Szanowni Absolwenci!

Serdecznie witam Was na stronie internetowej Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Znajdziecie tu informacje na temat bieżących wydarzeń z życia Stowarzyszenia, sylwetki naszych kolegów z czasu studiów oraz wiele interesujących artykułów związanych z naszym niezapomnianym Kortowem.

Serdecznie zapraszam do lektury naszej strony internetowej.

Prezes Zarządu
prof. zw. dr hab., dr h.c. Andrzej Faruga

Najnowsze artykuły

I Olsztyńska Konferencja Naukowo – Szkoleniowa- pod patronatem wojewody warmińsko-mazurskiego Artura Chojeckiego

Rybactwo i bezpieczeństwo na wodach Warmii i Mazur

Taki tytuł nosiła konferencja zorganizowana przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, Państwową Straż Rybacką przy współpracy Wydziału Nauk o Środowisku i Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego oraz Instytutu Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza w Olsztynie. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego był mgr inż. Szczepan Worobiej. Patronat objął wojewoda warmińsko – mazurski Artur Chojecki.

Wicewojewoda warmińsko-mazurski Jarosław Sadowski omawiając sytuację na Warmii i Mazurach podkreślił, że w naszym województwie znajduje się jest najwięcej akwenów śródlądowych, dlatego bardzo ważna jest dbałość o jakość wody oraz ochrona środowiska wodnego i różnych rezerwatów. Brązowym Krzyżem Zasługi odznaczył dr hab. Mariusza Teodorowicza. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Święto Niepodległości w Olsztynie

Do udziału w odchodach 99 rocznicy odzyskania niepodległości w Olsztynie zaprosili: wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki, prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz, metropolita warmiński ks. abp. Józef Górzyńsk i dowódca 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej w Elblągu gen. dyw. Marek Sokołowski.

W tym roku obchody 99 rocznicy odzyskania niepodległości rozpoczęły się 10 listopada. W tym dniu w Urzędzie Wojewódzkim wojewoda warmińsko – mazurski Artur Chojecki wręczył odznaczenia państwowe, a warmińsko-mazurski kurator oświaty Krzysztof Nowacki przekazał szkołom certyfikaty „Szkoła wierna dziedzictwu”. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Pierwszy rektor WSR w Olsztynie

Tocząca się dyskusja zmobilizowała nas do przypomnienia sylwetki pierwszego rektora WSR w Olsztynie profesora inż. Mariana Gotowca.

Według chińskiego przysłowia ważniejszy jest jeden, który widział, niż 10, którzy słyszeli. Niestety, należę do drugiej grupy, gdyż z profesorem Marianem Gotowcem miałem okazję tylko raz porozmawiać i wymienić uścisk dłoni w roku 1971. Na spotkanie umówił mnie mój ówczesny przełożony redaktor naczelny tygodnika rolniczego ” Nasza Wieś” Włodzimierz Mamiński. To jest stanowczo zbyt mało, aby wygłaszać własne oceny. Z konieczności więc posłużę się opiniami osób, które dobrze znały profesora Mariana Gotowca. Od siebie mogę tylko napisać, ze w bezpośrednim kontakcie wyczuwałem jego pozytywną energię. Odniosłem wrażenie, że ma w sobie duży wewnętrzny spokój. Był bardzo poważny. Miał jednak duży dystans do siebie. Widocznie doszedł do wniosku, że zbyt często używam tytułu Panie profesorze, bo powiedział: Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Redaktor Roman Pich nie żyje

Każdy człowiek, nawet najskromniejszy,

zostawia ślad po sobie,

jego życie zahacza o przeszłość i sięga w przyszłość

 

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Romana Picha emerytowanego pracownika UWM, byłego redaktora graficznego w redakcjach: tygodnika rolniczego ” Nasza Wieś,” „ABC Rolnika,” „Rolniczego abc” i „5 plus X”. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Wspomnienie o dr. inż. Tadeuszu Bukowińskim

Nikt nie umiera naprawdę.

W chwili śmierci wymyka się naszym oczom.

Idzie do Boga.

Ks. J Twardowski

Tadeusz Bukowiński urodził się w 1934r niedaleko pięknego miasta Lwowa.  Zaledwie miał 5 lat, gdy z rodzicami musiał szybko uciekać, gdyż Ukraińcy z band UPA mordowali w straszliwy sposób Polaków. Rodzina osiedliła się w pobliżu Bydgoszczy.

W 1953 r. spotkaliśmy się na studiach w akademii Rolniczej w Olsztynie, którą ukończyliśmy w 1957r, a więc 60 lat temu. Po studiach inżynierskich w Olsztynie wyjechaliśmy do pracy w swoje rodzinne strony, ale ciągle studiowaliśmy zaocznie aż do stopnia doktora nauk. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Harmonogram wystaw w Galerii Stowarzyszenia Absolwentów UWM na rok 2018

-  styczeń – (03.01.-30.01.2018) – malarstwo – Krzysztof Tanajewski (absolwent WSP),

-  luty  -  2018r. do dyspozycji Biblioteki Uniwersyteckiej,

- marzec -  2018r.  – malarstwo i rysunek grupy plastyków amatorów „Sąsiedzi” przy MOK,

- kwiecień – 2018r. – malarstwo  (wystawa poplenerowa studentów II roku Wydziału Sztuki UWM),

- maj – 2018 r. – fotografia – Bożena Koper,

- czerwiec – 2018 r. -  wystawa  malarstwa  grupy To My  – słuchaczy UTW  przy UWM,

- lipiec – 2018r. – fotografia – Ewa Bednarska,

- sierpień – 2018r. – malarstwo i rzeźba – Marta Bulik,

- wrzesień – 2018r. – malarstwo – Elżbieta Pilipiuk.

Brak komentarzy

Pasjonaci hipoterapii z Tomaszkowa

Jedyne w Polsce Stowarzyszenie Polish Pony Club w Tomaszkowie w pobliżu Olsztyna, które należy do brytyjskiego The Pony Club, odwiedziliśmy w dniu, w którym jego właściciele pasjonaci jeździectwa lek. wet. Kamila Walkowska, absolwentka Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie i Jerzy Mićko przebywali z większością koni w drugim swoim ośrodku w Kierwinach pod Lidzbarkiem Warmińskim.

Na miejscu z kilkoma kucami pozostała opiekunka ośrodka mgr Magda Witka, która w Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w 2012 roku ukończyła oligofrenopedagogikę (oligofrenopedagog zajmuje się nauczaniem i wychowywaniem jednostek upośledzonych umysłowo), a rok później edukację wczesnoszkolną. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Jubileusz 30-lecia Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych

Polskie Towarzystwo Nauk Ogrodniczych zostało powołane w Krakowie, 29 kwietnia 1987 r. dla wyrażenia aktywności środowisk naukowych uczelni, instytutów i firm hodowlanych związanych z szeroko pojętym ogrodnictwem. Aktualnie do Towarzystwa należy 414 członków zwyczajnych. Godność członka honorowego otrzymało 20 zasłużonych pracowników naukowych. PTNO obejmuje swoją działalnością całą Polskę i realizuje swoje zadania statutowe w 8 oddziałach, rozlokowanych w ośrodkach naukowych w Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Poznaniu, Skierniewicach, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu. W dniach 20-21 września 2017 roku odbyła się w Krakowie Ogólnopolska Ogrodnicza Konferencja Naukowa pt. „Ziemia, Roślina, Człowiek” połączona z uroczystymi obchodami jubileuszu 30-lecia PTNO, Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Nagrody i prezentacje – Olsztyn, Warszawa, Berlin

W Sali Sesyjnej olsztyńskiego ratusza odbyła się uroczystość wręczania nagród w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury w 2016r,  na której dr Joanna Bentkowska-Hlebowicz z Instytutu Sztuk Pięknych Wydziału Sztuki UWM, otrzymała, nadaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” . W imieniu ministra nagrodę wręczył Sławomir Sadowski wicewojewoda warmińsko – mazurski . Oprócz pani Joanny nagrodzony został także znany i zasłużony w Olsztynie nestor fotografii Mieczysław Wieliczko. Na uroczystości był także obecny prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz, który serdecznie pogratulował obojgu odznaczonym. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Doktor Kazimierz Łoś nie żyje

Wszyscy zmierzamy
do tego samego kresu

Horacy

Pogrążona w smutku Rodzino, przyjaciele i koledzy!

Odejście człowieka jest przede wszystkim stratą dla jego rodziny i przyjaciół. Zdarza się jednak, że grono pogrążonych w żałobie jest o wiele szersze.

Spotkaliśmy się dzisiaj by pożegnać kolegę Kazimierza Łosia. Trudno dobrać odpowiednie słowa, aby wyrazić to, co czujemy żegnając po raz ostatni na ziemskiej drodze człowieka wielkiej miary. Większość z nas tu obecnych długo mogłaby wyliczać sprawy, za które winniśmy mu wdzięczność. Był dla nas wzorem i przyjacielem. Ze swoim ukochanym mleczarstwem związał się na całe życie. Dzisiejsze nowoczesne mleczarstwo byłoby niemożliwe, gdyby w jego przemiany nie włączył się Prezes Kazimierz Łoś. Wszyscy pochylamy dziś głowy i trudno nam sobie wyobrazić, że Kazimierz Łoś – wielka postać polskiego mleczarstwa – odszedł od nas na zawsze. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy