Strona domowa
Kadra
Program studiów
Plany zjazdów
Warunki przyjęcia
Zaliczenia
Kontakt
Ankieta 2014
Sylabusy
Efekty kształcenia
Regulamin studiów
 
 
Zaloguj się
Login:
Hasło:
Submit
 
 
Charakterystyka  |  Kwalifikacje  |  Odpłatność  |  Aktualności

 

Charakterystyka studiów

Studia Podyplomowe w zakresie nauczania biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych mają charakter doskonalący i kwalifikacyjny. Głównym ich celem jest przekazanie słuchaczom aktualnej wiedzy z zakresu biologii. Szczególną uwagę zwraca się na zagadnienia dotyczące poznania różnorodności świata żywego oraz zrozumienia podstawowych procesów życiowych organizmów. Uczestnicy poznają zasady funkcjonowania organizmu człowieka w zdrowiu i chorobie oraz jego wpływ na kształtowanie się środowiska przyrodniczego.
 

 

Uzyskiwane kwalifikacje

Słuchacze studiów otrzymają najnowszą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauczania biologii w gimnazjach, liceach i szkołach ponadgimnazjalnych, która ułatwi Im poznanie różnorodności świata żywego oraz zrozumienia podstawowych procesów życiowych organizmów. Ponadto będą mieli możliwość wymiany doświadczeń oraz wykonania analiz, projektów, ćwiczeń, umożliwiających im jeszcze w trakcie trwania studiów sprawdzenie nabytej wiedzy teoretycznej.
 

 

Odpłatność

Całkowita opłata za uczestnictwo w Studiach Podyplomowych (edycja 2012/2013) wynosi 4 050 zł (cztery tysiące pięćdziesiąt złotych).
 
Konto:
Bank Handlowy w Warszawie S.A. nr rachunku:
29 1030 1218 0000 0000 9113 2052
z dopiskiem: "Studia Podyplomowe z Biologii, subkonto nr 0205-0401".

Bardzo ważne: proszę o dopisaniu numeru subkonta.
 

 

Aktualności

W dniu 14 maja 2011 odbyła się uroczystość zakończenia studiów i rozdanie świadectw ukończenia Studiów Podyplomowych w zakresie nauczania biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych - edycja 2009/2010. Absolwentom świadectwa wręczył Pan dr hab. Tadeusz Kamiński prof. UWM - Dziekan Wydziału Biologii UWM w Olsztynie.
Najlepszym uczestnikom Studiów Podyplomowych Komisja w składzie: dr hab. Tadeusz Kamiński prof. UWM,- Dziekan Wydziału Biologii, dr Katarzyna Głowacka - kierownik studiów, dr Ewa Gojło - sekretarz Studiów, przyznała wyróżnienia i nagrody książkowe. Wyróżnione osoby osiągnęły najwyższą średnią ocen z przedmiotów kierunkowych a także wykazywały największe zaangażowanie w poznawanie wiedzy biologicznej.
Spotkania uczestników podyplomówki na zjazdach w okresie od 9 stycznia 2010 do 14.05.2011, oprócz możliwości zdobywania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji, były okazją do nawiązania nowych znajomości i przyjaźni, spotkań z innymi nauczycielami oraz wymiany doświadczeń. W czasie trwania studiów miało też miejsce sporo ważnych wydarzeń osobistych uczestników.
Wszystkim absolwentom Studiów Podyplomowych z Biologii - edycja 2009/2010 serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów oraz powodzenia w nauczaniu biologii.
Zdjęcia z uroczystości zakończenia "Podyplomówki z biologii - edycja 2009/2010".
 

 

Archiwum

W dniu 5 stycznia 2008 odbyła się uroczystość zakończenia ostatniej edycji studiów i rozdanie świadectw ukończenia Studiów Podyplomowych w zakresie nauczania biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych - edycja 2006/2007 (zdj. 9). Absolwentom świadectwa wręczył Pan prof. dr hab. Czesław Hołdyński - Dziekan Wydziału Biologii UWM w Olsztynie.
Najlepszym uczestnikom Studiów Podyplomowych Komisja w składzie: prof. dr hab. Czesław Hołdyński - Dziekan Wydziału Biologii, dr Katarzyna Głowacka - kierownik studiów, mgr Ewa Gojło - sekretarz Studiów, przyznała wyróżnienia i nagrody książkowe (zdj. 2). Wyróżnione osoby osiągnęły najwyższą średnią ocen z przedmiotów kierunkowych a także wykazywały największe zaangażowanie w poznawanie wiedzy biologicznej. Wyróżniono następujących uczestników:
  1. Krystyna Sprada (zdj. 23)
  2. Anna Mrozińska (zdj.13)
  3. Grażyna Milczarek (zdj.19)
  4. Anna Kostrzewa
  5. Alicja Klink (zdj. 14,15)
Spotkania uczestników podyplomówki na zjazdach w okresie od 18.11.2006 do 5.01.2008, oprócz możliwości zdobywania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji, były okazją do nawiązania nowych znajomości i przyjaźni, spotkań z innymi nauczycielami oraz wymiany doświadczeń (zdj. 4, 6, 7). W czasie trwania studiów miało też miejsce sporo ważnych wydarzeń osobistych uczestników (zdj. 5, 10).
Wszystkim absolwentom Studiów Podyplomowych z Biologii - edycja 2006/2007 serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów oraz powodzenia w nauczaniu biologii.
Zdjęcia z uroczystości zakończenia "Podyplomówki z biologii - edycja 2006/2007".
 

 
eBiolog | KatedraFiBR | Biologia | Przewodnik
JAneta