Spotkanie informacyjne - Interreg Europa Środkowa i Region Morza Bałtyckiego


24 października br. zapraszamy do udziału w spotkaniu na temat naborów wniosków w programach: Interreg Europa Środkowa (trwa do 25 stycznia 2018) oraz Interreg Region Morza Bałtyckiego (potrwa do 9 kwietnia 2018). Może to być już ostatnia szansa na uzyskanie wsparcia z tych programów w latach 2014 – 2020.

Organizatorami spotkania są Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Ministerstwo Rozwoju. Szczegóły wydarzenia oraz adres są dostępne w załączonym programie.  

Programy Interreg Europa Środkowa oraz Interreg Region Morza Bałtyckiego są dostępne dla instytucji publicznych i prywatnych z całej Polski. O dofinansowanie mogą się ubiegać władze i instytucje centralne, władze regionów, miast, gmin i powiatów, uczelnie państwowe i prywatne, jednostki B+R, instytuty, agencje i parki rozwoju, fundacje, centra doradztwa rolniczego, regionalne biura planowania przestrzennego, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa i inne instytucje (warunek: osobowość prawna).

Wielu polskich partnerów już odnosi korzyści z udziału w międzynarodowych projektach. Wśród beneficjentów są m.in. Instytut Logistyki i Magazynowania z Poznania, Główny Instytut Górnictwa z Katowic, Instytut Włókiennictwa z Łodzi, Miasto Jaworzno, Miasto Solec Kujawski, uczelnie z Krakowa, Wrocławia, agencje, fundacje i centra rozwoju z Opola, Warszawy, Bielska-Białej, Lubelszczyzny, klaster Lifescience, szpital im. Jana Pawła II z Krakowa, przedsiębiorstwa wodociągowe z Katowic i Gdańska i inni.

Polscy partnerzy uczestniczą we wspólnym planowaniu, wymianie doświadczeń, wprowadzają innowacje i zyskują dostęp do bardziej zaawansowanych rozwiązań i testują je w polskich warunkach. Dzięki projektom finansują m.in. personel i usługi świadczone przez ekspertów i firmy zewnętrzne.

Tematyka programów obejmuje szeroko pojętą innowacyjność (w tym m.in. społeczną, sektor kreatywny), gospodarowanie zasobami naturalnymi i kulturowymi, transport, strategie niskoemisyjne. Oba programy umożliwiają działania pilotażowe.

Polscy partnerzy publiczni i prywatni mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości do 85% poniesionych wydatków kwalifikowalnych.

Zachęcamy do rejestracji na spotkanie: http://ewt.warmia.mazury.pl/wiesci-z-ue/989-siegnij-po-dotacje-z-programow-interreg-spotkanie-informacyjne-w-olsztynie-2 

Informacje o programach

Oficjalne strony, prowadzone przez Wspólne Sekretariaty w j. ang.
·        Interreg Region Morza Bałtyckiego http://www.interreg-baltic.eu/home.html  
·        Interreg Europa Środkowa http://www.interreg-central.eu/Content.Node/home.html
·        Poszukiwanie partnerów i zamieszczanie własnych pomysłów na projekty:
Interreg Region Morza Bałtyckiego
http://www.interreg-baltic.eu/apply-for-funds/partner-search.html  
Interreg Europa Środkowa
http://www.central2020.eu/Content.Node/apply/ideas.html

·        Zatwierdzone projekty:
Interreg Region Morza Bałtyckiego
https://www.interreg-baltic.eu/about-projects.html
Interreg Europa Środkowa
http://www.interreg-central.eu/Content.Node/projects/home.html

Informacje na stronach Ministerstwa Rozwoju w j. pol.
·        www.ewt.gov.pl, www.europasrodkowa.gov.pl
·        Dokumenty:
Interreg Region Morza Bałtyckiego
http://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/przeczytaj-o-programach/programy-europejskiej-wspolpracy-terytorialnej/region-morza-baltyckiego/
Interreg Europa Środkowa  
http://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/przeczytaj-o-programach/programy-europejskiej-wspolpracy-terytorialnej/europa-srodkowa/

·        Zatwierdzone projekty:
Interreg Region Morza Bałtyckiego
http://www.ewt.gov.pl/strony/wiadomosci/opisy-projektow-zatwierdzonych-w-programie-interreg-region-morza-baltyckiego/
Interreg Europa Środkowa
http://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/przeczytaj-o-programach/programy-europejskiej-wspolpracy-terytorialnej/europa-srodkowa/

·        Prezentacje polskich partnerów projektów:
- BFCC dotyczący potrzeb i potencjału innowacyjnego w leczeniu złamań http://www.ewt.gov.pl/media/37411/projekt_BFCC.pdf        
- BALT TRAM ułatwiający MŚP dostęp do infrastruktury badawczej http://www.ewt.gov.pl/media/37414/projekt_Baltic_TRAM.pdf  
- InnoFruit nt. wprowadzania innowacyjnych rozwiązań do sektora upraw i przetwórstwa owoców http://www.ewt.gov.pl/media/37410/projekt_InnoFruit.pdf  
- BaltSe@nior nt. tworzenia innowacyjnej oferty meblarskiej dla seniorów http://www.ewt.gov.pl/media/29242/doswiadczenia_UP.pdf  
- UrbanInno dotyczący innowacyjnych ekosystemów miejskich http://www.ewt.gov.pl/media/37415/projekt_Urban_Inno.pdf  
- z udziałem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego http://www.ewt.gov.pl/media/29241/Doswiadczenia_Malopolski.pdf