Dzień z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej i oferta portalu EURAXESS

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza na szkolenie:

 

pt.  „Dzień z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej i oferta programu EURAXESS”

 

które odbędzie się: 19 lutego br. (środa) w godz. 11.00– 14:30 w Centrum Konferencyjno – Ekspozycyjnym Stara Kotłownia ul. Prawocheńskiego 9, sala 102

 

 

 

Spotkanie organizują Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (RPK PB UE) wraz z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej (NAWA).

 

Organizowane wydarzenie poświęcone jest przedstawieniu ofert i programów wspierających rozwój kariery naukowej, dedykowanych zarówno instytucjom np. Program PROM, STER, Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe, jak i naukowcom np. Polskie Powroty, Program im. Bekkera. Przedstawione zostaną również bogate możliwości portalu EURAXESS np. wyszukiwanie staży, stypendiów, zamieszczanie naukowego CV itp.

Program szkolenia:

 

10.30 –11.00

Rejestracja uczestników spotkania

 

11.00 – 11-15

Otwarcie spotkania

Prof. dr hab. Jerzy Jaroszewski, Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  

 

11.15 – 12.00

Programy skierowane do kadry naukowej

Pion Programów dla Naukowców,  NAWA

Polskie Powroty

Program im. Ulama

Program im. Bekkera

Program im. Walczaka

Współpraca i wymiana międzynarodowa

 

PYTANIA

12.00 – 12.15

Promocja polskiego szkolnictwa wyższego za granicą

Pion Komunikacji i Promocji, NAWA

 

Targi międzynarodowe, kampania Ready, Study, Go! Poland, szkolenia

12.15 – 12:45

PRZERWA KAWOWA

12.45  - 13.30

 

 

Programy wspierające proces umiędzynarodowienia polskich uczelni i jednostek naukowych

Pionu Programów dla Instytucji, NAWA

Promocja Zagraniczna

Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe

Welcome to Poland

Program PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej

STER - Umiędzynarodowienie szkół doktorskich

KATAMARAN - Realizacja wspólnych studiów II stopnia

PYTANIA

13.30 – 13.45

Oferta portalu Euraxess – Ewelina Sobocińska, Regionalny Punkt Programów BadawczychUE

13.45 – 13:55

Zakończenie i podsumowanie

13.55-14.30

Obiad

 

 

Limit miejsc: 
50
Rodzaj rejestracji: 
jednostopniowa

Przyjmowanie zgłoszeń na to szkolenie zostało zakończone.