• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Filologia rosyjska

Studia stacjonarne II stopnia- 4 semestry

Celem kształcenia na kierunku Filologia rosyjska (studia uzupełniające) jest uzyskanie pełnej wiedzy z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa i kulturoznawstwa. Oferta podjęcia pracy przez absolwenta poszerza się dzięki uczestnictwu w zajęciach specjalistycznych oraz poznawaniu słownictwa z zakresu wąskiej dziedziny, technik tłumacza, itp.

Absolwent z tytułem magistra może kontynuować kształcenie na studiach doktoranckich w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa.


 


Filologia
rosyjska
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 69
fax 89 527 58 47 rus.human@uwm.edu.pl