• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Filologia
rosyjska
. ul. Kurta Obitza 1
10-725 Olsztyn
tel. 89 524 63 69
fax 89 527 58 47 rus.human@uwm.edu.pl


czytaj więcej

 • Zmiany w planie zajęć

  W związku ze zmianą wykładowców prowadzących zajęcia po zrealizowaniu 15 godzin dydaktycznych informuję, że poniższe zajęcia od 1.12.2020 będą odbywały się w następujących godzinach:  - II rok FR, Biznes w kontaktach transgranicznych: wtorek 11:30-13:00 (według planu czwartek 16:45-18:15), prowadząca: dr Mirosława Czetyrba-Piszczako  ...
 • UWAGA I rok Filologii rosyjskiej II stopnia

  Obowiązkowy wykład z Ergonomii zaplanowany został na:  10.12.2020 (czwartek), w godz. 15.00-16.30   Prowadząca: dr Joanna Hałacz
 • UWAGA II rok Filologii rosyjskiej I stopnia

  Obowiązkowy wykład z Ergonomii zaplanowany został na:  23.11.2020 (poniedziałek), w godz. 17.00-18.30  Prowadząca: dr Joanna Hałacz 
 • praktyki zawodowe w ramach czynności wykonywanych w walce z wirusem SARS-CoV-2

 • UWAGA I rok Filologii rosyjskiej II stopnia

  Obowiązkowy wykład z BHP zaplanowany został na:  21.12.2020 (poniedziałek), w godz. 16:45-20:00  Prowadząca: dr inż. Jolanta Fieducik
 • UWAGA I rok Filologii rosyjskiej II stopnia

  Obowiązkowy wykład z Ochrony własności intelektualnej zaplanowany został na:  08.12.2020 (wtorek)  w godz. 18.15-19.45  prowadzący : dr Ewa Lewandowska
 • UWAGA II rok Filologii rosyjskiej I stopnia

  Obowiązkowy wykład z Ochrony własności intelektualnej zaplanowany został na:  17.11.2020 (wtorek)  w godz. 18.15-19.45  prowadzący : dr Ewa Lewandowska 
 • UWAGA I rok Filologii rosyjskiej II stopnia

  Obowiązkowy wykład z Etykiety zaplanowany został na: 20.11.2020 (piątek) w godz. 15.00-18.15 prowadzący : mgr Izabela Socka
 • UWAGA II rok Filologii rosyjskiej I stopnia

  Obowiązkowy wykład z Etykiety zaplanowany został na: 16.11.2020 (poniedziałek)  w godz. 16.45-20.00 prowadzący : dr Małgorzata Chudzikowska-Wołoszyn
 • Informacje dotyczące IOS

  Informacja dla studentów ubiegających się o przyznanie Indywidualnej Organizacji Studiów!  Zgodnie z par. 12 Regulaminu Studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (UCHWAŁA Nr  528 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 czerwca 2019 roku)   1. Dziekan, na wniosek studenta, może wyrazić zgodę na studiowani...
 • Realizacja praktyk

  Studentom, którzy w bieżącym roku akademickim będą realizować praktyki zawodowe przypominamy o konieczności ubezpieczenia się (NNW+OC). Pracodawca ma prawo odmówić przyjęcia na praktykę nieubezpieczonego studenta. Ubezpieczać można się we własnym zakresie, lub do końca listopada w dziekanacie.