Informacja dla aktualnie studiujących
Strona główna

logo

Studia Podyplomowe


ROLNICTWO EKOLOGICZNE

 

Zapraszamy na studia podyplomowe Rolnictwo ekologiczne 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Katedra Agroekosystemów

mają zaszczyt i przyjemność zaprosić już na 
kolejną edycję Studiów Podyplomowych, w zakresie:

ROLNICTWO EKOLOGICZNE

Karta informacyjna


 Rejestracja odbywa się w sposób ciągły przez system IRK

https://irk.uwm.edu.pl/podyplomowe/katalog.php?op=info&id=20_RE_2_2&kategoria=

Absolwenci studiów podyplomowych uzyskają kwalifikacje rolnicze

Ukończenie takich studiów podyplomowych pozwoli prowadzącemu gospodarstwo rolne sprostać wymogom dotyczącym kwalifikacji zawodowych rolniczych, jakie stawiane są beneficjentom ubiegającym się o pomoc finansową z działań „PREMIE DLA MŁODYCH ROLNIKÓW” i „MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH”. Studia te spełniają również kryterium wykształcenia wyższego rolniczego potrzebnego do wpisu na listę doradców rolniczych (ustawa z 20 lutego 2015 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020).

Zdobyta wiedza pozwoli słuchaczowi na poznanie zasad i metod produkcji, nadzoru jakościowego, marketingu i sprzedaży produktów ekologicznych oraz wpływu rolnictwa ekologicznego na środowisko.

Absolwent będzie przygotowany do egzaminu w celu nabycia uprawnień  do pełnienia funkcji inspektora rolnictwa ekologicznego 

Zdobyta wiedza pozwoli słuchaczowi na poznanie zasad i metod produkcji, nadzoru jakościowego, marketingu i sprzedaży produktów ekologicznych oraz wpływu rolnictwa ekologicznego na środowisko. Zdobyta wiedza, potwierdzona dyplomem ukończenia studiów podyplomowych, otwiera szerokie możliwości zatrudnienia poczynając od prowadzenia własnego gospodarstwa rolnego, poprzez pracę w służbach doradczych, agencjach rządowych, zatrudnienie w jednostkach certyfikujących i w firmach usługowo-handlowych pracujących na rzecz rolnictwa ekologicznego, kończąc na szkolnictwie, administracji rządowej i samorządowej. Będzie przygotowany do przystąpienia do egzaminu w celu nabycia uprawnień  do pełnienia funkcji inspektora rolnictwa ekologicznego. Absolwent uzyska też kwalifikacje rolnicze niezbędne do prowadzenia gospodarstwa rolnego i ubiegania się ośrodki finansowe z PROW.

Ważne informacje:
- Warunkiem przyjęcia jest posiadanie przez kandydata dyplomu ukończonych studiów wyższych dowolnego kierunku (licencjat, studia inżynierskie lub magisterskie).

- Studia są jednoroczne, dwusemestralne, realizowane w wymiarze 247 godzin.

- Zajęcia będą odbywać się w formie niestacjonarnej. Przewidywanych jest w sumie 12 zjazdów w trakcie trwania studiów.

- Rekrutacja odbywa się w sposób ciągły za pomocą formularzy na stronie: www.irk.uwm.edu.pl/podyplomowe

- Odpłatność za całe studia wynosi 3800zł (1900 zł/semestr) z możliwością rozłożenia na raty

Niezbędne dokumenty:

1) podanie o przyjęcie na studia podyplomowe - wydrukowane z IRK; 

2) oryginał lub odpis dyplomu ukończonych studiów wyższych dowolnej specjalności na poziomie (licencjat, studia inżynierskie lub wyższe magisterskie). Można też nam dostarczyć kopie ale okazać do wglądu oryginał/odpis na pierwszych zajeciach; Jesli ktoś prześle oryginał/odpis to oddajemy na pierwszych zajeciach.

3) jedna fotografia 35/45mm podpisana na odwrocie; 

4) kserokopia dowodu osobistego

Wyżej wymienione dokumenty proszę przesyłać lub przywieźć na adres:

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Katedra Agroekosystemów
10-718 Olsztyn
Pl. Łódzki 3
dopisek: "Studia podyplomowe Rolnictwo ekologiczne"


Termin zakończenia rekrutacji może ulec zmianie jeżeli nie zostanie zebrana grupa

Dodatkowych informacji udzielają:

sekretariat: Marzena Michalska tel. 89 523 48 27

kierownik studiów: Arkadiusz Stępień: tel.89 523 32 66, arkadiusz.stepien@uwm.edu.pl

sekretarz: Maria Wanic tel. 89 523 48 39

strona internetowa:

www.uwm.edu.pl/spre

Wykaz realizowanych  treści- przedmioty (podkreślone przedmioty spełniają wymagania ARiMR)

Technologie produkcji rolniczej

Ochrona roślin w rolnictwie ekologicznym

Gospodarowanie na użytkach zielonych

Uprawa roli  i płodozmian w rolnictwie ekologicznym

Chów zwierząt w rolnictwie ekologicznym

Pasze i żywienie zwierząt

Ekologiczne i mikrobiologiczne podstawy produkcji rolniczej       

Systemy rolniczego gospodarowania i konwersja gospodarstw na rolnictwo ekologiczne

Żyzność  i urodzajność gleb oraz gospodarka nawozowa w rolnictwie ekologicznym

Ekologiczna produkcja owoców i wazyw

Przepisy  prawne i programy rolno-śroowiskowe

System kontroli i przetwórstwo surowców ekologicznych

Rachunkowość rolnicza i marketing artykułów rolnych

Zajęcia terenowe


 

Copyright 2016 Arkadiusz Stępień