Szanowni Absolwenci!

Serdecznie witam Was na stronie internetowej Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Znajdziecie tu informacje na temat bieżących wydarzeń z życia Stowarzyszenia, sylwetki naszych kolegów z czasu studiów oraz wiele interesujących artykułów związanych z naszym niezapomnianym Kortowem.

Serdecznie zapraszam do lektury naszej strony internetowej.

Prezes Zarządu
prof. zw. dr hab., dr h.c. Andrzej Faruga

Najnowsze artykuły

Profesor Maria Nagięć

Niecodzienny Benefis 90 tych urodzin.

5 października na Wydziale Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbył się niecodzienny Benefis 90 urodzin dwóch pań profesor, związanych z rybactwem i środowiskiem wodnym; prof. Marii Nagięć (ichtiobiologia) oraz prof. Zofii Różańskiej (oceanografia i hydrobiologia).

Pani prof. dr hab. inż. rybactwa Maria Nagięć (z d. Swianiewicz) urodziła się w 1928 roku w Wilnie w rodzinie pełnej ciepła i wrażliwości na losy innych. Okres wojny i pierwszy rok po wojnie spędziła razem z matką Olympią i trójką rodzeństwa na wileńszczyźnie. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Jubileusz XX-lecia UWM i XXX-lecia Stowarzyszenia Absolwentów – audycje w radiu UWM FM

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania 1. odcinka z cyklu audycji zainicjowanych przez dr Bolesława Pilarka, wiceprezesa zarządu SA UWM, z okazji XX-lecia UWM oraz XXX-lecia Stowarzyszenia Absolwentów. Rozmowy będą przeprowadzane z członkami Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Prosimy kliknąć tutaj –> Audycja nr 1

Brak komentarzy

Kondolencje

Prezesowi

JANOWI KRZEMIŃSKIEMU

współzałożycielowi firmy BIN

wyrazy głębokiego współczucia

po tragicznej stracie

SYNA ANDRZEJA

absolwenta Wydziału Nauki o Żywności

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

wiceprezesa zarządu firmy „DAMIX”-

 

składa

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów UWM  w Olsztynie

Fundacja im. M. Oczapowskiego

Zespół redakcyjny „5 plus X”

Brak komentarzy

Spotkanie klubów

Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości

Wieczornica poetycka

Tradycyjnie w pracowniczym pięknym klubie Baccalarium odbyła się kolejna trzecia już Wieczornica poetycka. Współorganizatorami były działające przy Stowarzyszeniu Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego: Klub Miłośników Poezji i Klub Sympatyków Ziemi Świętokrzyskiej. Pierwszej części obrad przewodniczył profesor – senior Leszek Jan Rogalski, prezes Klubu Miłośników Poezji, a drugiej profesor – senior Zdzisław Ciećko, prezes drugiego Klubu i jednocześnie przewodniczący Rady Fundacji im. M. Oczapowskiego. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

18 listopada o godz. 19.00 w Bazylice Konkatedralnej św. Jakuba Apostoła na Starym Mieście w Olsztynie zostanie odprawiona msza święta wypominkowa w intencji zmarłych w czasie ostatniego roku pracowników i studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Msza św. za duszę św. pamięci profesora Andrzeja Farugę odbędzie się dniu 30. 11. 2018 r. o godz. 18.00 w kościele p. w. św. Franciszka w Kortowie.

 

 

Brak komentarzy

12 listopada 2018 roku, po krótkim pobycie w szpitalu, zmarła nasza redakcyjna Koleżanka Joanna Zwolińska. Czytelnicy dobrze znają Jej nazwisko, ponieważ całe swoje życie zawodowe poświęciła prasie rolniczej. Pracowała w redakcjach tak popularnych pism adresowanych do mieszkańców wsi, jak: „Gromada – Rolnik Polski”, „Gazeta Rolnicza”, „Plon”, „Poradnik Rolniczy” oraz „Tygodnik Poradnik Rolniczy”. Była wszechstronną dziennikarką, znakomitą reportażystką, zaangażowaną zwłaszcza w obronę osób krzywdzonych przez różnego rodzaju instytucje. Interesująco i rzetelnie pisała o problemach rolników zarówno podejmując interwencje w ich trudnych sprawach, jak i zdając relacje z gospodarstw, których tak wiele odwiedziła. Prosty, przejrzysty styl wypowiedzi, wielka kultura słowa i rzetelność – to cechy wyróżniające jej dziennikarstwo. Potrafiła słuchać drugiego człowieka. Była serdeczna i chętna do pomocy. Z jej rad korzystało wielu młodych dziennikarzy. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Żegnaj Profesorze, żegnaj Prezesie

Do 4 numeru „5 plus X” z 2018r. włożyliśmy wkładkę poświęconą prof. zw. dr. ha. Andrzejowi Farudze, dr. h.c, prezesowi Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, który po długiej i ciężkiej chorobie zmarł w wieku 84 lat 30 października 2018 roku.

Na uroczystości pogrzebowe licznie przybyli między innymi przedstawiciele z wielu ośrodków naukowych w kraju, rzesza wychowanków, koledzy z rocznika studiów, hodowcy drobiu, członkowie Stowarzyszenia Absolwentów UWM i przedstawiciele Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w regionalnych strojach. Wiele osób nadesłało do Stowarzyszenia kondolencje, miedzy innymi: mgr inż. Aleksander Nazarko z Gdańska, dr Jan Sadowski z Pszczelina, mgr inż. Rajmund Ronchetti z Cieszyna, mgr inż. Ryszard Kwiatkowski z Włocławka oraz Klub Absolwentów UWM „Ziemia Cieszyńska”, Klub Absolwentów UWM „Ziemia Łomżyńska”, Klub Absolwentów UWM „Toruńska Droga Mleczna”. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Kondolencje

Z żalem i smutkiem przyjęliśmy powiadomienie o zgonie – prof.dr Andrzeja Farugi  Prezesa Stowarzyszenia Absolwentów UW-M  oraz Prezesa Koła M.Z.C. w Olsztynie.
Jako absolwenci i  członkowie, zrzeszeni  w tych  Organizacjach w Cieszynie, z szczerym ubolewaniem  żegnamy Pana Prezesa, śp prof. dr Andrzeja Farugę.
Prosimy jednocześnie  o przekazanie Rodzinie naszych szczerych wyrazów współczucia.
Rajmund Ronchetti
Prezes Zarządu
Cieszyńskiego Koła  Stowarzyszenia
Absolwentów Uniwersytetu W-M w Olsztynie
Cieszyn, dnia 04.11.2018r

Brak komentarzy

Delegacja Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w składzie:  Bolesław Pilarek, Maria Bentkowska i Agnieszka Szulich, złożyła na grobach absolwentów kwiaty i zapaliła znicze. Odwiedziła między innymi groby: prof. dr hab. Zbigniewa Śmietany, byłego prezesa Zarządu Stowarzyszenia, ks. prałata dr Juliana Żołnierkiewicza, byłego duszpasterza akademickiego i Honorowego Członka Stowarzyszenia Absolwentów UWM oraz prof. dr hab. Mariana Kozłowskiego, byłego posła i senatora RP.

Brak komentarzy

PROFESOR ANDRZEJ FARUGA NIE ŻYJE

Szedł przez życie pełen poświęcenia i ofiary

Niosąc swój krzyż z uśmiechem na twarzy

Niech takim pozostanie w naszych sercach

Profesor zwyczajny doktor habilitowany Andrzej Faruga, doktor honoris causa urodził się 5 stycznia 1934 roku w Zatorze, miejscowości znanej wszystkim drobiarzom z nazwy (gęś zatorska). Być może to zaprogramowało specjalizacje zawodową olsztyńskiego naukowca. W Zatorze był także kompleks dużych stawów karpiowych (1,5 tyś. ha), gdzie okresowo w latach 30 zatrudniony był Jego ojciec (obecnie kompleks ten należy do IRŚ w Olsztyn). Po ukończeniu Technikum Rolniczo-Hodowlanego w Międzyświeciu koło Skoczowa (Śląsk Cieszyński) rozpoczął w 1952 roku pracę zawodową jako zootechnik powiatowy w Raciborzu W 1955 roku został studentem Wydziału Zootechnicznego Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie.

Studia ukończył w roku 1960. W tym samym roku rozpoczął pracę naukowo-dydaktyczną w Zakładzie Hodowli Drobiu i Jajczarstwa macierzystej uczelni. Całe swoje życie zawodowe związał z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie i poprzedzającymi go uczelniami, czyli WSR i ART. W 1968 r. uzyskał stopień naukowy doktora, a w 1976 stopień doktora habilitowanego. W 1983 roku uzyskał tytuł naukowy profesora, a w 1990 – tytuł profesora zwyczajnego. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy