Stanowisko Rektorów Uczelni Medycznych w sprawie rozwagi w wypowiedziach na temat epidemii COVID-19 oraz roli szczepień na grypę

W ostatnim czasie z dużym niepokojem obserwujemy wypowiedzi niektórych polityków na temat sukcesu w walce z epidemią COVID i rychłej perspektywie końca epidemii.


W imieniu środowiska uczelni medycznych pragniemy zwrócić uwagę, że stwierdzenia o przezwyciężeniu epidemii w Polsce i mniejszej aktywności wirusa odpowiedzialnego za infekcje COVID-19 w okresie letnim są zdecydowanie przedwczesne i wprowadzają opinię publiczną w błąd, co może skutkować znacznym zwiększeniem liczby przypadków i doprowadzić do kolejnych tragedii.


Aktualnie jedynym skutecznym sposobem na ograniczenie rozprzestrzeniania COVID-19 jest utrzymywanie dystansu społecznego, stosowanie środków ochrony dróg oddechowych, szczególnie w pomieszczaniach zamkniętych oraz badania molekularne w kierunku zakażenia SARS-CoV-2.


W związku z powyższym zwracamy się z apelem do wszystkich obywateli naszego kraju o przestrzeganie powyższych zasad.


Ponadto, pragniemy podkreślić, że szczepienia na grypę są uznaną i rekomendowaną przez autorytety naukowe metodą profilaktyki zachorowań i w istotny sposób zmniejszają ryzyko hospitalizacji i zgonu z powodu grypy.


Prosimy także o rozwagę i odpowiedzialność w wypowiedziach oraz zachowaniach osób mających duży wpływ na opinię publiczną, a w szczególności przedstawicieli rządu, parlamentu, mediów i pracowników systemu opieki zdrowotnej.

Prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki - Prorektor UJ ds. Collegium Medicum
Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
Prof. dr hab. Sergiusz Nawrocki – Prorektor ds. Collegium Medicum
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Prof. dr hab. Marcin Gruchała – Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Gdański Uniwersytet Medyczny
Prof. dr hab. Mirosław Wielgoś – Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Prof. dr hab. Ryszard Gellert – Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
Prof. dr hab. Andrzej Tykarski – Rektor Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego
w Poznaniu
Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Prof. dr hab. Piotr Ponikowski – p.o. Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich
we Wrocławiu
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Prof. dr ha. Andrzej Drop – Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Prof. dr hab. Jacek Manitius – Prorektor ds. Collegium Medicum
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera
w Bydgoszczy


Kraków, 14 lipca 2020 roku