Strona domowa
Kadra
Program studiów
Plany zjazdów
Warunki przyjęcia
Zaliczenia
Kontakt
Ankieta 2014
Sylabusy
Efekty kształcenia
Regulamin studiów
 
 
Zaloguj się
Login:
Hasło:
Submit
 
 
 

Warunki przyjęcia

O uczestnictwo mog± ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe magisterskie nauczycielskie lub pedagogiczne. W przypadku ukończenia innych studiów, należy przedstawić ¶wiadectwo ukończenia kursu pedagogicznego lub nauczycielskiego potwierdzaj±ce posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela. Podanie o przyjęcie na Studia należy kierować do Kierownika Studiów Podyplomowych w zakresie nauczania biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych Pani dr Katarzyny Głowackiej.

    Do podania należy doł±czyć następuj±ce dokumenty:
  • dyplom (lub jego odpis) ukończenia studiów wyższych magisterskich,
  • ¶wiadectwo potwierdzaj±ce kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela,
  • 2 zdjęcia oraz kwestionariusz danych osobowych
O przyjęciu na Studia Podyplomowe decyduje kolejność zgłoszeń. Termin przyjmowania zgłoszeń na kolejn± edycję upływa w dniu 30 października. Całkowita opłata za uczestnictwo w Studiach Podyplomowych wynosi 4 050 zł (cztery tysiące pięćdziesiąt złotych).
 

 
eBiolog | KatedraFiBR | Biologia | Przewodnik
JAneta