• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Współpraca międzynarodowa

alt

Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej podpisał umowy o współpracy z wieloma uniwersytetami i ośrodkami naukowymi na Wschodzie, przede wszystkim w Rosji. W zakres współpracy wchodzi wymiana pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych i studentów, udział w konferencjach naukowych i seminariach, jak również wymiana doświadczeń dydaktycznych, omawianie aktualnych problemów naukowych i realizacja wspólnych projektów badawczych. Goście z zagranicy współredagują czasopisma i monografie wydawane w Instytucie Słowiańszczyzny Wschodniej, recenzują artykuły i rozdziały książek.

 1. БАЛТИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ИММАНУИЛА КАНТА [BAŁTYCKI FEDERALNY UNIWERSYTET IMIENIA IMMANUELA KANTA]

 2. ЦЕНТР ПО ИЗУЧЕНИЮ ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА ИНСТИТУТА РУССКОГО ЯЗЫКА ИМЕНИ В.В. ВИНОГРАДОВА РАН [CENTRUM JĘZYKA CERKIEWNOSŁOWIAŃSKIEGO INSTYTUTU JĘZYKA ROSYJSKIEGO IMIENIA W.W. WINOGRADOWA ROSYJSKIEJ AKADEMII NAUK]

 3. ДОМ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ [DOM ROSYJSKIEJ ZAGRANICY]

 4. СЫКТЫВКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ПИТИРИМА СОРОКИНА [SYKTYWKARSKI PAŃSTWOWY UNIWERSYTET IMIENIA PITIRIMA SOROKINA]

 5. СЕВЕРНЫЙ (АРКТИЧЕСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В. ЛОМОНОСОВА [PÓŁNOCNY (ARKTYCZNY) FEDERALNY UNIWERSYTET IMIENIA M.W. ŁOMONOSOWA]

 6. БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М. АКМУЛЛЫ [BASZKIRSKI PAŃSTWOWY PEDAGOGICZNY UNIWERSYTET IM. M. AKMUŁŁY]

 7. УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ Б.Н. ЕЛЬЦИНА [URALSKI FEDERALNY UNIWERSYTET IMIENIA PIERWSZEGO PREZYDENTA ROSJI B.N. JELCYNA]

 8. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО [NARODOWY BADAWCZY NIŻEGORODSKI PAŃSTWOWY UNIWERSYTET IM. N.I. ŁOBACZEWSKIEGO]

 9. ПЕРМСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ [PERMSKI NARODOWY BADAWCZY UNIWERSYTET POLITECHNICZNY]

 10. КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АБАЯ [KAZACHSKI NARODOWY PEDAGOGICZNY UNIWERSYTET IMIENIA ABAJA]

 11. ПЯТИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ [PIATIGORSKI PAŃSTWOWY UNIWERSYTET]

 12. ОШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ [PAŃSTWOWY UNIWERSYTET W OSZ (KIRGIZJA)]

W 2018 roku ISW nawiąże współpracę z akademiami nauk, stowarzyszeniami i uniwersytetami z Litwy, Łotwy.

 


Filologia
rosyjska
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 69
fax 89 527 58 47 rus.human@uwm.edu.pl