Zmiany w panelach ERC

Europejska Rada ds. Badań Naukowych  (ERC) ogłosiła zmiany w strukturze paneli , w których oceniane są wnioski konkursowe. Zmiany zostaną wprowadzone w ramch paneli dziedzin fizycznych i inżynieryjnych oraz nauk społecznych i humanistycznych.
Dokładny opis wraz z prezentacją znajduje się na stronie ERC.