Szanowni Absolwenci!

Serdecznie witam Was na stronie internetowej Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Znajdziecie tu informacje na temat bieżących wydarzeń z życia Stowarzyszenia, sylwetki naszych kolegów z czasu studiów oraz wiele interesujących artykułów związanych z naszym niezapomnianym Kortowem.

Serdecznie zapraszam do lektury naszej strony internetowej.

Prezes Zarządu
prof. zw. dr hab., dr h.c. Andrzej Faruga

Najnowsze artykuły

Wielce Szanowni Absolwenci

Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zostało założone w 1989 roku. Jego członkowie niezależnie od okresu studiowania oraz miejsca zamieszkania i pracy z mniejszą lub większą aktywnością włączają się w realizację głównego celu Stowarzyszenia, jakim jest podtrzymywanie więzi między koleżankami i kolegami a uczelnią.

W tym celu organizujemy zjazdy koleżeńskie absolwentów z określonych roczników, spotkania integracyjne, kluby regionalne czy branżowe Stowarzyszenia. Ważną rolę łącznika absolwentów z Uniwersytetem spełnia nasze czasopismo „5 plus X”, które w ramach składki członkowskiej otrzymuje każdy z członków Stowarzyszenia.

Szczegóły dotyczące Stowarzyszenia znajdziecie Państwo w załączonym statucie.

Zapraszamy do współpracy ze Stowarzyszeniem i redakcją „5 plus X” wszystkich absolwentów Uniwersytetu i poprzedzających go uczelni.

 

Prezes

Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

w Olsztynie

dr inż. Bolesław Pilarek

Żadne ewentualne naruszenia praw autorskich w zamieszczanych niżej tekstach nie są zamierzone.

Brak komentarzy

Koledze

Wojciechowi Wacewiczowi

wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci brata Stanisława

 

składa

 

zarząd Fundacji im. M. Oczapowskiego

Brak komentarzy

Z głębokim smutkiem i żalem  przyjęliśmy informację o śmierci

 

Pani Wandy Strzeżek

 

Wyrazy szczerego współczucia

mężowi prof. zw. dr. hab. Jerzemu Strzeżkowi, dr .h.c,

synom – dr. hab. Tomaszowi Strzeżkowi, prof. UWM i dr hab. Rafałowi Strzeżkowi, prof. UWM

oraz Rodzinie

 

składa

 

Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

Brak komentarzy

Pożegnanie prof. Krzysztofa GORYCZKI

Żegnaj Profesorze, żegnaj Przyjacielu

Ż E G N A M Y -  dziś  jednego z najznakomitszych ichtiologów i praktyków polskiej akwakultury, twórcę potęgi pstrągowej ostatniego półwiecza, także  znakomitego naukowca i wychowawcy młodzieży – profesora zwyczajnego  ╬  Krzysztofa G O R Y C Z K Ę.

Pochodził z Krakowa, a był absolwentem ostatniego w 1959 r. inżynierskiego rocznika olsztyńskiego Wydziału Rybackiego. Wydziału który w latach 1958-1959 ukończyła cała plejada wybitnych ichtiologów i kolegów-naukowców, chyba najlepszych do dziś. Długa to lista, zwłaszcza profesorów rybactwa!

Ze  Zmarłym Krzysztofem znałem się jeszcze z lat studiów (w akademiku był rzadkim wędkarzem pstrągowym), a potem zwłaszcza od połowy lat 60, kiedy to wraz z niedawno zmarłym prof. Bartlem – jeszcze z  Olivy – życzliwie odsyłał nam do Stacji Rybactwa w Krakowie-Mydlnikach i prof. Żarnevkiego – zwroty znaczków smoltów łososi i troci dunajeckiej. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Zarządzenie Nr 99/2020 z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie zmiany nazwy Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

ZARZĄDZENIE Nr 99/2020

Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 30 listopada 2020 roku
w sprawie zmiany nazwy Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącego załącznik do uchwały nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie (ze zmianami), zarządzam, co następuje:
§ 1
Na wniosek Dziekana Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, z dniem 1 stycznia
2021 roku, zmieniam nazwę Wydziału na Wydział Rolnictwa i Leśnictwa.
§ 2
Realizację Zarządzenia powierzam Dziekanowi Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa oraz Kanclerzowi, każdemu według kompetencji.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
REKTOR
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM

Brak komentarzy

Sześć celów strategicznych dla UWM

Spełnienie kryteriów konkursu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” to jeden z głównych celów strategii rozwoju UWM na najbliższe lata. W styczniu projekt strategii zaopiniuje Rada Uczelni, a następnie rektor przestawi ją Senatowi UWM.

Przez ostatnie miesiące Kolegium Rektorskie UWM z inicjatywy rektora Jerzego Przyborowskiego przygotowywało nową strategię rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Znalazło się w niej 6 głównych celów strategicznych: spełnienie kryteriów konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”, rozwój oferty dydaktycznej, zapewnienie przyjaznych warunków studiowania i pracy, wsparcie rozwoju osobistego studentów i pracowników Uniwersytetu, nowoczesny system zarządzania i zapewnienie Uniwersytetowi stabilnych warunków finansowych oraz umocnienie marki Uniwersytetu w kraju i za granicą, czyli promocja.

- Już w swoim programie wyborczym nawiązywałem do tych celów, które są ujęte w strategii. Strategia jest przygotowana na 10 lat i uwzględnia bardzo wiele aspektów związanych z rozwojem UWM we wszystkich obszarach jego funkcjonowania – wyjaśnia rektor UWM, prof. Jerzy Przyborowski. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU 2021

Życzymy Państwu zdrowych i radosnych dni w Nowym Roku 2021. Niechaj znikną wszystkie problemy i kłopoty związane z pandemią, spełnią się plany zawodowe i marzenia oraz nigdy nie znika uśmiech z Państwa twarzy. Niech Wasze domostwa szerokim łukiem omijają nieżyczliwi ludzie, wszelkie nieszczęścia i przykrości.

Zarząd Stowarzyszenie Absolwentów UWM w Olsztynie

Fundacja im. M. Oczapowskiego

Redakcja „5 plus X”

 

Brak komentarzy

Są pożegnania, na które nigdy nie będziemy gotowi.
Są słowa, które zawsze będą wywoływać łzy
i są osoby, które zawsze przywołają wspomnienia.
Z ogromnym przygnębieniem i bólem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Św. P. +
Józefa Samorajczyka

Odszedł od nas bardzo dobry i ciepły  człowiek o wyjątkowej życzliwości oraz poczuciu humoru, zawsze gotowy do pomocy innym.
Straciliśmy osobę darzoną przez nas ogromnym szacunkiem.
Józef Samorajczyk został uhonorowany przez Arcybiskupa Warmińskiego dr. Wojciecha Ziębę medalem „Prodesse Auso”.

Mgr Bożenie Płoskiej z powodu śmierci Taty
wyrazy szczerego współczucia składa grono przyjaciół oraz koleżanki i koledzy
absolwenci Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z  rocznika 2001.

Brak komentarzy

Kongres przyszłości: jeśli rozwój to z UWM

Tam, gdzie toczy się dyskusja na temat przyszłości Warmii i Mazur, tam nie może zabraknąć głosu UWM. Dlatego w IV Kongresie Przyszłości organizowanym przez „Gazetę Olsztyńską” biorą udział również przedstawiciele największej uczelni regionu.

Specjalny panel dyskusyjny „Edukacja w sytuacji popandemicznej” odbył się 26 listopada. Wzięli w nim udział niemal wyłącznie naukowcy z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Panel poprowadziła prof. Joanna Ostrouch-Kamińska, dziekan Wydziału Nauk Społecznych UWM. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W OLSZTYNIE

W tym roku ze względu na pandemię COVID-19 i związane z nią obostrzenia sanitarne wojewódzkie obchody Święta Niepodległości w Olsztynie były skromniejsze, ale ich idea pozostała niezmieniona. To pamięć o bohaterach roku 1918 – twórcach Niepodległej Polski. Dzięki nim po 123 latach Polska stała się suwerennym państwem, odzyskując podmiotowość na arenie międzynarodowej.

Odzyskanie przez Polskę niepodległości było procesem stopniowym, w ciągu ostatnich dwu lat I wojny światowej. Warto podkreślić, że Polska odzyskała wolność sama, bez niczyjej pomocy, dzięki klęsce wojennej trzech zaborców i dzięki temu, że naród polski pielęgnował swoją tożsamość przez wiele lat zaborów. Najpierw władze niemieckie i austriackie wydały 5 listopada 1917 roku Akt gwarantujący powstanie marionetkowego Królestwa Polskiego, 14 stycznia 1918 roku rozpoczęła działalność Tymczasowa Rada Stanu, a 12 września Rada Regencyjna przejęła obowiązki głowy państwa. Na początku października Rada Regencyjna ogłosiła niepodległość Polski i po kilku dniach przejęła od okupantów zwierzchność nad wojskiem. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Różaniec artystyczny Anno Domini 2020

Rok 2020 został przez Senat RP ogłoszony Rokiem Świętego Jana Pawła II ze względu na 100-lecie Jego urodzin. Jest to również rok beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego. Niniejszym dziełem artyści chcą oddać cześć św. Janowi Pawłowi II i bł. kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu. W albumie przyjęto formę różańca artystycznego. Solowe kompozycje muzyczne zostały ułożone w konwencji dwóch tajemnic różańca świętego. Na poszczególnych płytach kolejno są wykonywane: Wyznanie wiary, Ojcze nasz, dziesięć razy Ave Maria (Zdrowaś Maryjo) autorstwa różnych kompozytorów i Chwała Ojcu. Ponadto nagranie zawiera wybrane teksty św. Jana Pawła II na temat różańca, w szczególności rozważania tajemnic światła. Teksty pochodzą z Listu apostolskiego Rosarium Virginis Mariae oraz wybranych przemówień Jana Pawła II [cytowanych za: http://www.sekretariatfatimski.pl/biblioteka-fatimska/109-jan-pawel-ii-i-jego-zycie-w-rozancu; data dostępu: 28.02.2020]. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy