Wyznacz KE przyszłe cele badań i innowacji – ankieta online

 

Komisja Europejska pracuje nad wdrożeniem nowego, wyjątkowo ambitnego programu wspierającego badania i innowacje – Horyzontu Europa. Prognozowany budżet przedsięwzięcia, które jest planowane na lata 2021-2027 ma wynieść 100 mld euro. W ramach działań przygotowawczych KE rozpoczęła konsultacje online. Uzyskane odpowiedzi pomogą w opracowaniu „Planu Strategicznego”
Horyzontu Europa, który wyznaczy programy prac i tematy projektów w ciągu pierwszych czterech lat programu Horyzont Europa (2021-2024). Wszyscy zainteresowani przyszłymi priorytetami UE w obszarze badań i innowacji zaproszeni są do wypełnienia ankiety online do 8 września 2019 r.