Innowacyjne techniki oceny biologicznej i ochrony cennych gatunków ryb hodowlanych i raków
"Innowacyjne techniki oceny biologicznej i ochrony cennych gatunków ryb hodowlanych i raków"
Projekt finansowany ze źródeł Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" Umowa nr 00014-61535-OR1400005/06

"Innowacyjne techniki oceny biologicznej i ochrony cennych gatunków ryb hodowlanych i raków"


Jednostka realizująca:

Katedra Ichtiologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie


Osoba odpowiedzialna:

Kierownik Katedry dr hab. Krystyna Demska-Zakęś

, e-mail: krysiadz@uwm.edu.pl

Wykonawcy:

dr hab. Krystyna Demska-Zakęś, e-mail: krysiadz@uwm.edu.pl
prof. dr hab. Teresa Własow, e-mail: tewlasow@uwm.edu.pl
prof. dr hab. Jan Glogowski, e-mail: glogo@pan.olsztyn.pl
dr hab. Małgorzata Jankun-Woźnicka, prof. UWM, e-mail: mjpw@umw.edu.pl
dr inż. Dorota Fopp-Bayat, e-mail: foppik@uwm.edu.pl
dr inż. Anna Wiśniewska, e-mail: dariama@uwm.edu.pl
dr wet. Piotr Gomułka, e-mail: pgomulka@uwm.edu.pl
dr inż. Piotr Hliwa, e-mail: phliwa@uwm.edu.pl
dr inż. Jarosław Król, e-mail: krolas@uwm.edu.pl
dr inż. Konrad Ocalewicz, e-mail: con@uwm.edu.pl
dr inż. Paweł Woźnicki,
mgr Elżbieta Ziomek,
mgr Marta Wasiak,
specjaliści/konsultanci: dr Alicja Bernad - ZHWet. Olsztyn, Kamil Kisiecki