykułów związanych z naszym niezapomnianym Kortowem.

Serdecznie zapraszam do lektury naszej strony internetowej.

Prezes Zarządu
prof. zw. dr hab., dr h.c. Andrzej Faruga

Najnowsze artykuły

Dziś 17 maja imienny obchodzą: Weronika i Sławomir.

Wszystkim Solenizantkom i Solenizantom życzymy zdrowia, sukcesów, satysfakcji i wszelkiej pomyślności.

Brak komentarzy

Wielce Szanowni Absolwenci

Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zostało założone w 1989 roku. Jego członkowie niezależnie od okresu studiowania oraz miejsca zamieszkania i pracy z mniejszą lub większą aktywnością włączają się w realizację głównego celu Stowarzyszenia, jakim jest podtrzymywanie więzi między koleżankami i kolegami a uczelnią.

W tym celu organizujemy zjazdy koleżeńskie absolwentów z określonych roczników, spotkania integracyjne, kluby regionalne czy branżowe Stowarzyszenia. Ważną rolę łącznika absolwentów z Uniwersytetem spełnia nasze czasopismo „5 plus X”, które w ramach składki członkowskiej otrzymuje każdy z członków Stowarzyszenia.

Szczegóły dotyczące Stowarzyszenia znajdziecie Państwo w załączonym statucie.

Zapraszamy do współpracy ze Stowarzyszeniem i redakcją „5 plus X” wszystkich absolwentów Uniwersytetu i poprzedzających go uczelni.

 

Prezes

Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

w Olsztynie

dr inż. Bolesław Pilarek

Żadne ewentualne naruszenia praw autorskich w zamieszczanych niżej tekstach nie są zamierzone.

Brak komentarzy

Laury dla najlepszych

Od 19 lat marszałek województwa warmińsko-mazurskiego przyznaje laury „Najlepszym z Najlepszych”, żeby uhonorować mieszkańców Warmii i Mazur, którzy na arenach  krajowej, europejskiej i światowej swoimi osiągnięciami w poprzednim roku przyczynili się do promocji naszego regionu w kraju i na świecie. Dotychczas laurami uhonorowano ponad 430 osób, zespołów, instytucji, organizacji i przedsiębiorstw.

- Naszych laureatów  niezależnie od dziedziny – powiedział między innymi dr inż. Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego – wyróżnia przede wszystkim odwaga, determinacja i świadomość własnej wartości. Swoje talenty wykorzystują tak, że wyróżniają się w kraju, Europie i na świecie. Często realizują pomysły, na które nikt wcześniej na wpadł. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Diamentowy jubileusz studenckiego LZS w Pozortach

Od wielu lat z ulicy Dworcowej do Kortowa chodzę piechotą przez Pozorty. Co jakiś czas odżywają wspomnienia, gdyż jako student Wydziału Rolniczego WSR w Olsztynie we wrześniu 1963 r. i w lipcu 1964 roku odbywałem praktyki w uczelnianym Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Pozortach, do którego należały także fermy w Starym Dworze. Z okna hotelowego pokoju widziałem boisko sportowe, na którym moi koledzy z roku Zbyszek Skinder, Henryk Hinc, Gienek Bloch, Henryk Antosiak , Roman Karwaszewski, Karol Synoradzki i Jurek Konarzycki znakomicie grali w piłkę w miejscowym zespole LZS, awansując do klas B i A, a następnie do III ligi. Przez wiele lat, gdy przechodziłem obok tego miejsca ładnym chodnikiem zamiast stadionu (który później został gruntownie zmodernizowany) widziałem „chwastowisko”, tuż za nim popadający w ruinę hotel, a dalej w miejscu zarybionego oczka wodnego zaśmiecone i miejscami zarośnięte bagienko. Kiedyś o porządek w tym ogrodzonym i zarybionym zbiorniku wodnym (pracownicy RZD hodowali karpie na święta) dbał kierownik gospodarstwa, późniejszy poseł i senator profesor Marian Kozłowski. Dziś w tym miejscu stadionu wybudowano halę sportową i nowe boisko. Inwestycje w toku.  Zebrało mi się na wspomnienia. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Laureat konkursu Rzecznika Finansowego

„Odwrócona hipoteka jako alternatywa finansowa dla seniorów” taki tytuł ma praca licencjacka Radosława Kajkowskiego – absolwenta ekonomii na WNE – laureata III miejsca w V edycji Konkursu o Nagrodę Rzecznika Finansowego.

Rzecznik nagradza w nim najlepsze rozprawy habilitacyjne, doktorskie oraz prace magisterską i licencjackie z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym. W kategorii praca licencjacka startowało 14 osób. Promotorką pracy Radosława była dr Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka z Katedry Finansów na Wydziale Nauk Ekonomicznych.

- Temat wybrałem wspólnie z panią doktor. To było na początku seminarium, gdy pokazywaliśmy nasze prezentacje – opowiada Radosław. – Pomyślałem, że to dobry temat w czasach, w których społeczeństwo się starzeje. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Mgr inż.Henryk Akus nie żyje

Ostatnio pożegnaliśmy  mgr. Inż. Henryka Akusa, absolwenta Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie z roku 1980. Osobę pracowitą  i szanowaną w naszym środowisku.

Przez wiele lat był dyrektorem POLMOZBYTU w Olsztynie. W kolejnych latach kierował transportem mleczarskim. Najpierw był kierownikiem Zakładu Transportu Mleczarskiego w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Olsztynie, a później przez wiele lat był prezesem Spółdzielni Transportu Mleczarskiego „TRANSMLECZ” w Olsztynie. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Nowe uprawnienia do obsługi maszyn rolniczych

Po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią COVID 19, Stowarzyszenie Absolwentów UWM zorganizowało kolejną edycję szkolenia z zakresu obsługi kombajnów zbożowych, pras, sieczkarni oraz wózków jezdniowych ładowarek teleskopowych. Wzorem  lat ubiegłych szkolenie  prowadzili instruktorzy z  Centrum Szkoleń BHP z Łodzi. Część teoretyczna szkolenia   rozpoczęła się 23 kwietnia w Kortowie. Natomiast  praktyka odbyła się dzięki  życzliwości kierownictwa ZPD  w Bałcynach, następnego dnia w bazie  maszynowej tego Zakładu. W szkoleniu wzięły udział głównie studenci Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa, którzy swoje losy zawodowe wiążą z własnymi gospodarstwami rolnymi oraz pracownicy Zakładów Produkcyjno Doświadczalnych w Bałcynach i Łężanach. Spośród  uczestników szkolenia, uprawnienia na obsługę kombajnów rolniczych zdobyło 21 osób,  uprawnienia do  obsługi pras wysokiego zgniotu uzyskało 19 osób, a uprawnienia z zakresu obsługi sieczkarni również 19 osób. Warto zaznaczyć, że wśród  uczestników szkolenia była jako jedyna kobieta, pani Julia Sowińska, studentka  II roku kierunku Rolnictwo, która zdobyła uprawnienia do obsługi trzech wyżej wymienionych maszyn. O uprawnienia do obsługi różnego rodzaju wózków jezdniowych i ładowarek teleskopowych ubiega się 12 osób. Szkolenie z tego zakresu nie zakończyło się jeszcze, będzie  trwać  dłużej i  zakończy się egzaminem przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego w wyznaczonym przez ten urząd terminie. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

ZAPROSZENIE

na koleżeński wyjazd do Starego Pola na

Championat Koni Sztumskich.

W programie ponadto obiad i zwiedzanie

Zamku w Malborku

Wyjazd w sobotę dniu 11 czerwca br. z parkingu przy pętli autobusowej w Kortowie.o godz. 8.00

Koszt wycieczki ok. 150 zł

 

POTWIERDŹ SWÓJ UDZIAŁ: Emilia Mróz tel. 795 055 950, Herbert Pieczkowski tel.667 427 544, Zdzisław Szczepkowski tel. 607 988 093.

ORGANIZATOR:

Kluby Zootechników i Kresowiaków Stowarzyszenia Absolwentów UWM w Olsztynie

 

Zdjęcie: https://sztum.naszemiasto.pl

 

 

Brak komentarzy

Mleczarstwo zostało mi przypisane

Prof. dr hab. Tadeusz Stachowski w 1951 roku zdał maturę w Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wielkopolskim. Od tego roku związał się z Kortowem, gdzie w Wyższej Szkole Rolniczej ukończył technologię mleczarstwa. W 1955 roku otrzymał dyplom inżynierski z zakresu przetwórstwa mleczarskiego, a w 1959 roku ukończył studia magisterskie. Następnie w 1962 roku uzyskał doktorat, a w 1970 roku stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych z zakresu ekonomiki rolnictwa nadany mu   przez Radę Wydziału Rolniczego. W 1986 roku uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego nauk ekonomicznych, zaś w 1993 roku tytuł profesora zwyczajnego. W olsztyńskich uczelniach (WSR, ART i UWM) zajmował stanowiska od asystenta do kierownika Katedry Ekonomiki Przemysłu Spożywczego, kierownika studium podyplomowego, studium doktoranckiego oraz prodziekana i prorektora. Oto Jego opowieść o czasach, które powoli odchodzą w zapomnienie. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

W 231 rocznicę uchwalenia Konstuytucji 3 Maja

Święto Narodowe 3 Maja jest obchodzone w rocznicę uchwalenia w 1791 roku Konstytucji 3 maja. Dokument był pierwszą konstytucją w nowożytnej Europie, a drugą na świecie po amerykańskiej konstytucji. Nowy akt dawał nadzieję na zmiany w Rzeczpospolitej, która była państwem wielonarodowościowym. Regulowała ustrój prawny Rzeczpospolitej Obojga Narodów. W jedenastu artykułach wprowadzała prawo powszechnej niepodległości oraz trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Rocznica przyjęcia Konstytucji 3 maja jest świętem ustanowionym w 1919 roku.

W Olsztynie tegoroczne obchody Święta Konstytucji 3 maja były bogatsze niż w ubiegłym roku. Rozpoczęła je Msza święta w intencji Ojczyzny w bazylice konkatedralnej Świętego Jakuba w Olsztynie, której przewodniczył Metropolita Warmiński Arcybiskup dr Józef Górzyński.  Po Mszy uczestnicy uroczystości przeszli ulicami Olsztyna pochodem prowadzonym przez orkiestrę wojskową i kompanie honorowe wojska, policji, straży pożarnej, straży granicznej, służby więziennej i administracji skarbowej na Plac Konsulatu Polskiego, gdzie przed Kolumną Orła Białego, odbyły  się uroczystości państwowe z podniesieniem flagi państwowej na maszt, przemówieniami, apelem pamięci, salwą honorową oraz złożeniem kwiatów i wiązanek. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Brak komentarzy