„Międzynarodowa wymiana pracowników z krajami trzecimi - projekty RISE”

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza na szkolenie:

pt. „Międzynarodowa wymiana pracowników z krajami trzecimi - projekty RISE”

które odbędzie się: 14 lutego br. (środa) w godz. 11.00 – 14:15 w Bibliotece UWM, sala 116.

 

Prelegentem będzie Pani Magdalena Chomicka- ekspert Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE w Warszawie.

Szkolenie skierowane jest do pracowników naukowych i personelu technicznego zainteresowanego realizacją współpracy międzynarodowej i wymianą pracowników z instytucjami partnerskimi z krajów trzecich (nie stowarzyszonych z programem Horyzont 2020, np. z Japonii, Rosji, USA). Projekty można składać w konkursie Research and Innovation Staff Exchange (RISE) w ramach działań Marii Skłodowskiej-Curie w programie HORYZONT 2020. Projekty mogą dotyczyć wszystkich dziedzin naukowych. Wysoko ceniona jest inter- i multidyscyplinarność oraz współpraca pomiędzy sektorem akademickim a szeroko pojętym sektorem pozaakademickim.

Program:

 

10.50 -11.00

Rejestracja

11.00 - 11.55

Podstawy MSCA RISE
Koncepcja, korzyści, zasady i działania, dofinansowanie MNiSW

11.55 -12.15

Dotychczasowe konkursy RISE – statystyki

12.15 – 12.45

Przerwa

12.45  - 13.30

Jak przygotować wniosek RISE?

13.30 – 14.00

Individual Fellowships IF Marie Skłodowskiej Curie oraz Widening Fellowships – szanse dla polskich jednostek

wymogi formalne, dokumentacja konkursowa, terminy konkursów

14.00 – 14.15

Pytania i dyskusja

 

 

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona do 40 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Serdecznie zapraszamy

 

Zespół RPK PB UE

Limit miejsc: 
40
Rodzaj rejestracji: 
jednostopniowa

Przyjmowanie zgłoszeń na to szkolenie zostało zakończone.