Komisje Senatu UWM

Senacka Komisja do spraw Rozwoju Uczelni i Finansów

na kadencję 2016-2020 (powołana Uchwałą Nr 3 z dnia 20 września 2016 r.)

Przewodniczący – prof. dr hab. Andrzej KONCICKI (Wydział Medycyny Weterynaryjnej)

Członkowie:

-     prof. dr hab. Urszula CZARNIK (Wydział Bioinżynierii Zwierząt)

-     prof. dr hab. Tadeusz KAMIŃSKI (Wydział Biologii i Biotechnologii)

-     dr hab. inż. Paweł WIELGOSZ, prof. UWM (Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa)

-     dr hab. Andrzej SZMYT, prof. UWM (Wydział Humanistyczny)

-     prof. dr hab. Krzysztof MŁYNARCZYK (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa)

-     dr hab. Jan JAKÓBOWSKI, prof. UWM (Wydział Matematyki i Informatyki)

-     prof. dr hab. Bogdan LEWCZUK (Wydział Medycyny Weterynaryjnej)

-     prof. dr hab. Roman KISIEL (Wydział Nauk Ekonomicznych)

-     prof. dr hab. n. med. Andrzej RYNKIEWICZ (Wydział Lekarski)

-     dr hab. Sławomir PRZYBYLIŃSKI, prof. UWM (Wydział Nauk Społecznych)

-     dr hab. inż. Adam LIPIŃSKI, prof. UWM (Wydział Nauk Technicznych)

-     prof. dr hab. Małgorzata DAREWICZ (Wydział Nauki o Żywności)

-     dr hab. inż. Ewa PATUREJ, prof. UWM (Wydział Nauk o Środowisku)

-     dr hab. n. med. Anna DOBOSZYŃSKA, prof. UWM (Wydział Nauk o Zdrowiu)

-     prof. dr hab. Jerzy KASPRZAK (Wydział Prawa i Administracji)

-     ks. prof. dr hab. Wojciech GUZEWICZ (Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku)

-     prof. dr hab. szt. muz. Benedykt BŁOŃSKI (Wydział Sztuki)

-     ks. dr hab. Marek ŻMUDZIŃSKI (Wydział Teologii)

-     przedstawiciel Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego (Samorząd Studencki)

-     przedstawiciel Samorządu Doktorantów (Samorząd Doktorantów)

-     dr inż. Jacek MICHALAK (ZNP)

-     dr inż. Maciej NEUGEBAUER (NSZZ „Solidarność”)

Sekretarz - mgr Anna Pieńczuk

 

Senacka Komisja do spraw Dydaktycznych

na kadencję 2016-2020 (powołana Uchwałą Nr 4 z dnia 20 września 2016 r.)

Przewodniczący – prof. dr hab. Tomasz DASZKIEWICZ (Wydział Bioinżynierii Zwierząt)

Członkowie:

-     dr hab. Paweł WYSOCKI, prof. UWM (Wydział Bioinżynierii Zwierząt)

-     dr hab. Iwona CHWASTOWSKA-SIWIECKA (Wydział Bioinżynierii Zwierząt)

-     prof. dr hab. Aleksander ŚWIĄTECKI (Wydział Biologii i Biotechnologii)

-     dr Beata DULISZ (Wydział Biologii i Biotechnologii)

-     dr inż. Ada WOLNY (Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa)

-     dr inż. Marek OGRYZEK (Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa)

-     dr Krzysztof ŁOŻYŃSKI (Wydział Humanistyczny)

-     dr Renata ROZBICKA (Wydział Humanistyczny)

-     prof. dr hab. Stanisław SIENKIEWICZ (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa)

-     dr hab. Krzysztof JANKOWSKI, prof. UWM (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa)

-     dr Piotr ARTIEMJEW (Wydział Matematyki i Informatyki)

-     dr Aleksandra KIŚLAK-MALINOWSKA (Wydział Matematyki i Informatyki)

-     dr hab. Przemysław SOBIECH, prof. UWM (Wydział Medycyny Weterynaryjnej)

-     dr hab. Mariola GRZYBOWSKA-BRZEZIŃSKA (Wydział Nauk Ekonomicznych)

-     dr Tomasz WIERZEJSKI (Wydział Nauk Ekonomicznych)

-     dr hab. n. med. Elżbieta JAROCKA-CYRTA, prof. UWM (Wydział Lekarski)

-     dr n. med. Rakesh JALALI (Wydział Lekarski)

-     dr hab. Marcin CHEŁMINIAK (Wydział Nauk Społecznych)

-     dr Cezary KURKOWSKI (Wydział Nauk Społecznych)

-     dr inż. Sławomir WIERZBICKI (Wydział Nauk Technicznych)

-     dr inż. Jerzy DOMAŃSKI (Wydział Nauk Technicznych)

-     dr hab. inż. Anna Sylwia TARCZYŃSKA (Wydział Nauki o Żywności)

-     dr inż. Aleksander KUBIAK (Wydział Nauki o Żywności)

-     dr hab. inż. Urszula FILIPKOWSKA, prof. UWM (Wydział Nauk o Środowisku)

-     dr hab. Jarosław JASZCZUR-NOWICKI, prof. UWM (Wydział Nauk o Środowisku)

-     dr n. med. Olga BIELAN (Wydział Nauk o Zdrowiu)

-     dr hab. Justyna KARAŹNIEWICZ (Wydział Prawa i Administracji)

-     dr Robert DZIEMBOWSKI (Wydział Prawa i Administracji)

-     dr Jacek Janusz MROZEK (Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku)

-     dr Grażyna KOBRZENIECKA-SIKORSKA (Wydział Sztuki)

-     ks. dr Zdzisław KIELISZEK (Wydział Teologii)

-     ks. dr Karol JASIŃSKI (Wydział Teologii)

-     przedstawiciel Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego (Samorząd Studencki)

-     przedstawiciel Samorządu Doktorantów (Samorząd Doktorantów)

-     mgr Anna RZECZKOWSKA (Studium Języków Obcych)

-     mgr Tomasz ŻABIŃSKI (Studium Wychowania Fizycznego i Sportu)

-     dr inż. Scholastyka BARAN (Biblioteka Uniwersytecka)

-     dr Alicja TUPIEKA-BUSZMAK (ZNP)

-     dr hab. Sławomir SMÓLCZYŃSKI (NSZZ „Solidarność”)

Sekretarz - mgr inż. Irena Kozłowska

 

Senacka Komisja do spraw Kadrowych

na kadencję 2016-2020 (powołana Uchwałą Nr 5 z dnia 20 września 2016 r.)

Przewodniczący – prof. dr hab. Dariusz CHOSZCZ (Wydział Nauk Technicznych)

Członkowie:

-     prof. dr hab. Urszula CZARNIK (Wydział Bioinżynierii Zwierząt)

-     prof. dr hab. Alicja BOROŃ (Wydział Biologii i Biotechnologii)

-     dr hab. inż. Paweł WIELGOSZ, prof. UWM (Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa)

-     dr hab. Andrzej SZMYT, prof. UWM (Wydział Humanistyczny)

-     prof. dr hab. Krzysztof MŁYNARCZYK (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa)

-     prof. dr hab. Adam DOLIWA (Wydział Matematyki i Informatyki)

-     prof. dr hab. Jarosław CAŁKA (Wydział Medycyny Weterynaryjnej)

-     dr hab. Ryszard WALKOWIAK, prof. UWM (Wydział Nauk Ekonomicznych)

-     prof. dr hab. n. med. Andrzej RYNKIEWICZ (Wydział Lekarski)

-     prof. dr hab. Arkadiusz ŻUKOWSKI (Wydział Nauk Społecznych)

-     prof. dr hab. Małgorzata DAREWICZ (Wydział Nauki o Żywności)

-     dr hab. inż. Ewa PATUREJ, prof. UWM (Wydział Nauk o Środowisku)

-     dr n. med. Ewa KUPCEWICZ (Wydział Nauk o Zdrowiu)

-     prof. dr hab. Jerzy KASPRZAK (Wydział Prawa i Administracji)

-     ks. prof. dr hab. Wojciech GUZEWICZ (Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku)

-     dr hab. Honorata CYBULA, prof. UWM (Wydział Sztuki)

-     ks. prof. dr hab. Edward WISZOWATY (Wydział Teologii)

-     przedstawiciel Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego (Samorząd Studencki)

-     przedstawiciel Samorządu Doktorantów (Samorząd Doktorantów)

-     mgr Maria SIEMIONEK (Studium Języków Obcych)

-     mgr Grzegorz DUBIELSKI (Studium Wychowania Fizycznego i Sportu)

-     mgr Jolanta GAŁECKA (Biblioteka Uniwersytecka)

-     dr inż. Zbigniew WARZOCHA (ZNP)

-     dr inż. Mirosława WITKOWSKA-DĄBROWSKA (NSZZ „Solidarność”)

Sekretarz - mgr inż. Joanna Kardaś

Senacka Komisja do spraw Nauki

na kadencję 2016-2020 (powołana Uchwałą Nr 6 z dnia 20 września 2016 r.)

Przewodniczący – prof. dr hab. Tadeusz KAMIŃSKI (Wydział Biologii i Biotechnologii)

Członkowie:

-     prof. dr hab. Wiesław SOBOTKA (Wydział Bioinżynierii Zwierząt)

-     dr hab. Jakub SAWICKI, prof. UWM (Wydział Biologii i Biotechnologii)

-     dr hab. inż. Jacek RAPIŃSKI (Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa)

-     prof. dr hab. Mieczysław JAGŁOWSKI (Wydział Humanistyczny)

-     dr hab. Agnieszka PSZCZÓŁKOWSKA, prof. UWM (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa)

-     prof. dr hab. Aleksy TRALLE (Wydział Matematyki i Informatyki)

-     prof. dr hab. Krzysztof WĄSOWICZ (Wydział Medycyny Weterynaryjnej)

-     dr hab. Anna ORGANIŚCIAK-KRZYKOWSKA, prof. UWM (Wydział Nauk Ekonomicznych)

-     prof. dr hab. n. med. Tomasz STOMPÓR (Wydział Lekarski)

-     dr hab. Joanna OSTROUCH-KAMIŃSKA, prof. UWM (Wydział Nauk Społecznych)

-     prof. dr hab. inż. Marek MARKOWSKI (Wydział Nauk Technicznych)

-     dr hab. Krzysztof BRYL, prof. UWM (Wydział Nauki o Żywności)

-     prof. dr hab. inż. Małgorzata JANKUN-WOŹNICKA (Wydział Nauk o Środowisku)

-     prof. dr hab. Ewa DZIKA (Wydział Nauk o Zdrowiu)

-     prof. dr hab. Dariusz SZPOPER (Wydział Prawa i Administracji)

-     dr hab. Przemysław DĄBROWSKI, prof. UWM (Wydział Prawa i Administracji)

-     dr Jacek Janusz MROZEK (Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku)

-     dr Grażyna KOBRZENIECKA-SIKORSKA (Wydział Sztuki)

-     dr hab. Katarzyna PARZYCH-BLAKIEWICZ, prof. UWM (Wydział Teologii)

-     przedstawiciel Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego (Samorząd Studencki)

-     przedstawiciel Samorządu Doktorantów (Samorząd Doktorantów)

-     dr inż. Scholastyka BARAN (Biblioteka Uniwersytecka)

-     dr Renata MAKAREWICZ (ZNP)

-     dr inż. Agnieszka NAPIÓRKOWSKA-BARYŁA (NSZZ „Solidarność”)

Sekretarz - mgr inż. Anna Smoczyńska

Senacka Komisja do spraw Współpracy Międzynarodowej

na kadencję 2016-2020 (powołana Uchwałą Nr 7 z dnia 20 września 2016 r.)

Przewodnicząca – dr hab. Katarzyna GLIŃSKA-LEWCZUK, prof. UWM (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa)

Członkowie:

-     prof. dr hab. Jan MICIŃSKI (Wydział Bioinżynierii Zwierząt)

-     dr hab. Jakub SAWICKI, prof. UWM (Wydział Biologii i Biotechnologii)

-     dr hab. inż. Jacek RAPIŃSKI (Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa)

-     prof. dr hab. Mieczysław JAGŁOWSKI (Wydział Humanistyczny)

-     dr hab. Iwona NDIAYE, prof. UWM (Wydział Humanistyczny)

-     dr hab. Agnieszka PSZCZÓŁKOWSKA, prof. UWM (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa)

-     prof. dr hab. Aleksy TRALLE (Wydział Matematyki i Informatyki)

-     prof. dr hab. Krzysztof WĄSOWICZ (Wydział Medycyny Weterynaryjnej)

-     dr hab. Anna ORGANIŚCIAK-KRZYKOWSKA, prof. UWM (Wydział Nauk Ekonomicznych)

-     prof. dr hab. n. med. Tomasz STOMPÓR (Wydział Lekarski)

-     dr hab. Joanna OSTROUCH-KAMIŃSKA, prof. UWM (Wydział Nauk Społecznych)

-     dr hab. inż. Wojciech SOBIESKI, prof. UWM (Wydział Nauk Technicznych)

-     dr hab. inż. Marek ADAMCZAK, prof. UWM (Wydział Nauki o Żywności)

-     dr hab. inż. Sławomir CIESIELSKI, prof. UWM (Wydział Nauk o Środowisku)

-     prof. dr hab. Ewa DZIKA (Wydział Nauk o Zdrowiu)

-     dr hab. Mariola LEMONNIER, prof. UWM (Wydział Prawa i Administracji)

-     dr Michał MARIAŃSKI (Wydział Prawa i Administracji)

-     dr Sławomir KURSA (Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku)

-     dr hab. Wioletta JASKÓLSKA, prof. UWM (Wydział Sztuki)

-     ks. prof. dr hab. Marian MACHINEK (Wydział Teologii)

-     przedstawiciel Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego (Samorząd Studencki)

-     przedstawiciel Samorządu Doktorantów (Samorząd Doktorantów)

-     dr Grzegorz SUPADY (Studium Języków Obcych)

-     mgr Katarzyna BIKOWSKA (Biblioteka Uniwersytecka)

-     dr hab. Wojciech KOZŁOWSKI (ZNP)

-     dr inż. Jarosław SZUSZKIEWICZ (NSZZ „Solidarność”)

Sekretarz - mgr inż. Agnieszka Matejko


Senacka Komisja Statutowa

na kadencję 2016-2020 (powołana Uchwałą Nr 8 z dnia 20 września 2016 r.)

Przewodniczący – prof. dr hab. inż. Ryszard ŹRÓBEK (Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa)

Członkowie:

-     prof. dr hab. Anna WÓJCIK (Wydział Bioinżynierii Zwierząt)

-     prof. dr hab. Aleksander BIELECKI (Wydział Biologii i Biotechnologii)

-     dr inż. Cezary CZYŻEWSKI (Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa)

-     dr hab. Janusz GOŁOTA, prof. UWM (Wydział Humanistyczny)

-     prof. dr hab. Tomasz KUROWSKI (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa)

-     dr hab. Adam LECKO, prof. UWM (Wydział Matematyki i Informatyki)

-     prof. dr hab. Bogdan LEWCZUK (Wydział Medycyny Weterynaryjnej)

-     dr hab. Janusz HELLER, prof. UWM (Wydział Nauk Ekonomicznych)

-     prof. dr hab. n. med. Andrzej RYNKIEWICZ (Wydział Lekarski)

-     prof. dr hab. Elżbieta ŁUCZAK (Wydział Nauk Społecznych)

-     prof. dr hab. inż. Janusz PIECHOCKI (Wydział Nauk Technicznych)

-     prof. dr hab. Piotr MINKIEWICZ (Wydział Nauki o Żywności)

-     dr hab. inż. Marcin DĘBOWSKI, prof. UWM (Wydział Nauk o Środowisku)

-     dr hab. n. med. Anna DOBOSZYŃSKA, prof. UWM (Wydział Nauk o Zdrowiu)

-     prof. dr hab. Dariusz SZPOPER (Wydział Prawa i Administracji)

-     dr hab. Przemysław DĄBROWSKI, prof. UWM (Wydział Prawa i Administracji)

-     ks. prof. dr hab. Florian LEMPA (Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku)

-     dr hab. Aleksander WOŹNIAK (Wydział Sztuki)

-     ks. dr hab. Lucjan ŚWITO, prof. UWM (Wydział Teologii)

-     przedstawiciel Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego (Samorząd Studencki)

-     przedstawiciel Samorządu Doktorantów (Samorząd Doktorantów)

-     dr Regina FRĄCZEK (ZNP)

-     dr Waldemar KOZŁOWSKI (NSZZ „Solidarność”)

Sekretarz - mgr Małgorzata Berdzik-Pampuch

W pracach Senackiej Komisji Statutowej uczestniczy radca prawny.