Szanowni Absolwenci!

Serdecznie witam Was na stronie internetowej Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Znajdziecie tu informacje na temat bieżących wydarzeń z życia Stowarzyszenia, sylwetki naszych kolegów z czasu studiów oraz wiele interesujących artykułów związanych z naszym niezapomnianym Kortowem.

Serdecznie zapraszam do lektury naszej strony internetowej.

Prezes Zarządu
prof. zw. dr hab., dr h.c. Andrzej Faruga

Najnowsze artykuły

Wielce Szanowni Absolwenci

Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego zostało założone w 1989 roku. Jego członkowie niezależnie od okresu studiowania oraz miejsca zamieszkania i pracy z mniejszą lub większą aktywnością włączają się w realizację głównego celu Stowarzyszenia, jakim jest podtrzymywanie więzi między koleżankami i kolegami a uczelnią.

W tym celu organizujemy zjazdy koleżeńskie absolwentów z określonych roczników, spotkania integracyjne, kluby regionalne czy branżowe Stowarzyszenia. Ważną rolę łącznika absolwentów z Uniwersytetem spełnia nasze czasopismo „5 plus X”, które w ramach składki członkowskiej otrzymuje każdy z członków Stowarzyszenia.

Szczegóły dotyczące Stowarzyszenia znajdziecie Państwo w załączonym statucie.

Zapraszamy do współpracy ze Stowarzyszeniem i redakcją „5 plus X” wszystkich absolwentów Uniwersytetu i poprzedzających go uczelni.

 

Prezes

Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów

Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego

w Olsztynie

dr inż. Bolesław Pilarek

 

Brak komentarzy

Dziękuję, dziękuję…

Z okazji jubileuszu XXX-lecia Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego w Olsztynie serdecznie dziękuję wszystkim koleżankom i kolegom pełniącym funkcje w kolejnych kadencjach Zarządu Stowarzyszenia, Komisji Rewizyjnej, Zarządu i Radzie Fundacji im M. Oczapowskiego oraz Zarządach Klubów za wkład pracy w realizację głównego celu, jakim jest integracja absolwentów i zacieśnienie ich więzi z macierzystą uczelnią oraz wszystkim byłym pracownikom Fundacji im. M. Oczapowskiego, za zapewnienie organizacyjnych i finansowych podstaw działalności. Wszak nic się nie zrobiło samo i za darmo. Dziękuje także władzom Uniwersytetu i byłej ART oraz współuczestniczącym z nami w realizacji różnych grantów, a także wszystkim, którzy choć w najmniejszym stopniu przyczynili się do rozwoju Stowarzyszenia Absolwentów i powołanej przez niego Fundacji im. M. Oczapowskiego. Dziękuję za konstruktywne podpowiedzi kompetentnym recenzentom naszej działalności. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Nasza absolwentka z nagrodą dla młodych naukowców

Dr Karolina Nowak, absolwentka ochrony środowiska na Wydziale Kształtowaniu Środowiska i Rolnictwa UWM (2004 r.), obecnie postdoc na Wydziale Geobiotechnologii na Politechnice w Berlinie otrzymała nagrodę LRI Innovative Science w wysokości 100 000 euro.

Jest to jedną z największych w Europie dotacji na badania dla początkujących naukowców. Ceremonia wręczenia nagród odbyła się 20 listopada w Brukseli podczas 21. dorocznych warsztatów Cefic Long-Range Research Initiative (LRI).

Zwycięskie badania dr Nowak mają na celu opracowanie szybkiej i opłacalnej metody badań przesiewowych do testowania trwałości chemikaliów w złożonych środowiskach. Substancja chemiczna jest trwała, gdy mineralizacja jest mała, a ilość pozostałości nieekstrahowalnych (NER) jest duża. NER mogą być toksycznymi chemikaliami lub nieszkodliwą biomasą bakterii i obie ich postaci wiążą się z glebą lub osadami wodnymi. Do dziś trudno je rozróżnić, stosując obecne metody analityczne, utrudniając regulacyjne zatwierdzanie chemikaliów. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Klub Rybaków rośnie w siłę

W olsztyńskiej kawiarni „Staromiejska” 17 sierpnia 2019 roku absolwenci byłego Wydziału Rybackiego Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie oraz jego kontynuatorów na kortowskiej uczelni postanowili utworzyć ogólnopolski „Klub Rybaków”, działający w strukturach Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Grupę inicjatywną założyło 11 osób: Jerzy Pantak (członek zwyczajny SAUWM) oraz kandydaci na członków Stowarzyszenia: Barbara Chmura (Pisz), Franciszek Szajnowski (Łódź), Teresa Urban (Elbląg) i olsztynianie: Jadwiga Bogacz, Janusz Guziur, Eugenia Murawska, Józef Libudzki, Jadwiga Rzeźnicka, Beata Świerzowska, Zofia Zinówko. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Złoty Krzyż Zasługi dla dr. hab. Zbigniewa Lipińskiego

W dowód uznania za osiągnięcia w twórczej pracy dla dobra pszczelarstwa Złotym Krzyżem Zasługi  został uhonorowany dr hab. nauk weterynaryjnych Zbigniew Lipiński, absolwent ART w Olsztynie, pracownik Zakładu Mechanizmów Działania Hormonów Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

Odznaczenie zostało wręczone przez wicewojewodę małopolskiego Zbigniewa Starca 7 lipca 2019 roku podczas XXVIII Biesiady u Bartnika w Stróżach (powiat nowosądecki). Wspomniana Biesiada, w istocie zjazd podkarpackich pszczelarzy, jest corocznie organizowana przez Gospodarstwo Pasieczne „Sądecki Bartnik” oraz Karpacki Związek Pszczelarzy. Wniosek o nadanie wyróżnienia został złożony przez Stowarzyszenie Pszczelarzy Zawodowych.

 

Serdecznie gratulujemy!


Brak komentarzy

Profesor Halina Karnicka

Profesor Halina Karnicka urodziła się 15 maja 1908 roku w Piotrkowie Trybunalskim, ale dzieciństwo i młodość oraz okres wojny spędziła w rodzinnym gnieździe, czyli niewielkim majątku rodziców w Chybicach koło Skarżyska.

W 1932 r. ukończyła studia na Wydziale Ogrodniczym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ze stopniem magistra inżyniera i złotym medalem, uzyskując pod kierunkiem prof. W. Dąbrowskiego specjalizacje z zakresu mikrobiologii. Po studiach została zatrudniona w Pracowni Mikrobiologii Instytutu Naukowego Państwowej Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach. W kwietniu 1934 roku wyszła za mąż za mgr. inż. Feliksa Karnickiego, absolwenta SGGW. Młodzi małżonkowie przeprowadzili się do Cieszyna, gdzie mgr inż. Feliks Karnicki został zatrudniony na stanowisku kierownika Doświadczalnej Stacji Serowarskiej w Bażanowicach, należącej do Państwowej Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie. w latach 1934-39 uchodził za najwybitniejszego specjalistę w dziedzinie badań mikrobiologicznych w mleczarstwie i pod kierunkiem profesora Burrii, dyrektora Instytutu Mleczarskiego w Liebelfeeld/Bern w Szwajcarii zaczął przygotowywać pracę doktorską. Natomiast mgr inż. Halina Karnicka podjęła pracę na stanowisku asystenta w Państwowej Wyższej Szkole Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie, gdzie pracowała do 1939 r. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Dni spirometrii 2019

Wzorem minionych lat, 9 i 11 października br kierowany przez dyrektor mgr inż. Irenę Petrynę Samodzielny Publiczny Zespoł Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie włączył się w europejską kampanię HEALTHY LUNGS FOR LIFE. Jest to inicjatywa European Respiratory Society (ERS) i European Lung Fundation (ELF), koordynowana w Polsce przez Polską Federację Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POCHP. W 2019 roku hasłem kampanii jest „Breathe Clean Air” – oddychaj czystym powietrzem.

W Polsce do hasła Oddychaj czystym powietrzem dodajemy „Zatrzymaj astmę i POCHP”. Obecnie na choroby obturacyjne płuc, choruje ponad 6.000.000 Polaków. Połowa chorych na astmę i 70% chorych na POCHP nie wie o swojej chorobie. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Brak komentarzy

Dzień Absolwenta 2019

Zapraszamy do obejrzenia reportażu z tegorocznych uroczystości Dnia Absolwenta 14 września 2019 r.

Kliknij tutaj —> Dzień Absolwenta 2019

Brak komentarzy

Oferta pracy

Spółdzielnia Mleczarska w Gostyniu poszukuje kandydata na stanowisko

Kierownik Produkcji

Wymagania:
- wykształcenie wyższe kierunek Technologia mleczarska lub pokrewny,

- minimum 3-letnie doświadczenie na danym stanowisku,

- znajomość procesów technologicznych z branży mleczarskiej,

- umiejętność podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych,

- umiejętność wprowadzania i dostosowania się do nowych koncepcji i rozwiązań technologicznych,
- biegła obsługa pakietu MS Office,
- znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
- dyspozycyjność.

Zapewniamy:
- zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku,
- stabilną pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,

- szeroki pakiet socjalny,

- opiekę medyczną,
- możliwość rozwoju zawodowego.

Oferty zawierające cv oraz list motywacyjny prosimy kierować do dnia 25.10.2019 roku na adres:
Spółdzielnia Mleczarska w Gostyniu, ul. Wielkopolska 1, 63-800 Gostyń lub

e-mail: kadry@smgostyn.com.pl

Brak komentarzy

Brak komentarzy

Jubileuszowy Dzień Absolwenta

Uroczystości obchodów XXX-lecia Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie rozpoczęły się 14 września br. przed Centrum Konferencyjnym UWM. Zebranych gości powitał JM Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki. W krótkim przemówieniu zwrócił uwagę na istotę działalności Stowarzyszenia i budowanie więzi między absolwentami a uczelnią. Podkreślił, że Stowarzyszenie nie zajmuje się polityką, a skupia się na prężnej działalności na rzecz środowiska akademickiego. Następnym mówcą był dziekan Wydziału Humanistycznego prof. dr hab. Andrzej Szmyt, który omówił znaczenie działalności Stowarzyszenia Absolwentów UWM w trzydziestoleciu.

Tablicę upamiętniającą XX-lecie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz XXX-lecie Stowarzyszenia Absolwentów odsłonili JM Rektor prof. dr hab. Ryszard J. Górecki, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego dr inż. Gustaw Marek Brzezin oraz prezes zarządu Stowarzyszenia Absolwentów UWM dr inż. Bolesław Pilarek. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy