• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Acta Neophilologica ISSN 1509-1619

PÓŁROCZNIK NAUKOWY / SEMI-ANNUAL JOURNAL
INSTYTUTU SŁOWIAŃSZCZYZNY WSCHODNIEJ

RADA NAUKOWA  / EDITORIAL COUNCIL

Franciszek Apanowicz (Gdańsk, Poland), Anna Bednarczyk (Uniwersytet Łódzki, Poland), Józef Darski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poland), Aleksander Kiklewicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Poland), Joanna Kokot (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Poland), Ewa Kujawska-Lis (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Poland), Mikhail Melikhov (Syktyvkar State University, Russia), Andrey Moroz (Russian State University for the Humanities), Joanna Nawacka (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Poland), Grzegorz Ojcewicz (Szczytno, Poland), Joanna Orzechowska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Poland), Heinrich Pfandl (University of Graz, Austria), Yuriy Kovbasenko (Borys Grinchenko Kyiv University, Ukraine), Stanisław Puppel (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poland), Larisa Soboleva (Ural Federal University, Russia), Klaus Steinke (Universität Erlangen, Germany), Ewa Żebrowska (Uniwersytet Warszawski, Poland), Alexander Zholkovsky (University of Southern California, Los Angeles, USA), Bogusław Żyłko (Uniwersytet Gdański, Poland)

KOLEGIUM REDAKCYJNE / JOURNAL EDITORIAL BOARD

Redaktor naczelna: dr hab. Joanna Orzechowska
Sekretarz redakcji: dr Joanna Nawacka
Redaktorzy językowi:dr hab. Ewa Kujawska-Lis, prof. UWM, dr hab. Helena Pociechina, prof. UWM
Redaktorzy tematyczni:
Językoznawstwo i glottodydaktyka: prof. Alla Kamalova
Literaturoznawstwo i przekładoznawstwo: dr hab. Iwona Anna Ndiaye, prof. UWM

ADRES REDAKCJI / ADDRESS 

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej
10-725 Olsztyn, ul. Kurta Obitza 1
tel. 89 524 63 69
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

INFORMACJE / GENERAL INFORMATION

Liczba punktów za publikację w Acta Neophilologica wynosi 8.

Artykuły są publikowane w kolejności nadsyłania po otrzymaniu dwóch pozytywnych recenzji.

Redakcja kwalifikuje do recenzji materiały przygotowane zgodnie z wymogami Wydawnictwa UWM (patrz: Zasady przygotowania materiałów do druku). 

KOLPORTAŻ / DISTRIBUTION

Półrocznik Acta Neophilologica można nabyć i zamówić bezpośrednio w Wydawnictwie UWM, a także w Księgarni Uniwersyteckiej w Olsztynie. Pełna oferta znajduje się na stronie Wydawnictwa UWM:

http://wydawnictwo.uwm.edu.pl/artykul/14/czytelnia.html

ZASADY ETYCZNE I PROCEDURY COPE

W celu zachowania wysokiej jakości publikowanych artykułów oraz propagowania i wspierania rzetelności naukowej w czasopiśmie Acta Neophilologica stosujemy zasady etyczne i procedury zalecane przez COPE (Committee on Publication Ethics), zawarte w Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors oraz COPE Ethical Guidelines for Peer Reviewers.

Zasady dotyczą:
1) Sposobu postępowania w przypadku podejrzenia o zbędną (zduplikowaną) publikację;
2) Sposobu postępowania w przypadku podejrzenia o plagiat;
3) Sposobu postępowania w przypadku podejrzenia o sfabrykowanie danych;
4) Sposobu postępowania w przypadku zmian na liście autorów;
5) Sposobu postępowania w przypadku podejrzenia o autorstwo widmo, gościnne lub grzecznościowe;
6) Sposobu postępowania w przypadku, gdy recenzent podejrzewa nieujawniony konflikt interesów (KI) w zgłoszonym manuskrypcie;
7) Sposobu postępowania w przypadku, gdy czytelnik podejrzewa nieujawniony konflikt interesów (KI) w opublikowanym artykule;
8) Sposobu postępowania gdy redaktor podejrzewa, że występuje etyczny problem ze zgłoszonym manuskryptem;
9) Sposobu postępowania w przypadku podejrzenia, że recenzent przywłaszczył sobie pomysły lub dane autora.

INDEKSOWANIE CZASOPISMA / JOURNAL INDEXING

 


Instytut
Słowiańszczyzny
Wschodniej
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 69
fax 89 527 58 47 rus.human@uwm.edu.pl