Szanowni Absolwenci!

Serdecznie witam Was na stronie internetowej Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Znajdziecie tu informacje na temat bieżących wydarzeń z życia Stowarzyszenia, sylwetki naszych kolegów z czasu studiów oraz wiele interesujących artykułów związanych z naszym niezapomnianym Kortowem.

Serdecznie zapraszam do lektury naszej strony internetowej.

Prezes Zarządu
prof. zw. dr hab., dr h.c. Andrzej Faruga

Najnowsze artykuły

Uniwersytet perłą Warmii

Rozmowa z dr. Feliksem Walichnowskim, osadnikiem, dziennikarzem, wykładowcą…

- Pracowaliśmy w tygodniku rolniczym „Nasza Wieś”, więc nie będziemy udawali nieznajomych. W marcu 1945 przybyłeś z Warszawy do Olsztyna w kolejarskim mundurze i mieszkasz tu do dziś. Co i kiedy po wojnie było najważniejsze?

- Pionierzy przybywający na powojenną Warmię z Białegostoku i Warszawy, a wkrótce z terenów Litwy, Białorusi i Ukrainy przywieźli ze sobą skromny dobytek. Wielu przeżyło dramaty wojenne i niemiecką niewolę. W Olsztynie spotykali zniszczenia po froncie, który przetoczył się przez Warmię od stycznia do kwietnia 1945. Pozostało niewielu zmaltretowanych obywateli niemieckich, przeważnie kobiety, dzieci i starcy. Panował głód, choroby i rozboje.

– Różnie jest to opisane w literaturze. Ograniczmy rozmowę do Twoich przeżyć.

- Kolejarze w czasie wojny i pewien czas po wojnie byli zmilitaryzowani i w okręgu mazurskim stanowili pionierską awangardę. Krótko mówiąc – kolejarze jako pierwsi przywracali te tereny do życia. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Oddaję się cały tej naszej ukochanej Alma Mater

Profesor Jerzy Przyborowski nowym rektorem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

W czerwcowych wyborach (10.06.2020) rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego współzawodniczyło dwóch kandydatów prof. dr hab. Jarosław Dobkowski, dziekan Wydziału Prawa i Administracji oraz prof. dr hab. Jerzy Przyborowski, dotychczasowy prorektor. Nowym JM Rektorem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego został prof. dr hab. Jerzy Przyborowski, na którego głos oddało 90 elektorów spośród 107 głosujących (ważnych było 105 głosów). Nowy JM Rektor zastąpi prof. dr. Ryszarda Góreckiego, który kierował uczelnią 16 lat (najdłużej w kraju). W czasie ostatnich dwóch kadencji prof. dr hab. Jerzy Przyborowski był prorektorem, a w ostatniej także I zastępcą rektora.

Po ogłoszeniu wyników wyborów gratulacjom nie było końca. Jako pierwszy złożył je profesor Krzysztof Młynarczyk, przewodniczący kolegium elektorskiego, który między innymi powiedział, że wynik głosowania nie pozostawił wątpliwości co do tego, kogo wspólnota akademicka widziała w roli następcy profesora Ryszarda Góreckiego. Do gratulacji dołączył urzędujący JM Rektor prof. dr hab. Ryszard Górecki, który po ośmioletniej współpracy z prorektorem Jerzym Przyborowskim zarekomendował go na swojego następcę.Również kontrkandydat profesor Jarosław Dobkowski złożył nowemu JM Rektorowi serdeczne gratulacje i najlepsze życzenia. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Wielce Szanowni Absolwenci

Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zostało założone w 1989 roku. Jego członkowie niezależnie od okresu studiowania oraz miejsca zamieszkania i pracy z mniejszą lub większą aktywnością włączają się w realizację głównego celu Stowarzyszenia, jakim jest podtrzymywanie więzi między koleżankami i kolegami a uczelnią.

W tym celu organizujemy zjazdy koleżeńskie absolwentów z określonych roczników, spotkania integracyjne, kluby regionalne czy branżowe Stowarzyszenia. Ważną rolę łącznika absolwentów z Uniwersytetem spełnia nasze czasopismo „5 plus X”, które w ramach składki członkowskiej otrzymuje każdy z członków Stowarzyszenia.

Szczegóły dotyczące Stowarzyszenia znajdziecie Państwo w załączonym statucie.

Zapraszamy do współpracy ze Stowarzyszeniem i redakcją „5 plus X” wszystkich absolwentów Uniwersytetu i poprzedzających go uczelni.

 

Prezes

Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

w Olsztynie

dr inż. Bolesław Pilarek

 

Brak komentarzy

W OLSZTYNIE WĘGRZY STUDIOWALI RYBACTWO Prof. Guziur Janusz – UWM Olsztyn

M o t t o : Polak – Węgier, dwa bratanki,

Do ryb, dziewuch  i do szklanki  !

( współczesne rybackie…. )

 

O zbliżeniu Polski i Węgier zadecydowało położenie geopolityczne obu krajów. Pierwszy król Węgier Stefan I Święty zajął należące od 1001/1003 roku do Polski tereny dzisiejszej Słowacji i Węgry tym samym ustanowiły od południa granicę z Polską (ponownie krótko w marcu 1939r). Początki polsko-węgierskiego zbliżenia datuje się właśnie na wiek XI/ XII, w których oba kraje zawiązały koalicje antyniemieckie, w celu przeciwstawienie się ekspansji Świętego Cesarstwa niemieckiego. Stosunki między oboma narodami zacieśniły się w XIV-XV wieku. Doszło wówczas do zawarcia Unii personalnej, w wyniku której w 1370 królem Polski został władca Węgier Ludwik I (zw. Wielkim). W Polsce tron po nim objęła młodsza z jego córek Jadwiga, a na tronie węgierskim zasiadła jego starsza córka Maria. Ponad pół wieku później, w 1440 oba państwa ponownie połączył wspólny król, Władysław III Warneńczyk, syn Władysława Jagiełły. Druga Unia polsko-węgierska przetrwała zaledwie cztery lata i zakończyła ją klęska z Turkami pod Warną (1444) oraz śmiercią króla Władysława w tejże bitwie. W kolejnych wiekach wiele było wspólnych polsko-węgierskich działań wolnościowych (zbyt obszerny temat), m.in. Wiosna Ludów na Węgrzech 1848r oraz udział w nim wielu Polaków z gen. Bemem na czele. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki

18 edycja Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki odbędzie się w dniach 23-25 września 2020 r. Tegoroczne wydarzenie będzie miało nieco odmienny charakter, ze względu na zagrożenie epidemiczne. Aby zminimalizować ryzyko, organizatorzy podjęli decyzję, żeby zajęcia miały głównie formę zdalną, a tylko w przypadku spotkań w formie kameralnej (do 15 osób, z zachowaniem niezbędnych środków bezpieczeństwa), będzie możliwe przeprowadzenie zajęć z bezpośrednim udziałem uczestników. Organizator zastrzega jednak, że forma tych zajęć może ulec zmianie, w zależności od aktualnych wytycznych Ministerstwa Zdrowia. Realizację części zajęć zdalnych wesprą pracownicy TV Kortowo. Tegoroczna forma Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki będzie ogromnym wyzwaniem, ale wspólnymi siłami na pewno uda się stworzyć wspaniałe wydarzenie, na które, jak co roku, czekają tysiące dzieci, młodzieży i dorosłych.

Brak komentarzy

Jubileusz siedemdziesięciolecia pierwszej akademickiej uczelni w Olsztynie

Z okazji siedemdziesięciolecia powołania pierwszej akademickiej uczelni w Olsztynie władzom, pracownikom, absolwentom i studentom WSR, ART, WSP, WIT i UWM składamy serdeczne gratulacje i życzenia zdrowia i wielu dalszych sukcesów, a Uniwersytetowi  dynamicznego rozwoju.

Stowarzyszenie Absolwentów  UWM w Olsztynie

 

Jubileusz siedemdziesięciolecia

pierwszej akademickiej uczelni w Olsztynie

Decyzją premiera Józefa Cyrankiewicza zwinięto Państwową Wyższą Szkołę Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie i Wyższą Szkołę Gospodarstwa Wiejskiego w Łodzi. Z dniem 31 maja 1950 r. na bazie tych dwóch wyższych szkół zawodowych powołano w Olsztynie Wyższą Szkołę Rolniczą, pierwsza akademicką uczelnię w tym regionie.

Absolwenci, którzy ukończyli studia w 1950 r. otrzymali dyplomy Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie. W tym roku więc absolwenci AR i WSGW mogą czcić rocznicę 100-lecia (Wydział Rolny w AR w Bydgoszczy powstał w 1919 r., a podjął kształcenie w 1920 r.), absolwenci Wydziału Nauki o Żywności (Wydział Mleczarski powstał  w 1945 r.) – 75-lecie, a absolwenci WSR, czyli akademickiej uczelni – 70 -lecie.

Pierwsi absolwenci (210 osób), rozpoczynający studia jeszcze w Cieszynie i w Łodzi, otrzymali dyplomy inżyniera na Wydziale Rolnym w lutym/marcu 1952 roku. Z olsztyńskiego naboru pierwsi inżynierowie z Wydziałów Rolnego, Mleczarskiego i Zootechnicznego wyszli w 1954 r., a z Rybackiego w 1955 r. W dniach 4-6 lipca 1957 r. odbył się Pierwszy Zjazd Absolwentów WSGW w Cieszynie, WSGW w Łodzi i WSR w Olsztynie.

Już od wiosny 1950 r. w przyszłym miasteczku akademickim pracowały ekipy budowlane. Na początku lipca 1950 roku do Olsztyna przyjechało 300 studentów, którzy zadeklarowali chęć pracy przy remontach i adaptacji oraz wznoszeniu nowych obiektów. Byli do studenci z byłych wyższych szkół w Cieszynie i Łodzi oraz innych uczelni.

Pierwszym rektorem Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie został ostatni rektor Państwowej Wyższej Szkoły Gospodarstw Wiejskiego w Cieszynie profesor Marian Gotowiec, a prorektorami profesorowie Dyzma Gałaj i Ignacy Kończykowski. Dziekanem Wydziału Rolniczego został profesor Tadeusz Młynek, a prodziekanem profesor Dominik Wanic. Dziekanem Wydziału Zootechnicznego został profesor Adam Szostkiewicz, a prodziekanem profesor Jan Langier. Dziekanem Wydziału Mleczarskiego został profesor Alojzy Świątek, a prodziekanem – profesor Józef Budsławski. W ciągu roku profesor Dyzma Gałaj zrezygnował z funkcji prorektora, a na  jego miejsce powołano profesora Alojzego Świątka. Na zwolnione przez niego miejsce dziekana powołano profesora Józefa Budsławskiego, a na prodziekana profesor Halinę Karnicką. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Programy wyborcze kandydatów na stanowisko Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w kadencji 2020-2024

Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Bardzo dobrze służą integracji absolwentów

Ze względu na pandemię spowodowaną koronawirusem i brak możliwości przeprowadzenia zebrania w trybie on-line, ocenę ubiegłorocznej działalności wypracowaliśmy na podstawie dokumentów i w trakcie telefonicznych konsultacji przeprowadzonych w dniach 24 – 27 marca 2020 r. Rozmowy przeprowadziłem zarówno z członkami Rady jak i Zarządu Fundacji im. M. Oczapowskiego. Na tej podstawie stwierdziliśmy, że w ubiegłym roku Fundacja osiągnęła korzystniejsze wskaźniki działalności niż w latach poprzednich i udzieliliśmy absolutorium obecnemu Zarządowi Fundacji im. M. Oczapowskiego w składzie: Bolesław Pilarek, prezes, Jan Kopytowski, wiceprezes i Zbigniew Swirz, członek oraz Agnieszka Szulich, księgowa i organizatorka zjazdów. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

229. rocznica uchwalenia Konstytucji 3-Maja

W tym roku obchodziliśmy 229. rocznicę uchwalenie Konstytucji 3-maja. Jest to pierwsza w Europie ustawa zasadnicza. Dla uczczenia rocznicy jej uchwalenia w Olsztynie co roku organizowano uroczyste  obchody tego Święta Narodowego. Niestety w tym roku,  ze względu na  pandemię koronawirusa  i obowiązujące w całym kraju obostrzenia, władze  województwa warmińsko-mazurskiego zaproponowały kameralne przeprowadzenie tych uroczystości. Nie było więc parad ani okolicznościowych pikników rodzinnych. Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Serdecznie gratulujemy

Nagrody, wyróżnienia i stypendia sportowe przyznane zawodnikom za osiągnięte wyniki sportowe w 2019 r. oraz trenerom prowadzącym szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe, a także działaczom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej na rzecz rozwoju sportu w Olsztynie. Prezydent Olsztyna biorąc pod uwagę osiągnięcia sportowe uzyskane w 2019 r. przyznał 23 nagrody pieniężne na łączną kwotę 40 000 zł, w tym:
Zawodnikom:


1) Mateusz Kamiński, OKSW, kajakarstwo-kanadyjki
2) Maciej Kowalewicz, TS Gwardia Olsztyn, strzelectwo sportowe
3) Konrad Bukowiecki – KS AZS UWM Olsztyn, lekka atletyka
4) Olaf Pieczkowski – UKS RP Sport Olsztyn, tenis ziemny Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy

Z działalności Klubu branżowego Stowarzyszenia Absolwentów UWM „ Zootechnicy”

Piękny i gościnny Lidzbark Warmiński

Kierowany przez dr. inż. Ryszarda Pałacha Klub branżowy „Zootechnicy” działający w ramach Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Warmińsko-Warmińskiego w Olsztynie,  został gościnnie przyjęty przez starostę mgr. inż. Jana Harhaja i Zarząd Powiatu Lidzbarskiego. Jako gospodarz przywitał nas pan starosta a przy kawie z ciasteczkami pan Henryk Brochocki.. sekretarz zarządu powiatu przedstawił nam region w pokazie multimedialnym. Współorganizator wyjazdu Henryk Brochocki oprowadził nas po mieście, pokazując nam co ciekawsze miejsca np. punkt widokowy nad Symsarną (dopływ Łyny). Czytaj reszte tego wpisu »

Brak komentarzy