Szkolenie: Ostatnia Edycja ERA Chairs i Twinning w Horyzoncie 2020

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE serdecznie zaprasza na szkolenie:

pt. Ostatnia Edycja ERA Chairs i Twinning w Horyzoncie 2020

które odbędzie się: 30 września br. (poniedziałek) w godz. 10.00-13-45 w Hotelu HP Park w Olsztynie

Aleja Warszawska 119

Szkolenie jest skierowane do osób zainteresowanych udziałem w konkursach ERA Chairs bądź Twinning. W czasie szkolenia zostaną przedstawione założenia konkursów oraz szczegółowe i praktyczne aspekty przygotowania wniosków, a także zostaną przeprowadzone indywidualne konsultacje dla zainteresowanych. Szkolenie poprowadzi ekspert KPK pan dr Woajciech Adamiak koordynator obszaru Spreading Excellence and Widening Participation. 

 

Konkurs Twinning polega na wzmocnieniu  określonego obszaru badań w ramach danej instytucji badawczej, poprzez współpracę (wymiana wiedzy, pracowników, szkolenia, szkoły letnie, konferencje) z przynajmniej dwiema wiodącymi instytucjami z innych krajów UE w danej dziedzinie badań.

Konkurs ERA Chairs dedykowany jest uniwersytetom i innym instytucjom badawczym, a jego celem jest wsparcie tych jednostek w pozyskaniu i utrzymaniu wysokiej jakości kadry naukowej oraz wdrożenie zmian strukturalnych niezbędnych do osiągnięcia trwałej doskonałości naukowej jednostki. Stanowiska ERA Chairs powinni obejmować wybitni naukowcy w wybranej (i dowolnej) dziedzinie badań, którzy powołają w jednostce nowy zespół naukowy i będą prowadzić badania na najwyższym światowym poziomie. Przewidywanym efektem takich działań będzie m.in. wzrost doskonałości naukowej jednostki oraz zwiększenie jej skuteczności w pozyskiwaniu dalszego finansowania.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Rejestracja wyłącznie w formie elektronicznej. Ilość miejsc ograniczona jest do 25 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Program szkolenia :

 

   9:45-10:00

Rejestracja uczestników

10:00 - 11:30

·      Wprowadzenie do konkursów Twinning i ERA Chairs

Co to jest Widening?

·       Zasady konkursu Twinning

Czego oczekuje Komisja Europejska od projektów Twinning? Jakie są wymagania formalne w konkursie? Kto może składać wniosek? Jakie działania mogą być finansowane? Jaka jest rola koordynatora i partnerów w projekcie?

·      Przygotowanie wniosku projektowego w konkursie Twinning  –cz. 1

Z jakich części składa się wniosek? Jak są one oceniane? Jakie są elementy kluczowe w cz. Excellence i Impact?

·      Pytania od uczestników

11:30 – 12:00

Przerwa

12:00 – 13.45

·      Przygotowanie wniosku projektowego w konkursie Twinning – cz. 2

Jakie są elementy kluczowe w cz. Implementation?

·       Zasady konkursu ERA Chairs

Czego oczekuje Komisja Europejska od projektów ERA Chairs? Jakie są wymagania formalne w konkursie? Jakie działania mogą być finansowane? Jakie wymagania musi spełnić ERA Chair holder?

·      Omówienie najczęściej popełnianych błędówjak ich uniknąć? Co mówią ewaluatorzy?

·      Jak RPK Olsztyn i KPK mogą pomóc w przygotowaniu wniosku?

·      Pytania od uczestników/ indywidualne konsultacje

13-45.-14.15

Obiad

 

 

Limit miejsc: 
25
Rodzaj rejestracji: 
jednostopniowa

Przyjmowanie zgłoszeń na to szkolenie zostało zakończone.