Szkolenie: INDYWIDUALNE STYPENDIA (INDIVIDUAL FELLOWSHIP) MARIE SKŁODOWSKIEJ-CURIE W PROGRAMIE HORYZONT 2020- WSKAZÓWKI JAK PRZYGOTOWAĆ WNIOSEK

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE serdecznie zaprasza na szkolenie

„INDYWIDUALNE STYPENDIA (INDIVIDUAL FELLOWSHIP) MARIE SKŁODOWSKIEJ-CURIE 
W PROGRAMIE HORYZONT 2020-
WSKAZÓWKI JAK PRZYGOTOWAĆ WNIOSEK”

które odbędzie się 28/05/2019 (wtorek); 
Miejsce: Centrum Konferencyjne UWM, Aula Cytrynowa , ul. Dybowskiego 11, 
w godzinach: 10:00-12:00

Szkolenie skierowane jest do osób ze stopniem naukowym doktora lub z co najmniej 4 letnim doświadczeniem w pracy badawczo-naukowej. Program Individual Fellowships stwarza naukowcom możliwość rozwijania kariery naukowej poprzez realizację badań w Europie (European Fellowships) oraz poza Europą (Global Fellowships).

Individual Fellowships Marie Skłodowskiej-Curie to indywidualne projekty badawczo-szkoleniowe, umożliwiające naukowcom uzyskanie nowych umiejętności i kompetencji poza granicami kraju. Projekty dotyczyć mogą wszystkich dziedzin wiedzy i obejmują okres od 12 do 36 miesięcy (w zależności od typu projektu). 

Program szkolenia:

10.00 - 10.45 Individual Fellowships IF Marie Skłodowskiej Curie – European Fellowships i Global Fellowships (wymogi formalne, dokumentacja konkursowa, kryteria oceny, terminy konkursów) - Agnieszka Murzec-Wojnar

10.45- 11.00 przerwa kawowa

11.00 - 12.00 Struktura wniosku – formularze administracyjne, część merytoryczna, praktyczne uwagi przy pisaniu wniosków – Ewelina Sobocińska

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona do 30 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Serdecznie zapraszamy!

Limit miejsc: 
30
Rodzaj rejestracji: 
jednostopniowa

Przyjmowanie zgłoszeń na to szkolenie zostało zakończone.